Sun Online

އެންމެފަސް

އުތުރު ކޮރެއާ ޓްރަމްޕްގެ ހަރުކަށި އިންޒާރުތަކަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން މަލާމާތްކޮށްފި 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާގައި މަޖުބޫރުން ހެއްދި އެބޯޝަނަކުން ކުއްޖާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެއްޖެ 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
އދ. ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރޮހިންގާ ރޮހިންގާ ހަނގުރާމަވެރި ގްރޫޕަށް ސަޕޯޓްކޮށްލާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ފޭސްބުކުން ނަގަނީ 1 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 6
މެކްސިކޯ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތައުޒިޔާ މެކްސިކޯއަށް 1 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ރޮހިންގާ ރޮހިންގާ ރެފިއުޖީންނަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީވުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާނު ނިންމަވައިފި 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 8
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާ ދިފާއު ކުރަން އުތުރު ކޮރެއާ ނައްތާލަފާނަން: ޓްރަމްޕް 2 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 6
ރޮހިންގާ ޓީޗަރަކަށްވުމުގެ އުންމީދުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ރޮހިންގާ ދަރިއެއްގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވި ހާދިސާ! 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
މެކްސިކޯ މެކްސިކޯއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި 149 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
އީރާން ޓްރަމްޕަކީ ނަފްރަތާއި ހަސަދައާއި ތަޢައްސުބުން ފުރިގެންވާ ޖާހިލެއްކަމަށް އީރާނުން ސިފަކޮށްފި 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 8
މިޔަންމާ "މިޔަންމާ ދޫކޮށް ނުގޮސްފި ނަމަ އަހަރެމެން އެންމެން މަރާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިން" 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ތޫފާން ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަނެއްކާ ވެސް ކެރިބިއަންއަށް އަރަން ފަށައިފި 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 4
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައޫދީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެ ގައުމުގެ ނަން މަޝްހޫރު އިތުރު ބޭފުޅުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 16
ރޮހިންގާ ރޮހިންގާގެ ތުއްތު ކުދިން މަރުވުން ވަރަށް ގާތް: ސިކް ވޮލަންޓިއަރުން 4 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިރާގު ކުރުދީންގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ހެދުމަށް ވޯޓު ނުނެގުމަށް އދ.އިން ގޮވާލައިފި 4 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޕާކިސްތާން ނަވާޒް ޝަރީފްގެ އަނބިކަނބަލުން މަޖިލިސް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރޮހިންގާ ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް އެހީދޭ ގްރޫޕްތަަކަށްވެސް ނުތަކާ ވަރުވެފައި! 4 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released.