Sun Online

އެންމެފަސް

ސްކޭޓްބޯޑިންގ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ގޮއިދުއަށް ސްކޭޓް ބޯޑް ޕާކެއް! 8 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން
މާލޭ ލީގު 2018 ގްރީންގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ސޮބާގެ މެސެޖެއް: ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ގްރީން އޮތީ އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތުން 10 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ ކުޅިވަރުގެ އިސްވެރިން ގޮއިދޫގެ ކުޅިވަރުގެ އަވައިގައި ޖައްސުވާލައިފި! 12 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މާލޭ ލީގު 2018 ކޯނެލިއަސްގެ ދެ ލަނޑުން އީގަލްސް ބަލިކޮށް، ދެވަނައިގައި އޮވެ މާޒިޔާއިން ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމާލައިފި 21 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން
ޓީޓީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ދެ ކެޓަގަރީއެއްގެ ސެމީން ރާއްޖޭގެ ރަފާ ޖާގަ ހޯދައިފި 1 ދުވަސް 15 މިނެޓް ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލް ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތައް ނިލަންދުއާއި ފޯކައިދުއަށް 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 2
މާލޭ ލީގު 2018 މެޗު ނިމެން ދަނިކޮށް، އައްޒާމް ޖެހި ލަނޑުން ޔޫވީ އަތުން ޓީސީއަށް މޮޅެއް 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ބީއެމްއެލް ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން މި އަހަރު ޗެރިޓީ ރަން އަކަށް 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު 2018 ލޯކަލް މުބާރާތަކުން ބަލިނުވެ 22 މެޗު ހަމަކުރި ނިއު، ވިކްޓަރީގެ އަތްދަށުވެއްޖެ 2 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު 2018 ބޮޑު ތަފާތަކުން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް، ގްރީން ގަދަ ހައެއްގެ ތެރެއަށް 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޕީކޭއިން ކުޑަ ހެންވޭރު ބަލިކުރުމާއެކު ގްރޫޕް ފޯރިގަދަވެއްޖެ 2 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ވޮލީބޯޅަ އެކުވެރިކަމުގެ ފަހު މެޗުގައި ރާއްޖެއިން ތައިލެންޑް ބަލިކޮށްފި 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު 2018 ގްރީންއާއި ވެލެންސިއާ "މަރުގެ" މެޗަކަށް! 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން މިއަހަރު ތުރުކީއަށް ފޮނުވާ ޒުވާން ޓެނިސް ކުޅުންތެރިންނަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްފި 2 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު 2018 ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑުގެ ހާލަތާ ހުރެ އެންމެ ބޭނުންވާ ރީތި ފުޓުބޯޅަ ނުކުޅެވޭ: ނިއު 2 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް މޯލްޑިވިއަން ބަލިކޮށް، ޓީސީއެލްއިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ޓީޓީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މާދަމާ ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ، ދިވެހި ޓީމު އުންމީދު ބޮޑުކޮށް! 3 ދުވަސް 51 މިނެޓް ކުރިން
DB released 01.