5 month 2 week ago

ޝަންހާއީ ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ޕަދްމާވަތު ވާދަކުރަނީ

5 month 2 week ago

"ކުޑައިރު ފަގީރު ކަމުން ދެވުނީ އެމެރިކާ، ސިންގަޕޫރު އަދި އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް އެކަނި"!

5 month 2 week ago

"ޑެޑްޕޫލް 2" އަށް ހިންދީން އަޑު އަޅަނީ ރަންވީރު

6 month 3 week ago

ސްވިޒަލޭންޑްގެ ރޭލަކަށް ރަންވީރުގެ ނަން ދީފި

6 month 4 week ago

"ގަލީ ބޯއީ"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

6 month 5 day ago

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު އެއްކޮށް ފިލްމަކުން ފެންނަނީ

6 month 2 week ago

ދާދާސާހެބް ފާލްކޭ އެވޯޑު ރަންވީރަށް!

6 month 2 week ago

އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކައިވެނި ކުރާކަށް ނޫޅެން: ރަންވީރު

7 month 3 week ago

އަނިޔާވި ނަމަވެސް ރަންވީރުގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް!

7 month 3 week ago

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު މި އަހަރު ކައިވެނި ކުރަނީ؟

7 month 3 week ago

ސްޓްރީމްކޮށްގެން "ޕަދްމާވަތު" ބެލުމުގެ ފުރުސަތު!

7 month 4 week ago

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ވެސް ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަނީ؟

7 month 2 day ago

ރަންވީރަށް "ބޭންޑް ބާޖާ ބާރާތު" ލިބުނީ ރަންބީރު އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލުމުން!

7 month 3 day ago

ދީޕިކާ އަކީ ލިބުނު ނަސީބެއް: ރަންވީރު

7 month 1 week ago

ސިމްބާ"ގައި ރަންވީރުއާ އެކު ޕްރިޔާ؟

8 month 3 week ago

"ޓައިގާ ޒިންދާހޭ"ގެ ރެކޯޑް "ޕަދްމާވަތް" އިން މުގުރާލައިފި

8 month 3 week ago

ޑިސެމްބަރު މަހު ޝާހް، ސަލްމާން އަދި ރަންވީރުގެ ފިލްމުތައް!

8 month 3 day ago

ދީޕިކާ-ރަންވީރު، ބަންސާލީގެ އިތުރު 3 ފިލްމެއްގައި؟

8 month 7 day ago

"ޕަދްމާވަތު"ގެ ކާމިޔާބީއަށް ފަހު ރަންވީރު ފިލްމު ކުޅެދޭ އަގު ބޮޑު ކޮށްފި

8 month 2 week ago

ކަރްނީ ސޭނާ އިން ހަތިޔާރު ބަހައްޓައިފި

އިތުރު ޚަބަރު