ފަހުގެ ޚަބަރު

މިއީ މިއަހަރު އެންމެ ގިނަބަޔަކު ސާޗްކުރި ރެސިޕީ!

ފަރަހަނާޒް، ފްރާންސްގެ ރައީސަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓައި ފިލި މީހާ ހޯދައިފި

އެމެރިކާގައި އަމަލީ ތަމްރީން ހެދުން ސައޫދީންނަށް މަނާކޮށްފި

އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތުދޭން ހަރަކާތްތަކެއް

ޕީއެސްއިންނާއި އިސްޒިންމާދާރުވެރިން އިންޑިއާގައި

ޓެކުހުގެ އާމްދަނީ 17.7 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

ސޫޗީ، އައިސީޖޭގައި މިޔަންމާ ދިފާއުކޮށްފި

ފިޝަރީޒަށް ލިބެންޖެހޭ 30 މިލިއަން ނުލިބޭ: އޮޑިޓް

އުސޫލެއްނެތި އެމްޕީއެލްއިން ސްޕޮންސާ ދިން މައްސަލައެއް

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ތިން ރަށެއްގައި ފެން ބޮޑު

މިދިޔަ މަހު 2000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވޯކް ވިސާ ދީފި

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ