Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް ޝަންހާއީ ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ޕަދްމާވަތު ވާދަކުރަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރަންވީރު ސިންގ "ކުޑައިރު ފަގީރު ކަމުން ދެވުނީ އެމެރިކާ، ސިންގަޕޫރު އަދި އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް އެކަނި"! 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ބޮލީވުޑް "ޑެޑްޕޫލް 2" އަށް ހިންދީން އަޑު އަޅަނީ ރަންވީރު 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރަންވީރު ސިންގ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ރޭލަކަށް ރަންވީރުގެ ނަން ދީފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ގަލީ ބޯއީ"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު އެއްކޮށް ފިލްމަކުން ފެންނަނީ 4 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ރަންވީރު ސިންގ ދާދާސާހެބް ފާލްކޭ އެވޯޑު ރަންވީރަށް! 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކައިވެނި ކުރާކަށް ނޫޅެން: ރަންވީރު 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަނިޔާވި ނަމަވެސް ރަންވީރުގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް! 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު މި އަހަރު ކައިވެނި ކުރަނީ؟ 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސްޓްރީމްކޮށްގެން "ޕަދްމާވަތު" ބެލުމުގެ ފުރުސަތު! 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ވެސް ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަނީ؟ 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ރަންވީރު ސިންގ ރަންވީރަށް "ބޭންޑް ބާޖާ ބާރާތު" ލިބުނީ ރަންބީރު އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލުމުން! 5 މަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރަންވީރު ސިންގ ދީޕިކާ އަކީ ލިބުނު ނަސީބެއް: ރަންވީރު 5 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސިމްބާ"ގައި ރަންވީރުއާ އެކު ޕްރިޔާ؟ 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "ޓައިގާ ޒިންދާހޭ"ގެ ރެކޯޑް "ޕަދްމާވަތް" އިން މުގުރާލައިފި 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ޑިސެމްބަރު މަހު ޝާހް، ސަލްމާން އަދި ރަންވީރުގެ ފިލްމުތައް! 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.