Sun Online

އެންމެފަސް

ނަލަހިޔާ ތަފާތު އެކި އިނާމުތަކާ އެކު ނަލަހިޔާ ރޯދަ ސޭލް 12 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން
އެޑްވަޓޯރިއަލް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ: 23 އަހަރުވީ ކުންފުންޏަށް ހަތަރު އަހަރުތެރޭ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް 13 ގަޑި 37 ސިކުންތު ކުރިން
އެސްޓީއޯ އެސްޓީއޯގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 55 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި 14 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ބެލްޖިއަމްގައި ކުރިއަށްދާ ސީފުޑް އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ 15 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެވޯޑު ދީފި 18 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ އެމެޒޯންގެ ޕެކޭޖުތައް ކާރުގެ ޑިކީއަށް 18 ގަޑި 8 ސިކުންތު ކުރިން comment 1
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ފެންނަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން، ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތުތައް ރަނގަޅު: އިފޮޕްކާ 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން އައިއެމްޓީއެމް ފެއާ އެންޑޯޒް ކޮށްފި 1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
އެފްއެންޑްބީ ޝޯ ހައިރައިޒްގެ ތިންވަނަ އެފްއެންޑްބީ ޝޯގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރުކަމަށް ސަން 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
މީރާ މީރާގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
އީވޯ އީވޯ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައި މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމު 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
މެގަ މޯލްޑިވްސް މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް މުސާރައިން އުނިކުރި ބައި ދޭން ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި 3 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް ބީބީއެމް އިން ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މާސްޓާކުލާހެއް ބާއްވައިފި 3 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ސަން ސިޔާމް ސަން އަކުއާ ބްރޭންޑުގެ ތިންވަނަ ރިސޯޓް "އިރު ވެލި" އޮކްޓޯބަރުގައި ހުޅުވަނީ 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އެރެބިއަން ޓްރެވަލް މާކެޓް ދުބާއީގައި ފަށައިފި 3 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ކަސްޓަމްސް މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ އެކްސްޕޯޓު 49 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 3 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
އުރީދޫ އުރީދޫއަށް މިދިޔަ އަހަރު 580 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ 4 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.