Sun Online
ރައީސް ޔާމީން

ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑާ އެކު މަސަތްކަތް ކުރާނެ އިހްލާސްތެރި ހިތްތަކެއް: ރައީސް

ބޭނުންވަނީ އެކުގައި މަސަތްކަތް ކުރާނެ އިހްލާސްތެރި ހިތްތަކެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި...

2 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން

އެންމެފަސް

ކަލާސް އެވޯޑު މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑު ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިޔާ ރަފާއަށް 38 މިނެޓް 49 ސިކުންތު ކުރިން
އދ. ދިވެހި ވަފުދު އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ދިވެހި ލިބާހުގައި 2 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފްރެންޗް ޓްރެވަލް މާކެޓް ޓޮޕް ރެސާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރި ވެއްޖެ 4 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން
ގއ. ވިލިނގިލި ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަތުމުން ކުރި މުޒާހަރާގައި ވިލިނގިލިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 6 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ހައުސިން މިނިސްޓްރީ މާރުކޭޓުތަކުގެ ގޮޅިތަކާއި ގާޑިޔާތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އުސޫލާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ 6 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން comment 3
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ސްކީމެއްގެ މޮޑެލްއެއް! 6 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
އިންޑިއާ އުމުރުން 98 އަހަރުގައި އިކޮނޮމިކްސް އިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފި 7 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން
ފިލިޕީންސް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސްގެ ބޮޑީގާޑަކު މަރާލައިފި 7 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން 12 މެމްބަރުންނަށް 10 ދުވަސް ދީފި 7 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ގާސިމް އިބްރާހީމް ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސް ދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފި 9 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން
އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އެނބުރި އިޓަލީއަށް ވަރަށް އަވަހަށް ދާން ބޭނުން: ކޮންޓޭ 9 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ޒައިދުލް އަމީން ޒައިދުލް އަމީން މާލެ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި 9 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
ސިއްހަތު މާމަދަރިން ބަލާ އަންހެނުންނަށް ޑރ. ޝާންގެ ސުވާލެއް!؟ 10 ގަޑި 10 ސިކުންތު ކުރިން comment 13
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު މޮރީނިއޯއަށް އިތުރަށް އަދަބު ނުދިނުމަށް ނިންމައިފި 11 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން ވިލިނގިލީ ބައި އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުވާނެ ކަމާމެދު ޝައްކެއް ނުކުރަން: ރައީސް 11 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ރައީސް ޔާމީން ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް އިދިކޮޅާ ގުޅުމަކީ ބަޣާވާތެއް ކަމަށް ރައީސް ސިފަކުރައްވައިފި 11 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން comment 6
ގދ. ތިނަދޫ ތިނަދޫ ޓީމުގެ ސްޕެއިން ކޯޗު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 11 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
ގުރުއާން މުބާރާތް 255 ބައިވެރިންނާ އެކީ 32 ވަނަ ގައުމީ ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި 12 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު އެސްޓީއޯ އިން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޙާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި 12 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން
އެސްޓީއޯ ސްނެކްސް ބްރޭންޑްގެ ކިޓްކޯ އެސްޓީއޯ އިން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި 12 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ސައުތު އޭޝިއަން ކްލައިމެޓް ފޯރަމް ފަށައިފި 12 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން
ފުލުހުން އަނަސް މަރާލި މައްސަލާގައި ހޯދަން އިއުލާންކުރި ދެ މީހުން އަދިވެސް ނުފެނޭ: ފުލުހުން 12 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ވޮލީބޯޅަ ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް: އިއްޔެގެ މެޗުތަކުން ސީލައިފް އާއި މޯލްޑިވިއަން އަށް މޮޅެއް 12 ގަޑި 25 މިނެޓް ކުރިން
ޕީއެސްޖީ ނޭމާއަށް ޕެނަލްޓީ ޖަހަން ދޭމަތިން ކަވާނީއަށް އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ! 13 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އުރީދޫ އަމިއްލަ ޕްލޭން އަމިއްލައަށް ޑިޒައިން ކުރުމަށް އުރީދޫގެ "މަގޭ ޕްލޭން" 13 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މިސްރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބަރު އަންހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ 13 ގަޑި 23 މިނެޓް ކުރިން
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް ލީގު ކަޕް މައްސަލައިގައި މޮރީނިއޯއާއި ގާޑިއޮލާއަށް ވެންގާގެ އިންޒާރެއް! 14 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ގއ.އަތޮޅުގެ 1000 ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި 14 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އެމެރިކާ އެމެރިކާ އިން އުތުރު ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރި ކަމަށް ބުނެފި 15 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released.