Sun Online

އެންމެފަސް

ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް ޕްރިމިއާ ކޮށްފި 9 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަނިލް އާއި މާދުރީގެ ޖޯޑު އަދި ވެސް ވަރަށް ހިތްގައިމު 9 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން
ހޮލީވުޑް އެކްޓަރު އަދި ކޮމޭޑިއަން ވާން ޓްރޯޔާ މަރުވެއްޖެ 11 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ގަދަ ފަހެއްގެ ޖާގައެއް ނުލިބި ޝަހުދާނަށް އައިޑަލްގެ ދަތުރު ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ 13 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން comment 3
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް: ރޭގެ ރޮކް ލަވަތައް ހަމަ ސަޅި 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 1
ހޮލީވުޑް އިސްރާއީލުގައި ބާއްވާ އެވޯޑް ހަފްލާއެއްގައި ބައިވެރިވާން ނަޓަލީ ދެކޮޅު ހަދައިފި 1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑީޖޭ، އަވީޗީ މަރުވެއްޖެ 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ސައުދީ އަރަބިއާ 35 އަހަރަށް ފަހު ސައުދީގައި ސިނަމާތައް ހުޅުވާލީ ބްލެކް ޕެންތާއާއެކު 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ދީޕިކާ ހިމެނިއްޖެ 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ބަންސާލީ މިފަހަރު ބޭނުމީ ދީޕިކާއެއް ނޫން، އާލިއާ! 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަލީ ޒަފަރުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ތުހުމަތު! 2 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ޝްވެކް ސިނަމާ ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް ޝްވެކް ސިނަމާއަށް 4 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޝްވެކް ސިނަމާ ފަސްކުރި ފިލްމު "ޓްރުތް އޯ ޑެއާ" މި ހަފްތާ ބަންދުގައި އަޅުވާނެ 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ބިގް ބޮސް 12 ތަފާތުވާނެ! 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ހޮލީވުޑް ސްޓްރީމުކޮށްގެން ފިލްމު ބެލުމުގެ ފުރުސަތާ އެކު ސިނަމާތަކަށް ވަންނަ މީހުން މަދު: ޑޭމް ހެލެން 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ކަލަންކް"ގެ ތަރިން އިއުލާންކޮށްފި 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އެކްޓަރު ޝަކްތީ ކައިވެނިކޮށްފި 4 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.