ފަހުގެ ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ހިމެނޭހެން 7 ރަށެއް މިއަދު މޮނީޓަރިންއަށް

އައިސީސީން ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

ދެ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ވެސް ފޯރިއާއެކު އަލިފުށީގައި

މިފްކޯއިން ވެސް ތެޔޮ ވިއްކާ އަގުބޮޑުކޮށްފި

ދިހަ އަހަރަށް ފަހު ފޯކައިދޫން ގޯތި ދޫކުރަނީ

ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާގެ އެހީ އަބަދުވެސް ލިބޭނެ: މޯދީ

"ޗައިނާގެ ބޭނުމަކީ ހުރިހާ ގައުމުތަކުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދުން"

އެމްއައިބީން މިހާރު ވަގުތުން ވިސާ ކާޑު ލިބޭނެ

"ރާއްޖޭގައި ޗައިނާއިން އަދާކުރާނެ މާބޮޑު ރޯލެއް ނެތް"

އޮލިމްޕިކްސްގައި ސުލްހައަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

ފޭނުންގެ އެދުމުގެ މަތިން އައްޒާމް އެނބުރި ދަނޑަށް

އުރީދޫގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ
މަލްޓިމީޑިއާ