Sun Online
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު

ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަކީ ބިލާހެއްފަދަ ހުވަފެނެއް، އެ ހުވަފެން ނުބައްލަވާ: އަޒްލީން

އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މިއަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަކީ ބިލާހެއްފަދަ ހުވަފެނެއް ކަމަށާއި އެ ހުވަފެން...

5 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން

އެންމެފަސް

ބޭރުގެ އިގްތިޞާދު އެމެރިކާއާއެކު މަޝްވަރާކުރަން ޗައިނާ ތައްޔާރު 5 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން
އިންގްލިޝް އެފްއޭ ކަޕް ޖިރޫއާއި މޮރާޓާގެ ދެ ގޯލުން ޗެލްސީ ފައިނަލަށް 5 ގަޑި 17 މިނެޓް ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ޖަރުމަނު އާގު ބޯޓެއްގައި އޮތް ބަލި މީހަކު، އަވަސް ފަރުވާއަށް އައްޑޫ އަށް ގެންގޮސްފި 6 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
ނަރެންދުރަ މޯދީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ 6 ގަޑި 60 މިނެޓް ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކުޑަހުވަދުއާއި މާޅޮސްވެސް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި 8 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވެއްޖެ 9 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޓީޓީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޖޫނިޔާ ޓީޓީ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއަށް ހަތް މެޑަލް 9 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު ބައިނަލްއަގްވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރަން ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި 10 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
ޖަމްއިއްޔަތުލް ސަލަފް ރޯދަ މަހު، ސަލަފުން ނިކަމެތި އާއިލާތަކަށް ކާބޯތަކެތި ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެނީ 11 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން comment 3
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އެރެބިއަން ޓްރެވަލް މާކެޓް ދުބާއީގައި ފަށައިފި 12 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް އިނިއެސްޓާ ބާސާ ދޫކޮށްލަނީ! 12 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީން އައިޔޫއެމްއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ސޮއިކޮށްފި 13 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ހުޅުލޭ ޕޯސްޓުގެ ބިންގާ އަޅައިފި 13 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން ރައީސް ޔާމީންގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތަަށް މަދީނާގެ ޔުނިވާސިޓީގެ ރެކްޓާގެ ތައުރީފު 13 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އަފްޣާނިސްތާން އަފްގާނިސްތާނުގެ ވޯޓާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެންޓަރަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްދީ 30 މީހަކު މަރާލައިފި 14 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން
ސްކޭޓްބޯޑިންގ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ގޮއިދުއަށް ސްކޭޓް ބޯޑް ޕާކެއް! 15 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އުރީދޫ އުރީދޫއަށް މިދިޔަ އަހަރު 580 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ 15 ގަޑި 25 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަލީ ޒަފަރަށް ތުހުމަތުގެ އިތުރު އިނގިލިތައް! 16 ގަޑި 60 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް މީރާ ބަލިވެ އިންކަން ޔަގީން ކޮށްދީފި 16 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން
ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް ޕްރިމިއާ ކޮށްފި 16 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަނިލް އާއި މާދުރީގެ ޖޯޑު އަދި ވެސް ވަރަށް ހިތްގައިމު 16 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެމްޕީއެލް އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރި މަޖޫރީންގެ ހުއްދަ ބާތިލުވެއްޖެ 16 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން
އިންގްލިޝް އެފްއޭ ކަޕް ޓޮޓެންހަމް ކަޓުވާލައި، ޔުނައިޓެޑް ފައިނަލަށް 17 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
ސީރިއާ ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން ސަރަހައްދުން ސާމްޕަލްތައް ނަގައިފި: އޯޕީސީޑަބްލިއު 17 ގަޑި 42 މިނެޓް ކުރިން
މާލޭ ލީގު 2018 ގްރީންގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ސޮބާގެ މެސެޖެއް: ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ގްރީން އޮތީ އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތުން 17 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ހޮލީވުޑް އެކްޓަރު އަދި ކޮމޭޑިއަން ވާން ޓްރޯޔާ މަރުވެއްޖެ 18 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
ސ. ހިތަދޫ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ކުއްޖެއްގެ ޓީޝާޓެއް ފެނިއްޖެ 18 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެޕަލް މެކްބުކް ޕްރޯގެ ބެޓެރީވެސް ބަދަލުކޮށްދެނީ 18 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން
ކޮޕާ ޑެލް ރޭ ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ބާސާ އިން ކޮޕާ ޑެލް ރޭ އުފުލާލައިފި 18 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން
މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ ވިއްސާރަވަނީ ކޮޅިގަނޑެއްގެ ސަބަބުން، ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑީގައި ރާޅު އަރާފާނެ: މެޓް 18 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released 01.