Sun Online

އެންމެފަސް

އިނގިރޭސިވިލާތް މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އިނގިރޭސި ރާނީ ދިވެހިންނަށް ފޮނުއްވައިފި 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 3
އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ ހިންދޫންގެ ދަށްފަންތީގެ ސްކޫލް ކުދިން ކެއުމަށް ތަށިވެސް ނުދޭ 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 3
އުތުރު ކޮރެއާ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އުޅެފިނަމަ ނިއުކްލިއާ ހަމަލާތައް ޢެމެރިކާއަށް ދޭނަން: އުތުރުކޮރެއާ 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 3
އަފްޣާނިސްތާން ތާލިބާނުން އަފްގާނިސްތާނުގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ހަަމަލާދީ 26 ސިފައިން މަރާލައިފި 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމެރިކާ ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އެމެރިކާގެ މަޖިލީހުގެ ތިރީގެއިން ފާސްކޮށްފި 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ މުމްބާއީގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތެއް ވެއްޓި 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ދުނިޔެ އިނގިރޭސިންގެ އަތްދަށުން އިންޑިއާ މިނިވަންކުރީ މުސްލިމުން ކަަމަށް ބުނެފި 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 4
އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ އާ ރައީސް ހުވާކުރައްވައިފި 3 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
އިސްރާއީލް އުރުދުންގައި ހުންނަ އިސްރާއީލް އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފުން އަނބުރާ ގައުމަށް 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޗައިނާ ޗައިނާގައި އަރަމުންއައި ޕޮލިޓިކަލް ތަރި ކޮރަޕްޝަން ތުހުމަތުގައި މަގާމުން ދުރުކޮށްފި 3 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 2
މުނިފޫހިފިލުވުން "ދެސްޕަސީތޯ"ގެ ލަވަކިޔުންތެރިން ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް ކުށްވެރިކޮށްފި 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ދުނިޔެ ޕާކިސްތާނުގައި ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާއެއްގައި 26 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
އިސްރާއީލް އަގްސާގައި ބެހެއްޓި މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރުތައް ނަގަން އިސްރާއީލުން ނިންމައިފި 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރި އިންޑިއާ މީހާ މަރާލުމުން އޭނާގެ މުޅި އާއިލާ އިސްލާމް ވެއްޖެ 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 17
އެމެރިކާ ޓްރަމްޕްގެ ދަނބިދަރިކަލުން ރަޝިއާއާއެކު މަސައްކަތްކުރެއްވިކަަމަށް އިންކާރުކުރައްވައިފި 4 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ޕޮލެންޑް ޕޮލެންޑުގެ ސަރުކާރުން ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ބިލު ރައީސް ވީޓޯކުރައްވަނީ 4 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ ޑްރައިވަރުންނާ ނުލައި ދުއްވޭ ކާރު އިންޑިއާގައި ހުއްދައެއް ނުކުރާނެ: ސަރުކާރު 4 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
DB released.