Sun Online

އެންމެފަސް

ތުރުކީ ތުރުކީން އެމެރިކާގެ އިލެކްޓްރޯނިކް އުފެއްދުންތައް ބޯއިކޮޓުކުރަނީ 19 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
އައިއެސްއައިއެސް އިރާގާއި ސީރިއާގައި ތިބި އައިއެސްގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 30،000 އަށް އަރާ: އދ 22 ގަޑި 10 މިނެޓް ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު މަރުވެފައިވާ ދަރި 17 ދުވަސް ވަންދެން އުފުލި ބޮޑުމަހަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ 23 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން
އީރާން ޓްރަމްޕްގެ މިޒާޖު އިރު އިރުކޮޅާ ބަދަލުވޭ، ވާހަކައެއް ނުދައްކާނަން: އިރާނު 23 ގަޑި 25 މިނެޓް ކުރިން
ދުބާއީ ދުބާއީ ސްކޮއާ، ދުބާއީ މޯލަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ބޮޑުވާނެ! 1 ދުވަސް 12 މިނެޓް ކުރިން
ބޭރުގެ އިގްތިޞާދު އެޕަލްގެ ފަހަތުން އެމެޒޯންވެސް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރާ ދިމާއަށް! 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވާވޭ އާއި ޒީޓީއީގެ އުފެއްދުންތައް މަނާކުރާ ބިލު ޓްރަމްޕް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
އުތުރު ކޮރެއާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް އަންނަ މަހު އުތުރު ކޮރެއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ 2 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ފޮޓޯގްރަފީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގެ ފޮޓޯނަގަން ފުރާޅަށް އެރި އަންހެނެއް މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް! 2 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޓައިވާން ޓައިވާނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ރޯވެ، ނުވަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ 2 ދުވަސް 48 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު އެމެރިކާގެ މަކަރުވެރިކަމުގެ ދަލުގައި ތުރުކީ ނުޖެހޭނެ، އެމެރިކާއަށް އަލްވަދާޢު : އުރުދުޣާން 2 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފަލަސްތީން - އިސްރާއީލް ޔަހޫދީ ގައުމިއްޔަތުގެ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީންވެސް އިހުތިޖާޖުކުރަނީ 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ސީރިއާ ސީރިއާގެ ހަތިޔާރު ގުދަނެއް ގޮވައި، 39 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ނާސާ ނާސާއިން އިރަށް ފޮނުވާލާ ސެޓެލައިޓު ލޯންޗުކޮށްފި 3 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ ކެރަލާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން 37 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 3 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ލަންކާގެ ރެއިލްވޭ ޔޫނިއަންތަކުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިހުތިޖާޖު ނިންމާލައިފި 3 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ދުނިޔެ އެމެރިކާގެ ބަދަލުގައި އެހެން ބައިވެރިން ހޯދަން ތުރުކީން މަސައްކަތް ކުރަނީ 3 ދުވަސް 6 މިނެޓް ކުރިން comment 1
DB released 01.