Sun Online
އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫ މީހުން އަތުން އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައިނެގި ގޯތިތައް އަލުން ހަވާލުކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ސ. ހިތަދޫ އީކުއަޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) ސަރަހައްދުން ދައުލަތައް ނެގި ގޯތިތައް އެ ގޯތިތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް...

4 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން

އެންމެފަސް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ސަލާހާއެކު ކުޅުނު މިސްރަށް މާޔޫސްކަން، ރަޝިއާ ގަދަ 16އާ ދިމާލަށް 5 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) "ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަނަށް" އެހެން ޕާޓީތަކުން ދެކޮޅުހަދައިފި 8 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް، ސެނެގާލްއަށް އުންމީދީ ފެށުމެއް! 8 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން
ފާރިސް މައުމޫން ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ފާރިސް ތަމްސީލް ކުރެއްވީ ރައީސް މައުމޫން: ހެކީން 10 ގަޑި 23 މިނެޓް ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ފުރަތަމަ ރަތް ކާޑު ކޮލަމްބިއާއަށް، މޮޅުވީ ޖަޕާން 11 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު ސަމިޓް ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު ސަމިޓުގެ ޕްރީ ސަމިޓު ބައްދަލުވުން ހޮނިހިރު ދުވަހު 11 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
މާލޭ ލީގު 2018 ޓީސީއާއި ވިކްޓަރީގެ މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް 11 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
މަސްތުވާތަކެތި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާ ކާބޯތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން ނައްތާލައިފި 11 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން
އަލީ އަޝްފާގު ނިއުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލުކުރުމަށް ދަގަނޑޭ އެފްއޭއެމްއަށް! 11 ގަޑި 10 މިނެޓް ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށްވެސް ވޯލްޑް ކަޕް ބެލުމަށް ހާއްސަ ޖަގަހައެއް! 11 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
ޤުރުއާން މުބާރާތް ދުބާއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާނެ އަންހެން ބޭފުޅަކު ހޮވަނީ 12 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
އެމެރިކާ އެމެރިކާއިން ޖައްވީ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރެއް އުފައްދަނީ 12 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 މޮޅުވުން ހައްގު، އެއްވަރުވެގެން ނިމުނު ނަމަވެސް ހިތްހަމަ ޖެހޭނެ: ސައުތުގޭޓް 15 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 މާނޭ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ: ސެނެގާލް ކޯޗު 15 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖިނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި 15 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕްގެ ގުރު ނަގައިފި 15 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން
ސިޔާސީ ހުކުމަށް ފިލައިގެން އުޅޭތީ ނަޝީދާއި ގާސިމް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި 15 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ޕޯޗްގަލް ރޮނާލްޑޯ އެއަރޕޯޓުގައި ހުރި "ބުދު" ބަދަލުކުރުމުން ގިނަބައެއްގެ ނުރުހުން! 17 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް ކެނަލަކުން ދަގަތްފާނު ހޯދަން އުޅުނު ދެބަފަޔަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ 18 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ޑަޔާނާގެ ކައިވެނި ޓިއާރާ، އޭނާއަށް ބޮޑުދައިތަ ކިޔާ ކުއްޖެއްގެ ކައިވެންޏަށް 18 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން
ސަޓާ އެވޯޑު ކަނބަލުންގެ އެކްސްޕާޓް ޕެނަލަކާއެކު ސަޓާގެ އިވެލުއޭޝަން ފަށައިފި 19 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން
ދުނިޔެ އީރާނަށް ޖާސޫސު ކޮށްދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިސްރާއީލުގެ ކުރީގެ ވަޒީރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 19 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އިނގިރޭސިވިލާތް ގެރީގެ ފަރާތުން ޖެހޭ "ކައު ޕޮކްސް" ޖެހިފައިވާ ކުއްޖަކު އިނގިރޭސިވިލާތުން ފެނިއްޖެ 19 ގަޑި 60 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން ރަންބީރު ބޭނުން! 19 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ބޭރުގެ އިގްތިޞާދު ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތަކުން އިތުރު ޓެކުހެއް ނަގަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފި 20 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މަސްތުވާތަކެތި އިންޑިއާ އިން ހައްޔަރުކުރި ދިވެހިން ހެކިހޯދުމަށް ތަންތަނަށް ގެންގޮސްފި 20 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ހޮލީވުޑް އެމްޓީވީ އެވޯޑްސް: އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ބްލެކް ޕެންތާ 20 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ ޝަރަފުވެރިކަމާއި ޢިއްޒަތްތެރިކަމުގެ ނިޝާނުގެ ވެރިޔާގެ ލަގަބް ރަޝީދަށް 20 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން މިސް ވޯލްޑް މަނޫޝީގެ މިސްރާބު ބޮލީވުޑަށް؟ 20 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި "ރޭސް 3"އަށް އެއް ބިލިއަންގެ އާމްދަނީއެއް 20 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released 01.