ފަހުގެ ޚަބަރު

"ވައްކަމާއެކު ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ"

ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ގެވެށި އަނިޔާ އިތުރުވެއްޖެ

އަންދުލުސްގެ ޕްރިންސް 3

މާޝަލް އައިލެންޑްސްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް

ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ސައިނާ ރާއްޖޭގައި

"ހީރޯޕަންތީ" އާއި "ބާގީ 4"ގެ މަސައްކަތް ޓައިގާ ފަށައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އުތުރުން އުސް ފަރެއް ސައިންޓިސްޓުން ހޯދައިފި

ކައިވެންޏަށް ދެކޮޅު ހެދުމުން ޓީވީތަރި މާލްވީއަށް ހަމަލާދީފި

ކޮވިޑް ބަލި ޖެހި، ދިފާއުވުމުގެ ބާރު 5 މަހަށް ހުރޭ: ދިރާސާ

ލ. ގަމުގައި އެކްސިޑެންޓެއްވެ، ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

މީހަކަށް ދޮޅުލައްކަ ޑޮލަރު ދޭން ނަޝީދަށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލް

އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 25 މީހުން، ރަނގަޅުވީ 48 މީހުން

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ
މަލްޓިމީޑިއާ