ފަހުގެ ޚަބަރު

އެންމެ މޮޅު ކަލިނަރީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް އެފްއެޗްޓީއެސް

ޝާޒާއި ޝަރީފަށް މޮޅެއް، އަހުސަނަށް ނާކާމިޔާބު

"2019ގެ ބެޑްނައިޓްސް ރިކޯޑް މިއަހަރު މުގުރާލެވޭނެ"

މަގުމަތީ ބާޒާރުގެ ސްޓޯލްތަކަށް ލިބެމުންދާ ތަރުހީބު ބޮޑު

ދީނުގެ ކަންކަން ހޯދާއިރު މަސްދަރަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ: ހުތުބާ

ބަހެއް ބާރަށް ދުއްވާނަމަ މިހާރު އެމްޓީސީސީއަށް އެނގޭނެ

އޭދަފުށިން ގޯތި ދިނުން މަޑުޖެހި، ކައުންސިލްގެ ކަންބޮޑުވުން

މުރައިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ފާނޫޒު 9

ރޮނަލްޑޯގެ 801 ވަނަ ގޯލާއެކު މެންޔޫއިން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި

އޭސީ މިލާނާއެކު އާ ޑީލެއް ހެދުމަށް އިބްރަހިމޯވިޗް ތައްޔާރު

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ވަގުތީ މިސްކިތެއް އަޅަނީ

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ