ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition
 DEVELOPING

ފުލުސް މީހާ އަށް ހަމަލާދިންކަން ސާބިތުވެ، ފަސް މީހަކު ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ފަސް މީހަކު ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދާދިދެންމެ އިއްވި ހުކުމްގައި ވަނީ މިދިޔަ މެއި...

8 މިނެޓް 52 ސިކުންތު ކުރިން