Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

ޚަބަރު ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ރަޝިޔާ އުފެއްދި ފުރަތަމަ ކޮމާޝަލް ފްލައިޓް ދައްކާލައިފި 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 3
ފަލަސްތީން ރޯދަ މަހު ފަލަސްތީނުގައި ވަރިކުރުން މަނާކޮށްފި 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމެރިކާ މުސްލިމުން ދިފާއު ކުރަނިކޮށް މަރުވި ބަތަލުންގެ އާއިލާތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 2
އުތުރު ކޮރެއާ އުތުރު ކޮރެއާގެ މިސައިލް ޓެސްޓާ ގުޅިގެން ޖަޕާނުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 2
ސްރީ ލަންކާ ލަންކާއަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި 2 ދުވަސް 16 މިނެޓް ކުރިން comment 7
ދުނިޔެ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބަލިސްޓިކް މިސައިލަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ތަޖްރިބާއެއް އެމެރިކާ ކުރަނީ 2 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
ފަލަސްތީން - އިސްރާއީލް ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީންގެ ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލު ނިންމާލައިފި 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ޗައިނާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވާ ޕްލާންޓް ޗައިނާގައި 3 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެމެރިކާ މުސްލިމުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަމުން ދިޔަ މީހަކު ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރުމުން ވަޅިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފި 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 2
ސްރީ ލަންކާ ލަންކާގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް 100 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
މިސްރު މިސްރަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 28 އަށް އަރައިފި 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ރޯދަމަސް މިއަދަކީ ގިނަ ގައުމުތަކަށް މިއަހަރުގެ މުލަ ރޯދަ ދުވަސް 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމެރިކާ އިރާގަށް ދިން ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއްގައި އާންމުންގެ 105 މީހުން މަރުވި ކަމަށް އެމެރިކާ އެއްބަސްވެއްޖެ 4 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޓެރަރިޒަމް ޖަކާޓާގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލުމުގެ ސަބަބުން ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ 5 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ދުބާއީ ދުބާއީގައި ޕޮލިސް ޑިއުޓީއަށް ރޮބޮޓެއް 5 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 2
އިންޑިއާ ކަޝްމީރުގެ މީހަކު ޖިޕެއްގައި ބަނދެގެން ދުއްވި އޮފިސަރަށް އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން އެވޯޑެއް 6 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 1
ދުނިޔެ ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އުތުރުކޮރެޔާ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލަސްޓިކް މިސައިލް އުފައްދާނެ: އެމެރިކާ 6 ދުވަސް 37 މިނެޓް ކުރިން comment 1
DB released.