ފަހުގެ ޚަބަރު

ޕާކިސްތާނުން އޯއައިސީން ވަކިވަނީ

ފްރެންޑްސްގެ ރީޔޫނިއަންގެ ޝޫޓިން އިތުރަށް ލަސްވަނީ

ލެވަންޑޮސްކީގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ބަޔާން ކުއާޓާއަށް

ރާޖާ މާން ސިންހުގެ މަރު: އިންސާފު ލިބުނީ 35 އަހަރު ފަހުން

އަބީޝޭކް ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި

ވެއްޓުނު އެއާ އިންޑިއާ ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ފެނިއްޖެ

ފަސް އަހަރު ފަހުން ބިޕާޝާގެ ފިލްމެއް

ސަންޖޭ ދަތު އެޑްމިޓްކޮށްފި

ނަޕޯލީގެ އުންމީދުތައް ފުނޑު ފުނޑުކޮށް ބާސެލޯނާ ކުއާޓާއަށް

ގައްޒާގެ ދަރިވަރުން އަލުން ސްކޫލްތަކަށް، މާސްކެއް ނާޅާ

ލުބުނާނުގައި މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުން މިނިސްޓްރީތައް ހިފައިފި

ހާސިލް - 20

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ