Sun Online
އެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯއިން އަލުވީގެ އާ ޝިޕްމެންޓެއް ގެނެސް، މާދަމާ ބާޒާރަށް ނެރެނީ

ބާޒާރުގައި އަލުވީގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލެމުން ދާ އިރު، އެސްޓީއޯއިން އަލުވީގެ ބޮޑު ޝިޕްމެންޓެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުގެ ސީނިއާ މެނޭޖަރު ހަމްދޫން ސައީދު މިއަދު "ސަން"އަށް ވިދާޅުވީ ރޭ...

10 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން

އެންމެފަސް

މާލޭ ލީގު 2018 ފޭދޫ އިއްބެގެ ހެޓްރިކާއެކު ޓީސީން ފަސޭހަކަމާއެކު ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށްފި 57 މިނެޓް 56 ސިކުންތު ކުރިން
ރަޖާ ނައިންގޮލާން ބެލްޖިއަމްގެ ވޯލްޑް ކަޕް ސްކޮޑުން ނައިންގޮލާން ބާކީވެއްޖެ 8 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން
ވައްކަމާއި ފޭރުން ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމަށް އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ 8 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން
ޕެރެގުއޭ އެމެރިކާއަށް ފަހު ޕެރެގުއޭގެ އެމްބަސީވެސް ގުދުސްގައި ހުޅުވައިފި 8 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން
ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް އަމާޒަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ދަރިވަރަކު ކުރިއަށް އޮތް ޖީލަށް ފައްކާކުރުން: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ 9 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން
އިންޑިއާ ނުރައްކާތެރި ނިޕާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާއިން ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ 10 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން
މެލޭޝިއާ 1އެމްޑީބީ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ހާއްސަ ޓާސްކް ފޯސްއެއް އެކުލަވާލައިފި 10 ގަޑި 42 މިނެޓް ކުރިން
އަންދްރޭސް އިނިއެސްޓާ އިނިއެސްޓާއަށް ފުރިހަމަ އަލްވަދާއެއް، ސަޕޯޓަރުން ރޮއްވާލައިފި! 10 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން
އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ފާރިސްގެ އިރުޝާދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނީ ރިޔާޒު: ދައުލަތް 10 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ޓެބްލެޓްތައް ޓީޗަރުންނާ ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި 11 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން
އެފްއޭއެމް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރޭނިން ސްކޫލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަނީ 12 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން
މާލޭ ލީގު 2018 ކުޅުންތެރިންގެ ''އެޓިޓިއުޑް'' މައްސަލަ އުޅުނު: އިންމަ 12 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން
ފަލަސްތީން ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހުމޫދު އައްބާސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުކޮށްފި 12 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
ށ. ޅައިމަގު ޅައިމަގުގައި ޑެންގީއާއި ވައިރަލް ހުން ފެތުރެނީ 12 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
ރިޕޯޓް އުރުދުޣާން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާވާ ރޭވުންތަކުގެ ފަހަތުގައި އިސްރާއީލު! 13 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން
އެމެރިކާ އެފްބީއައިއިން ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕެއިނަށް ޖާސޫސްކުރިތޯ ބަލަނީ 13 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން
ރިޕޯޓް ކުރިން ފަހަތުގައި މިހާރު ކުރީގައި، މިގޮތް ވެސް ސަޅި! 14 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން
ސަންޗޭޒް އެފްއޭ ކަޕްގެ ނާކާމިޔާބީއަށްފަހު ސަންޗޭޒް ރާއްޖޭގައި 14 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
ވެނަޒުއޭލާ ވެނެޒުއޭލާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި، މަޑޫރޯ ދެވަނަ ދައުރަކަށް 14 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އެލްޖީގެ ޗެއާޕާސަން ކޫ-ބޮން-މޫ މަރުވެއްޖެ 15 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
ޕީއެސްޖީ ޕީއެސްޖީއަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ނޭމާއަށް ހާއްސަކަމެއް ދީގެން: ޓުޝެލް 15 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
ސަން ބަދިގެ ރެސިޕީ: ގާލިކް ބްރޮއިލްޑް ޗިކަން 15 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ރިޗާ އާއި ފަޒަލް ލޯބިވެރިންގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ސްކްރީނަށް! 15 ގަޑި 4 ސިކުންތު ކުރިން
ސަން ބަދިގެ ރެސިޕީ: ނަޓެއްލާ ރޯލްސް 15 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް "މުންނާ ބާއީ"ގެ އިތުރު ފިލްމެއް ފެނިގެންދާނެ: ހިރާނީ 15 ގަޑި 4 މިނެޓް ކުރިން
ޓުގެދާ އޭސް ވަން 3އޮން3 ބާސްކެޓް ދިރާގު ޓުގެދާ އޭޒް ވަން 3އޮން3، 34 ޓީމާއެކު ބާސްކެޓްގެ އީދެއް! 15 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
އައިފާ އެވޯޑު އައިފާ އެވޯޑްސް ހޯސްޓު ކުރާނީ ކާތިކް އާއި އާޔޫޝްމަން! 15 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން
އަހަރެން އިސްލާމްވީ ކީއްވެ އަހަރެމެން ޚިޔާރުކުރީ އިސްލާމް ދީން: އިބްރާހިމް ކުވާން 15 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން
ވާހަކަ ތަފާތު ލޯތްބެއް -06 16 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ ޑރ. މަޖީދު އެޑްމިޓް ކުރެއްވި ހަބަރު އެއްސެވީ ފުން ހިތާމަަޔާ އެކު: ރައީސް ޔާމީން 1 ދުވަސް 36 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released 01.