Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް "ގަލީ ބޯއީ"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި 4 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު އެއްކޮށް ފިލްމަކުން ފެންނަނީ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ރަންވީރު ސިންގ ދާދާސާހެބް ފާލްކޭ އެވޯޑު ރަންވީރަށް! 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކައިވެނި ކުރާކަށް ނޫޅެން: ރަންވީރު 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަނިޔާވި ނަމަވެސް ރަންވީރުގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު މި އަހަރު ކައިވެނި ކުރަނީ؟ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސްޓްރީމްކޮށްގެން "ޕަދްމާވަތު" ބެލުމުގެ ފުރުސަތު! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ވެސް ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަނީ؟ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ރަންވީރު ސިންގ ރަންވީރަށް "ބޭންޑް ބާޖާ ބާރާތު" ލިބުނީ ރަންބީރު އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލުމުން! 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ރަންވީރު ސިންގ ދީޕިކާ އަކީ ލިބުނު ނަސީބެއް: ރަންވީރު 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސިމްބާ"ގައި ރަންވީރުއާ އެކު ޕްރިޔާ؟ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "ޓައިގާ ޒިންދާހޭ"ގެ ރެކޯޑް "ޕަދްމާވަތް" އިން މުގުރާލައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ޑިސެމްބަރު މަހު ޝާހް، ސަލްމާން އަދި ރަންވީރުގެ ފިލްމުތައް! 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދީޕިކާ-ރަންވީރު، ބަންސާލީގެ އިތުރު 3 ފިލްމެއްގައި؟ 3 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ޕަދްމާވަތު"ގެ ކާމިޔާބީއަށް ފަހު ރަންވީރު ފިލްމު ކުޅެދޭ އަގު ބޮޑު ކޮށްފި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަރްނީ ސޭނާ އިން ހަތިޔާރު ބަހައްޓައިފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް އައިމެކްސް ފޯމެޓްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް "ޕަދްމާވަތު"! 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released 01.