7 day 23 hour ago

އިޓަލީ އަތުން ބަލިވެ ޕޮލެންޑު ރެލިގޭޓު ވެއްޖެ

2 week 1 day ago

ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުން ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް

2 week 1 day ago

ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލާއެކު ޔުވެންޓަސްއިން ޖެހިޖެހިގެން އަށްވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި

3 week 4 day ago

ބާސާ މޮޅުވި އިރު ލިވަޕޫލް ފަހު ވަގުތު ބަލިވެއްޖެ

2 month 2 week ago

ބެލޮންޑިއޯގެ ގަދަ ތިނެއްގައި އަހަރެން ހިމެނެން ހައްގު: ގްރީޒްމަން

2 month 2 week ago

މެސީ ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ، އެކަމަކު ބާސާގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުން!

2 month 3 week ago

ރޮނާލްޑޯ ނަޒާރިއޯ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ކްލަބެއް ގަނެފި

2 month 3 week ago

ކެޕްޓަން ހެންޑަސަންގެ ކޮންޓްރެކްޓް ލިވަޕޫލްއިން އާކޮށްފި

2 month 3 week ago

ފީފާ އެވޯޑަށް ވެސް ވާދަ ކުރަނީ ރޮނާލްޑޯ، މޮޑްރިޗް އަދި ސަލާހު

2 month 3 week ago

ރޮނާލްޑޯއަށް މިވީ ކިހިނެއްބާ؟

2 month 3 week ago

ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލް ތިން ޕޮއިންޓު ހޯދި އިރު ޓޮޓެންހަމް ވީ ބަލި

2 month 3 week ago

ބާސާއިން އަލަށް ޕްރޮމޯޓުވި ޓީމު ކޮޅަށް އަށް ލަނޑު ޖަހައިފި

2 month 3 week ago

ދެކުނު ކޮރެއާ ރަން މެޑަލް ހޯދުމުން ސޮންއަށް އަސްކަރީ ޚިދުމަތަށް ނުގޮސް ސަލާމަތްވެވިއްޖެ!

2 month 3 week ago

ލިވަޕޫލް، ޗެލްސީ އަދި ސިޓީ ވެސް ބަލިނުވެ ކުރިއަށް!

2 month 3 week ago

މޮޑްރިޗަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ލިބުމުން ރޮނާލްޑޯ ކަންކުރިގޮތް ރަނގަޅުތަ؟

2 month 3 week ago

"ޔުނައިޓެޑާއެކު ކާމިޔާބެއް ނުހޯދުނަސް އެންމެ މޮޅު ކޯޗުންގެ ތެރޭގައި އަހަރެން ހިމެނޭނެ"

2 month 3 week ago

ޗެލްސީއާއެކު ޔޫރޮޕާ ލީގު ހޯދުމަކީ ސާރީގެ އަމާޒެއް!

2 month 3 week ago

މާރިއާނޯ ޑިއާޒް އެނބުރި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް

2 month 3 week ago

ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ރަން މެޑަލު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ޓޮޓެންހަމްއަށް ގެއްލުން

2 month 3 week ago

ކްލޮޕް ބޭނުންވީ އަހަރެން ލިވަޕޫލްގައި މަޑުކުރުވަން: ކެރިއަސް

އިތުރު ޚަބަރު