ފަހުގެ ޚަބަރު

މާފުށިން ފެންނަނީ ބްރައުން ވިޑޯ، ސަމާލުވާން އަންގައިފި

ހަސަން ދީދީގެ މައްސަލައިގައި 9 މީހެއްގެ ބަޔާން ނަގައިފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ލޯންޗެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ލޭ ހަދިޔާކޮށް މާބަނޑު އަންހެނަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ބޯޓުގެ މައްސަލަ: އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަނީ

މިދިޔަ އަހަރު އޭޖީ އޮފީހުން 50 މީހަކަށް ވަކީލުން ހޯދި

ހަމަދު ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދެނިކޮށް ފަންކާއެއް ވެއްޓިއްޖެ

ޓާމިނަލުގެ އޮޑިޓްގައިވާ މައުލޫމާތު ޓީއެމްއޭއިން ދޮގުކޮށްފި

އާސެނަލުން ޖަނަވަރީ ޓްރާންސްފާ ނިންމާލަނީ ހުސްއަތާ

ދ. މީދޫގެ ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ޗައިނާގައި ފެތުރޭ ބައްޔާ މެދު އެޗްއީސީސީން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާދޭ މީހުން ދަންޖައްސަން ހުށަހަޅަނީ

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ
މަލްޓިމީޑިއާ