Sun Online

އެންމެފަސް

އާސެން ވެންގާ މި ސީޒަނަށްފަހު އާސެނަލް ދޫކޮށްލަން ވެންގާ ނިންމައިފި 2 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ބޯންމައުތު ބަލިކޮށް، ޔުނައިޓެޑުން އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީއަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ފަހު ވަގުތު ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް ސަލާމަތް ކޮށްދީފި 3 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު 11، ގިނައީ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން 4 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 1
ނޭމާ "ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ވޯލްޑް ކަޕަށް ދެވޭނެ، އެވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން" 4 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
ސާޖިއޯ އަގުއެރޯ ކަކުލުގެ ސާޖަރީއާއެކު އަގުއޭރޯއަށް ސީޒަން ނިމިއްޖެ 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ލީގުގައި ބަލިނުވެ ބާސާއިން އަނެއްކާ ވެސް ރެކޯޑެއް 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން "މެސީއާއި ރޮނާލްޑޯގެ ލެވެލަށް ދިއުމަށް ގްރީޒްމަންއަށް ޓްރޮފީތަކެއް ބޭނުންވޭ" 5 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ވޯލްކަޕް 2018 ވޯލްޑް ކަޕަށް ދާ އިންގްލެންޑް ގައުމީ ޓީމުން ހާޓަށް ފުރުސަތު ދޭން ނުޖެހޭ! 5 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ރެފްރީ ރެފްރީ އޮލިވާއަށް ކުރާ ފުރައްސާރަތައް ޔޫއެފާއިން ކުށްވެރިކޮށްފި 5 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 3
ފްރާންސް ލީގު މޮނާކޯގެ މައްޗަށް ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ޕީއެސްޖީން ލީގު ޔަގީންކޮށްފި 6 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ޒްލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް ޒްލަޓަން ވޯލްޑް ކަޕްގައި ފެންނާނެ؟ 7 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ވެސްޓް ބްރޮމް އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެ ސިޓީއަށް ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ 7 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ފަހަތުން އަރައި ނިއުކާސަލްއިން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި 7 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ހަ އަހަރަށްފަހު ވުލްވްސް ޕްރިމިއާ ލީގަށް 1 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ޓޮޓެންހަމް އަތުން މޮޅުވެ ސިޓީން ލީގަށް ކުރަމުން އަންނަ އިންތިޒާރު ނިމުމަކާ ގާތަށް 1 ހަފްތާ 9 ގަޑި ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ލީގުގައި ބަލިނުވެ 39 މެޗު ހަމަކޮށް، ބާސާއަށް ބޮޑު ރެކޯޑެއް! 1 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.