Sun Online
Eid Greetings - Maldives Post Eid Greetings - MRDC Eid Greetings - Allied Eid Greetings - Stelco
 
 
 
ރިޕޯޓް

އެތައް ބަޔަކު ގަނޑުވަރު ބަލަންދިޔަ އިރު އީދަށް ތަޅުއަޅުވާފައި

އީދު ބަންދުވުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކު އެކި ދިމަދިމާއަށް ދަތުރުތައް ފެށިއިރު އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ މަންޒިލަކަށް މިފަހަރު ވެސްވީ ހއ. އުތީމެވެ. އެރަށުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ބަލާކަށް ނޫނެވެ. ޕޯޗްކީޒުންގެ ކިބައިން...

1 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން

އެންމެފަސް

ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ޗައިނާއަކީ ރޫނީއަށް އުފާވެރި ތަނަކަށް ވާނެ: އެރިކްސަން 16 މިނެޓް 59 ސިކުންތު ކުރިން
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ޗެލްސީގެ މަޓިޗް 40 މިލިއަން ޕައުންޑަށް މެންޔޫއަށް ގެންދަނީ 49 މިނެޓް 40 ސިކުންތު ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ޕްލޭސްޓޭޝަން 4އަށް ރިލީޒް ކުރާ ސްޕައިޑާމޭން ގޭމު ތަފާތުވާނެ! 1 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
ހޮލީވުޑް ވަންޑާ ވުމަން: އަންހެނަކު ޑައިރެކްޓްކުރި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާމްދަނީ ބޮޑު ފިލްމު 2 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން
ކަޝްމީރު އީދު ނަމާދަށް ފަހު ކަޝްމީރުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކުރިމަތިލުންތައް ފެށިއްޖެ 2 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
ގަތަރު މައްސަލަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅި ގައުމުތަކުގެ މުދަލާއި އުފެއްދުންތައް ގަތަރަށް އިންޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފި 2 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ސްޓްރާޑާ ސައިގަޑި ޖެހިއްޖެ! މާލޭގައި ޗާޓައިމް ހުޅުވައިފި 13 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެލްޖީއޭ އެލްޖީއޭގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މިންނާ އިންތިހާބުކޮށްފި 13 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން
އީޔޫ ރާއްޖެއާ އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން ތާއީދު: އީޔޫގެ ބައެއް މެމްބަރުން 15 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އެޗްއާރްސީއެމް ލާއިންސާނީ އަނިޔާގެ 34 މައްސަލައެއް މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅި: އެޗްއާރްސީއެމް 16 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ސްޕެއިންގެ ކޯޗެއް ހަމަޖައްސައިފި 18 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ގއ. ކޮލަމާފުށި "މެޑަމް ކަޕް"ގެ ނަމުގައި ކޮލަމާފުށީގައި 50،000 ރުފިޔާގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ފަށައިފި 18 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން
ފިލްމީ ދާއިރާ "ބޮޑީ ޗޭންޖަކަށް ފަހު" ނޯޓީ 40ގެ ޝޫޓިންގައި ބައިވެރިވުމަށް ސީޒަން މާލެ އަތުވެއްޖެ 19 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން comment 3
އުދައެރުން ކާނިވަލު ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރަނީ 20 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން comment 3
އެއާ އޭޝިއާ އެއާ އޭޝިއާގެ ފްލައިޓެއްގެ ބުރަފަތީގެ ފިޔައެއް ބިންދައިގެން ގޮސްފި 20 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން comment 6
ރީތީގެ ރާނީ އިންޑިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއަކަށް ހަރްޔާނާގެ މަނުޝީ ޗިއްލަރު 20 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް ރާއްޖެ އދ.އާ ގުޅުނީ އިންސާފާއި ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ހޯދުމަށް: ޑރ. އާސިމް 20 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ފުލުހުން ރޭ ދަންވަރު 12 ސައިކަލެއްގެ މަޑި ކަފާލައިފި 20 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މޫސުން މިއަދާއި މާދަމާ ވިއްސާރަވާނެ، އޭގެ ފަހުން މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ 21 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
މާރާމާރީ މާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާ ދީފި 21 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ބަލޮޓެލީ ނީސްއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި 21 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން
ދުނިޔެ މިޔަންމާ އަދި ތައިލެންޑް ގުޅިގެން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑްރަގް ނައްތާލަން ފަށައިފި 22 ގަޑި 25 މިނެޓް ކުރިން
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ރެއާލަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކްލަބެއް ރޮނާލްޑޯއަށް ނުލިބޭނެ: ސަލްގާޑޯ 23 ގަޑި 42 މިނެޓް ކުރިން
ވެމްކޯ ވެމްކޯ: ގޮނޑުވެފައި އޮތް ދިރިއުޅުން ތާހިރުކޮށްދޭ ބައިވެރިޔާ 24 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2017 ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމާއި ހައްޖުވެރިންނަށް ޚާއްސަ ބައިތަކެއް 24 ގަޑި 42 މިނެޓް ކުރިން
ކޮންފެޑަރޭޝަންސް ކަޕް ޖަރުމަނާއި ޗިލީން ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕްގެ ސެމީން ޖާގަ ހޯދައިފި 24 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ރައީސް ނަޝީދު އުންމީދަކީ އެމްޑީޕީ އެދޭ ކެންޑިޑޭޓެއް ވެރިކަމަށް ގެނައުން: ނަޝީދު 1 ދުވަސް 17 މިނެޓް ކުރިން comment 12
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް މާޝިއަލް ހޯދަން އާސެނަލުން މެންޔޫއަށް 40 މިލިއަން ހުށަހަޅަނީ 1 ދުވަސް 45 މިނެޓް ކުރިން
ބީއެމްއެލް އެކިއެކި ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ ނަމުގައި ގުޅާ ފަރާތްތަކާމެދު ސަމާލުވުމަށް ބީއެމްއެލް އިން ގޮވާލައިފި 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖުލީހަށް ސައިބާ އެޓޭކެއް ދީފި 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released.