ފަހުގެ ޚަބަރު

ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ދޭ ހަތް ތަން، ހަފްތާތެރޭ ހިދުމަތް ދެވޭނެ

"އެލަވަންސް މިމަހުގެ މުސާރައާއެކު ދެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ"

ޕީޖީ ޝަމީމް ހުންނެވީ ކަރަންޓީނަކު ނޫން: ޑރ. ނަޒްލާ

މާފުށީގައި ހިންގި މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން 2 މީހަކު ހައްޔަރު

17 އަހަރަށް ފަހު، އެމެރިކާ ސަރުކާރުން މަރުގެ އަދަބު ދީފި

މިހާރު ދިރާގު ޓީވީއިން މިސްޓަ ބަޖާޖު ބަލައިލެވޭނެ

މަރުގެ ދައުވާ ސާބިތުވި ރައީސް ބަލިކުރީ ކުރީގެ ފުލުހެއް

ސިއްހީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އޯގަސްޓް7އަށް އިތުރުކޮށްފި

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 39 މީހުން، ރަނގަޅުވީ 12 މީހުން

ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

އެއާޕޯޓްގެ ތައްޔާރީތައް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ޝަމީމްގެ ފާޑުކިޔުން އަދީބުގެ މައްސަލަ ނިންމެވި ގާޒީއަށް

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ