ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition

ފާއިތުވި 12 މަސް ދުވަހު ވަނީ ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައި: ބީއެމްއެލް

ފާއިތުވި 12 މަސްދުވަސްތެރޭ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސަލްސާރޯޔަލްގައި...

2 ގަޑި 30 ސިކުންތު ކުރިން