Sun Online
މަޖިލިސް

މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގަރާރު އެޖެންޑާކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 253 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވާފައިވާ ޤަރާރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން،...

10 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން

އެންމެފަސް

ފުލުހުން ފުލުހަކާ މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތު އަނެއްކާވެސް ނާދިރާއަށް 9 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
ފުލުހުން ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ތިބި ހަމީހުންގެ ބަންދަށްވެސް ހަތް ދުވަސް! 9 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު "ކަނޑު އިބިލީސް"ގެ ޕާފޯމިން ޕާޓްނަަރަކަށް ބިދަބިން 9 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
ފުލުހުން މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުގައި ތިބީ ހަ މީހުން: ފުލުހުން 12 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން
ހޮލީވުޑް "ބްލެކް ޕެންތާ" - މާވެލް ފޭނުން ދެނީ ފަސްތަރި! 13 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ބާސާއާއި ޗެލްސީ ކުޅުނު ތާރީހީ ސެމީގައި ގިނަ ގޯސްތަކެއް ހެދުނު ކަމަށް ރެފްރީ އެއްބަސްވެއްޖެ 13 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން
ފުލުހުން ނާދިރާ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި 14 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ފުލުހުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކު ފުރުމަށް ހުރަސް އެޅިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި 14 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން
ގޯލްޑް 100 "ގޯލްޑް 100"ގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ! 15 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން މާދަމާގެ ހާއްސަ ޖަލްސާއަށް ޕީޕީއެމްއާއި އެމްޑީއޭ މެމްބަރުން ތައްޔާރު: ނިހާން 16 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ކުއްލި ނުރައްކާ އުވާލުމަށް ޔުމްނާ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި 16 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން
އިންޑިއަން ސުޕަލީގު ވިޑިޗް މި މަސްތެރޭގައި އިންޑިއާއަށް އަންނަނީ 17 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން
އީރާން ވެއްޓުނު އީރާނުގެ ބޯޓުގައި ތިބި އެންމެން ވަނީ މަރުވެފައި: އެއާލައިން 18 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން
ދުންޔާ މައުމޫން ބައްޕާފުޅުގެ ބަންދާ ބެހޭ ގޮތުން އެޗުއާރުސީއެމްއާ ދުންޔާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި 18 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ދުނިޔެ ތުރުކީ އާއި އެމެރިކާގެ މަޝްވަރާތައް ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ 18 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
މާލޭ ލީގު އާދީއްތަ ދުވަހު ސީޒަން ފަށަނީ، ތާވަލުގައި ނިއުއަށް ލުއިތަކެއް! 18 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން
އދ. އދގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކޮމިޝަނުގެ މަންދޫބާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިިފި 18 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް އާ ހިތްވަރަކާ އެކީ އަޒަލް އައިޑަލްގެ ސީޒަން ތިނަކަށް 19 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް 12 މެމްބަރުންނަށްވެސް ދައުވަތު އަރުވައިފި 19 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން comment 5
އީރާން 66 މީހުންނާ އެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ އީރާނުގެ ބޯޓެއް ވެއްޓިއްޖެ 20 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން
ސިޔާސީ "ޕްރެޝަރެއް ވެސް ފިއްތުންތަކެއް ވެސް ރާއްޖެއަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ" 20 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން comment 10
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ސަބް ސްޓޭޝަން ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް 20 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް ކަރެކްޝަންސްގެ ވެހިކަލެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓް ފާރުގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ 20 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ބޭލްއާއި ހަޒާޑް ބަދަލުކުރަން ރެއާލްއިން ތައްޔާރު! 20 ގަޑި 23 މިނެޓް ކުރިން
ޒިމްބާބުވޭ ގްރޭސް މުގާބޭއަށް ދިން ޕީއެޗްޑީއާ ގުޅިގެން ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު ހައްޔަރުކޮށްފި 21 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން
ހުޅުޖެހުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ދެ ގެއެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 21 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ދުބާއީ އެންމެ އުސް ހޮޓާ ދުބާއީގައި ހުޅުވައިފި 21 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
ލައިފްސްޓައިލް ސޯޝަލް މީޑިއާ އަކީ އިޖުތިމާއީ ގުޅުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫން: ދިރާސާ 21 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން
މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ 21 ގަޑި 10 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޓީ ރެކްސްއާއެކު ކިންގްސް ސެމީއަށް 22 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released 01.