Sun Online
ގޯލްޑް 100

ޑީން ވިދާޅުވަނީ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ މުވައްޒަފުންގެ ބަސް އަޑުއެހުން ކަމަށް

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްއިން ބޭއްވި "ގޯލްޑް 100 ގަލާ"ގައި ދިން އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑަކީ ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑެވެ. އެ އެވޯޑު ރޭ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ދެ ބޭފުޅުންގެ...

7 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން comment 7

އެންމެފަސް

ލިވަޕޫލް ސަލާހު ބޭނުންވަނީ ލިވަޕޫލާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގު ހޯދަން: ސަލާހް 39 މިނެޓް 32 ސިކުންތު ކުރިން
ގޯލްޑް 100 ގޯލްޑް 100: ކުންފުނިތަކަކަށް ޝަރަފުވެރި އެވޯޑުތަކެއް 1 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
ކެނެޑާ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާ މޯދީ ބައްދަލު ކުރެއްވީ ހަ ދުވަސް ފަހުން 2 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި މަނާކުރަނީ 2 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
އެޕަލް އެޕަލް އިން ނެރޭ ވަޔަލަސް ޗާޖިން ޕެޑް އަންނަ މަހު 4 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް "ނަމަސްތޭ އިންގްލޭންޑް" ރިލީޒް ކުރާނެ ދުވަސް ހަމަޖައްސައިފި 4 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
ބޭރުގެ އިގްތިޞާދު ޖިބޫޓީގައި ޔޫއޭއީ އިން ހިންގާ ކޮންޓެއިނާ ޓާމިނަލެއް އަތުލައިފި 4 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން
އެމެރިކާ ގުދުސްގައި އަޅާ އެމެރިކާ އެމްބަސީ އަންނަ މޭ މަހު ހުޅުވާނެ: އެމެރިކާ 4 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް "ލަވްރާތުރީ" އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ސިނަމާތަކަށް! 6 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި ޑްރޮޕްބޮކްސްގެ ހިއްސާ އާންމުންނަށް ވިއްކަން ފަށަނީ 6 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން
ސޯމާލިއާ ސޯމާލިއާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ކައިރީ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްދީ 18 މީހަކު މަރާލައިފި 6 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
ސްނެޕްޗެޓް ކައިލީ ޖެނާގެ ޓްވީޓަކާއެކު ސްނެޕްޗެޓަށް "ލޮޅުމެއް" 7 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން
ފުލުހުން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރު ހައްޔަރުކޮށްފި 16 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އެސްޕީޖީ މިނިސްޓަރު ޒަމީރުގެ ބޮޑީގާޑު ހައްޔަރުކޮށްފި 17 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ހަޅުތާލު ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓަރު ގޮވާލައްވައިފި 17 ގަޑި 10 މިނެޓް ކުރިން comment 4
އެމްޕީއެލް ދޫގަސް މައްސަލާގައި ގޮތެއްނިމި، ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މަހެއްގެ ތެރޭގައި ހުޅުވަނީ 17 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އަލީ އާރިފް އިދިކޮޅަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުނެރެވޭނެ: އަލީ އާރިފްް 18 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން comment 3
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރައީސް ޔާމީންގެ ޒައާމަތުގައި ރާއްޖެ ބަނޑަކަށް ނުޖެހޭނެ: އަދުރޭ 18 ގަޑި 10 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޗިކޫ އަނެއްކާވެސް ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި 18 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން
ފުލުހުން އަމީތު އާއި އަބުޅޯ ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި 18 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން
ޔޫރޮޕާ ލީގު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ 16ގައި އާސެނަލާއި އޭސީ މިލާންގެ ކުރިމަތިލުމެއް 19 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ފުލުހުން ކުނޫޒުތެރެއަށް ޕެޕާސްޕުރޭ ޖެހި މައްސަލަ އެންއައިސީއަށް ހުށަހަޅައިފި 19 ގަޑި 42 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ދުންޔާ މައުމޫން މައްސަލަތަކުގެ ހައްލުހޯދަން މަޝްވަރާކުރުމަށް ދުންޔާ ގޮވާލައްވައިފި 21 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ފުލުހުން ޕެޕަސްޕްރޭ ޖަހައިގެން މީހެއްގެ ހާލު ބޮޑުވެއްޖެ 21 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން comment 16
މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް ރައީސް ނަޝީދު އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކީ ހުސް ހުވަފެން: މިނިސްޓަރު ތޯރިގު 22 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އަމީތު އާއި އަބުޅޯ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި 22 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަލާހު ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭ އިދިކޮޅު ހަ މެންބަރުން ޕީޕީއެމްއާ ގުޅޭނެ: ފަލާހު 22 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ރ. މަޑުއްވަރި މަޑުއްވަރީ އިން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ 22 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ޕެލޭ ނޭމާއަކީ ހުނަރުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ: ޕެލޭ 23 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ފުލުހުން ކުރީގެ އެސްއޯ ފުލުހެއްގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި 1 ދުވަސް 2 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released 01.