ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition

ޒަޚަމްތަކަކާ އެކު މަގުމަތިން ފެނުނު މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ޒަޚަމްތަކަކާ އެކު މާލޭގެ މަގެއްގެ މަތިން ފެނުނު މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ޒީނަތު އަލީ ހަބީބު "ސަން" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ އެމީހާގެ ހާލު ވަރަށް...

2 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
1 ކޮމެންޓު