ފަހުގެ ޚަބަރު

ނަފުރަތުގެ އަމަލު ބަޔާންކުރާ ބިލަށް އާންމުންގެ ހިޔާލުހޯދަނީ

ކޮވިޑް19: މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 241 މީހުން، މާލެ އިން 90

އަލީ ވަހީދުގެ ޝަރީއަތް ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވަނީ

އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ބްލެކްމެއިލްކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އާ ފީޗާސްތަކާއެކު ބީއެމްއެލް އެޕަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

އައްޑޫން ދޫކޮށްލި މީހުން އަލުން ހައްޔަރުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

"ބޭނުންވަނީ ކައުންސިލްތައް ސިޔާސީ ވަކިތަކުން ސަލާމަތްވާން"

މި އަހަރުވެސް ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ނުދެވޭނެ

ޖާސޫސު ކުރުމުން އައިކިއާ މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް19: ހާލަތު ގޯސްވެ، ހިތަދޫ ލޮކްޑައުނަކަށް

އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް އުނިކޮށް ޕޮލިސީ އިސްލާހުކޮށްފި

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ
މަލްޓިމީޑިއާ