ފަހުގެ ޚަބަރު

ކޮރޯނާވައިރަސް: ސޯމާލިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަވަހާރަވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ވިމްބްލެޑަން ކެންސަލުކޮށްލުމަށް ވިސްނަނީ

ލޮކްޑައުންގައި ތިބޭއިރު ކިޔާނެ ފޮތްތައް ހޯދާނީ ކޮންތާކުން؟

ކޮރޯނާވައިރަސް: އިނގިރޭސިވިލާތުން ބޭހެއް ޓެސްޓު ކުރަނީ

ފެން ކުންފުނީގެ ރިހި 25: ކުރިމަތިލަނީ އާ ޒަމާނަކަށް

ލަންކާގައި ތިބި މީހުންނަށް ވިސާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފަށައިފި

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަނާލު ފީ މާފުކޮށްދީފި

"ދުނިޔެ ދަނީ އިގްތިސާދީ އިނދަޖެހުމަކާ ދިމާއަށް"

"ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހަޖޫ ޖަހާނަމަ އިގްތިސާދު ހުއްޓިދާނެ"

އެއާޕޯޓުގައި ސޭފްޓީ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް އަޅުގަނޑުގެ ނެތް: ނަޝީދު

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ
މަލްޓިމީޑިއާ