Centurion

އެންމެފަސް

ފުޓްބޯޅަ ފިއްލަދޫ ފްޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަމިކޯ ހޯދައިފި 2 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން
މީޑިއާ ކައުންސިލް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަންދޫބުން ބަދަލުކުރަން މުހުލަތެއް ދީފި 3 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން
ޒްލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް ގަސްތުގައި ކޯލްމަންއަށް ހަމަލާ ދީފައެއް ނުވާނެ: އިބްރަހިމޮވިޗް 4 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން
ޕާކިސްތާން ޕާކިސްތާނުގެ ލަގްޒަރީ ހޮޓަލެއްގައި ރޯވެ 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 4 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން
ނިއު ޒީލޭންޑް ނިއު ޒީލޭންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި 4 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުގައި ތިއްބެވީ އެންމެ ހައިބަތު ހެޔޮ ފަނޑިޔާރުން: ރައީސް ޔާމީން 6 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ލަންދުއާއި ވެލިދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރު 6 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ލަންކާގައި މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ނައްތާނުލާ މީހުންގެ އަތުން ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް! 6 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން
ގައުމީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ވެލެންސިއާ އާއި ޒެނިތު ފައިނަލަށް 6 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން
އިޓަލީ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއާއެކު އިޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރު ރެންޒީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި 8 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
ޖަޔަލަލީތާ ޖަޔަލަލީތާއަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިއްޖެ 8 ގަޑި 18 ސިކުންތު ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ޕްރިތީގެ ފިރިހެން ކޮއްކޮއަކު ބޮލަށް ބަޑި ޖަހައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ 8 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
ރިޕޯޓް އުތީމުގެ ނަސީބުން ބޮޑު ނަފާ ހޯދުމާ ދިމާއަށް 8 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އިނގިރޭސިބަސް ނޭނގޭތީ އެތައް ބަޔަކު މަލާމާތް ކުރި ކަންގަނާ މިއަދު އެންމެ އުހުގައި! 8 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ސަލްމާނާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމާ ބެހޭގޮތުން ލޫލިއާ ވާހަކަދައްކައިފި 8 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްމެންޓް ފުޅާކުރަން ލަންކާގެ ޖޯން ކީލްސް ތައްޔާރަށް 9 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ލަނޑާއެކު ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް، ފަހު ވަގުތު އެވަޓަންއިން އެއްވަރުކޮށްފި 18 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން
ވާހަކަ ކޮޓެޖް 18 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން comment 7
ރައީސް ނަޝީދު ބޭރު ދުނިޔެއިން ރާއްޖެއަށް އަޅާނުލާނަމަ ސަރަހައްދީ ހަލަބޮލިކަން އުފެދޭނެ: ނަޝީދު 18 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން comment 7
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ބޯންމައުތު އަތުން ބަލިވެ، ފަރަގު ކުޑަކޮށްލަން ލިބުނު ފުރުސަތު ލިވަޕޫލުން ގެއްލުވާލައިފި 19 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އެމެރިކާގެ އައިއައިއައިޓީން އައިޔޫއެމަށް ދިން ޕީއެޗްޑީ ސްކޮލަޝިޕްތައް އިއުލާންކޮށްފި 20 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން
މީޑިއާ ކައުންސިލް ފަސްކުރި އެމްއެމްސީގެ އިންތިޚާބު އަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު 21 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލައެއް ކުރިމަތިނުވެ، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހުރިހާ އުމްރާވެރިން ސައުދީއަށް 22 ގަޑި 60 މިނެޓް ކުރިން
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތައް އެންމެ ހަލުވި ދުވެލީގައި ކުރިއަށްދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭނަން: ރައްޒާގު 24 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން މޯލްޑިވިއަންއިން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކާ ގަމާ ގުޅުވައިދެނީ 24 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން comment 7
އެމްއެމްއޭ އޮކްޓޫބަރު ނިމުނުއިރު ރިޒާވްގައި 543.1 މިލިޔަން ޑޮލަރު! 1 ދުވަސް 5 މިނެޓް ކުރިން
އުމްރާ އުމްރާއަށް ނުފުރި ތިބި މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ހަމަޖައްސައިފި 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 4
މަރުގެ މައްސަލަތައް މިރުޒާ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 2
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރި މައްސަލަ އިލެކްޝަނުން އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 4
ގއ. ކޫއްޑޫ ޓެސްޓަށް އުފެއްދި އައިސްތަކުގެ ތެރެއަށް ބަޔަކު ފިޔާތޮށި ކުލަ އަޅައިފި 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 5
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released.