Sun Online

އެންމެފަސް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 އުރުގުއޭއާ ރަޝިއާ ގަދަ 16އަށް، މިސްރާއި ސައުދީ ކަޓައިފި! 20 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ފުރަތަމަ ކެޓީ މޮރޮކޯ، ޕޯޗުގަލް ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯ! 24 ގަޑި 48 މިނެޓް ކުރިން
ވޯލްޑް ކަޕް މެޗަށްފަހު ސްޓޭޑިއަމް "ސާފުކުރި" ޖަޕާނު ސަޕޯޓަރުންނަށް ތައުރީފް 1 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ނޭމާއަށް އަނެއްކާވެސް އަނިޔާވެއްޖެ! 1 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ސްޕެއިން ކޮޅަށް ހެޓްރިކް ހެދިފަހުން ރޮނާލްޑޯއާ ވާހަކައެއް ނުދައްކަން: އިސްކޯ 1 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ސަލާހާއެކު ކުޅުނު މިސްރަށް މާޔޫސްކަން، ރަޝިއާ ގަދަ 16އާ ދިމާލަށް 2 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް، ސެނެގާލްއަށް އުންމީދީ ފެށުމެއް! 2 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ފުރަތަމަ ރަތް ކާޑު ކޮލަމްބިއާއަށް، މޮޅުވީ ޖަޕާން 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 މޮޅުވުން ހައްގު، އެއްވަރުވެގެން ނިމުނު ނަމަވެސް ހިތްހަމަ ޖެހޭނެ: ސައުތުގޭޓް 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 މާނޭ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ: ސެނެގާލް ކޯޗު 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ޕޯޗްގަލް ރޮނާލްޑޯ އެއަރޕޯޓުގައި ހުރި "ބުދު" ބަދަލުކުރުމުން ގިނަބައެއްގެ ނުރުހުން! 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ކޭންގެ ދެ ގޯލުން އިންގެލްޑް ސަލާމަތް ކޮށްދީފި 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީގެ ވޯލްޑް ކަޕް ޓީމް ދަތުރުކުރި މަތިންދާ ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ 3 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ޕެނަމާ ބަލިކޮށް، ބެލްޖިއަމްއަށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް 3 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ކުޅުންތެރިން އެއްވައްތަރު ވުމުން ފައިދާ ނެގީ ޖާޒީ އޮޅުވާލައިގެން! 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 އާޖެންޓީނާއަށް މޮޅު ނުވެވުނީ މެސީއާ ހެދިއެއް ނޫން: މަރަޑޯނާ 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ޖަރުމަނު ކޮޅަށް ޖެހި ގޯލާއެކު މެކްސިކޯގެ ބިންގަނޑު ގުގުމާލައިފި! 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.