Sun Online
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

100 މީހުން ހަމަވާ ކޮންމެ ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ސަތޭކަ މީހުން ހަމަވާ ކޮންމެ ރިސޯޓެއްގައި ވޮޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ...

10 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން

އެންމެފަސް

ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް، އީގަލްސްއަށް މުހިއްމު މޮޅެއް 9 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގިނަ ރިސޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމާ މެދު އަންނަ ހަފްތާގައި ގޮތެއް ނިންމަނީ 12 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ހަތް ރިސޯޓަށް ވުރެ ގިނަ ރިސޯޓްތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އަދުރޭ ގޮވާލައްވައިފި 12 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ތައިލޭންޑް ހޮހޮޅައިން ސަލާމަތް ކުރި ކުދިން ބޭނުން ވަނީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށާއި ސިފައިންނަށް ވާން! 13 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ތިނަދޫއާއި އަލިފުއްޓަށްވެސް މޮޅެއް 13 ގަޑި 60 މިނެޓް ކުރިން
ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ ޖޫރިމަނާ މައާފުކޮށްދިނުމަކީ ޒުވާނުންނަށް ރައީސް ދެއްވި ދީލަތި މައާފެއް: މުއާޒު 13 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ރައީސް ޔާމީން ކަންކަން ކޮށްދެނީ ވޯޓަށް ޝަރުތު ކޮށްފައެއް ނޫން: ރައީސް ޔާމީން 16 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން
މަސްތުވާތަކެތި ޑުރަގް މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ފުރިހަމަ ނުކުރިޔަސް މައާފު ދެވޭގޮތް ހަދައިފި 16 ގަޑި 23 މިނެޓް ކުރިން comment 3
މުއްސަނދި މަހުޖަނުން ބިލް ގޭޓްސް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހަކަށް ޖެފް ބޭޒޯސް 17 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު މިއަހަރުގެ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އެއާލައިނަކަށް ސިންގަޕޯ އެއާލައިންސް! 17 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން
ރީކޯ މޫސާމަނިކު އެމްޑީޕީ އުފެއްދީ ވަރުވާ އަށް ލިޔާކަށް ނޫން: މޫސަ 17 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ފާރިސް މައުމޫން ފާރިސް ގޮޅިން ނެރޭ ވީޑިއޯ ސިއްރު މަޖިލީހެއްގައި ބަލަން އޭނާ ދެކޮޅު ހަދައިފި 17 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
އުރީދޫ އުރީދޫއިން ރާއްޖެއަށް އެއާ އެމްބިއުލާންސެއް ހަދިޔާކުރަނީ 18 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު ރިސޯޓް ވޯޓާއި އެހީ ބޭނުންވާ މީހުންގެ މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އީސީއާ މަޝްވަރާކޮށްފި 18 ގަޑި 29 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން ޕާޓީ ދޫކޮށްލި މެމްބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް 19 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖެ އަށް ތިން ސީ އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކޮށްފި 19 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން
ސިއްހީ ދާއިރާ ބެކްޓީރިއާ ހިމެނޭ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީގެ އިތުރު ޝިޕްމަންޓެއް އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެއްޖެ 19 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ހއ. ކެލާ ކެލާގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި 19 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އިލެކްޝަންސްގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ހުސްނުއްސުއޫދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ 20 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ރައީސް ޔާމީން ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކު ގައުމުގެ ފަތިފުށް ބޭރުގައި ނުކިޔާނެ: ރައީސް 20 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން
ފަލަސްތީން - އިސްރާއީލް އިސްރާއީލް ސިފައިން ރަޒަން މަރާލީ ގަސްތުގައި: ތަހުގީގު 20 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން
ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ 2015 އާއި 2016ގެ ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާތައް މައާފުކޮށްދީފި 20 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން comment 3
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަނަށްވުރެ ނަޝީދު ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަން ބޮޑު: އަދުރޭ 21 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން
އެމްޑީޕީ އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރި ގަނޑެއް ތަޅާލައިފި 21 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން
ތައުލީމީ ދާއިރާ އާ އުސޫލާއެކު ސާނަވީ ގަދަ 10ގައި ހިމެނުނު ދަރިވަރުގެ އަދަދު ދަށަށް! 21 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ހުއްދަ ނުނަގާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އިންތިހާބު މޮނިޓާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެ: އިލެކްޝަން 22 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
ފަލަސްތީން - އިސްރާއީލް އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދަތިކުރުުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަަޅައިފި 22 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކެމްޕެއިން މެދުކަނޑާލައި އިބޫ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް 22 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ހއ. ދިއްދޫ ދިއްދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަތަރު މަޝްރޫއެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްފި 22 ގަޑި 25 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ރަންބީރު ކަޕޫރު ސަންޖޫގެ ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ރަންބީރު ވެސް ފިލްމު ކުޅެދޭ އަގު ބޮޑުކުރަނީ؟ 23 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released 01.