Sun Online

އެންމެފަސް

ދ. ބަނޑިދޫ ބަނޑިދު އަށް އެރި ރޯޅީގައި ލިބުނު ގެއްލުން ސިޔާމު ބައްލަވާލައްވައިފި 2 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން
ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އިދިކޮޅުގެ ވެރިކަމެއްގައި މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓި އޮންނާނީ ތަޅާފޮޅުމާއި ޖާސޫސްކުރުން: ޝަހީމް 9 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން
މަރުގެ ހުކުމް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރައްވައި ރައީސް ޔާމީން އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަވާނެ: އަޒްލީން 10 ގަޑި 25 މިނެޓް ކުރިން
މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ފެށޭ މަހު ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް ޖައްސަން ފަށާނެ: ޒަމީރު 13 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިންތިބާހާ މެދު އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމަށް ދޮގު ހަބަރުތައް ނުފެތުރުމަަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި 16 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މިފަހަރުވެސް ރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ 16 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
އެންސީއޭ މިސްރުގެ ސަގާފީ ފެސްޓިވަލެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހީންނަށް ހުޅުވާލައިފި 18 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދަނޑުވެރިކަމުން ހައްދާ ތަކެތި ހަމަ އަގުގައި ވިއްކޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭނަން: އިބޫ 19 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން
މާފަރު އެއާޕޯޓު މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓު ޖައްސައިފި 20 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން
މީޑިއާ ކައުންސިލް ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި 20 ގަޑި 48 މިނެޓް ކުރިން
ރިޔާސީ ކެމްޕޭން 2018 ފްލޯ-ކްރޮސްކުރުން ގާނޫނުން މަނާކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ވެސް ބުނެފައިވޭ: ރައީސް 20 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން ރަށްރަށަށް އަންނަންޖެހޭ ތަރައްގީއަށް ހުރިހާ ފިކުރަކުން މަރުހަބާ ކިޔަންޖެހޭނެ: ރައީސް 20 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތަރައްގީ ގެނައުމުގައި އިބޫއަށް ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަ ނުކުރެވޭނެ: މުއިއްޒު 20 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން "އަޅުގަނޑު ނުވިސްނަން ރައްޔިތުން ގޮވައިގެން ފެންނާރާނެ އެހެން ގައުމަކަށްދާކަށް" 21 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
މޫސުން ގަަދަ ރޯޅިއެއް އަރައި، ބަނޑިދުއަށް ގެއްލުންވެއްޖެ 21 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ލަސްވީ އިދިކޮޅުން ދެކޮޅު ހެދުމުން: ރައީސް 22 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމުގައި ލިބޭނެ: އިބޫ 22 ގަޑި 60 މިނެޓް ކުރިން comment 2
DB released 01.