އެންމެފަސް

އެމްއެންޑީއެފް ހިންމަފުށީ ގެއެއްގެ ދޮރުން ފެނުނީ ގިރިފުށިން ދިޔަ ވަޒަނެއް ނޫން: އެމްއެންޑީއެފް 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ކ. ހިންމަފުށި ވަޒަން އެރި ހާދިސާގެ ތަހުގީގް ނުނިމޭ: ސިފައިން 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ރިޕޯޓް ވީގޮތް ނޭނގި ތިއްބާ ދެވަނަ ވަޒަން، ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ! 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ކ. ހިންމަފުށި ހިންމަފުށީ ގެއެއްގެ ކުޑަ ދޮރަށް ވަޒަނެއް އަރައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ އޮޔާ ދަނިކޮށް ހޯދި ލޯންޗު ވެރިމީހާއާ ހަވާލުކޮށްފި 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމްއެންޑީއެފް ސިފައިން އަތޮޅުތެރޭގައި ނިޔަމި ކޯސް ހިންގަން ފަށައިފި 4 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރިޕޯޓް ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓް: "ދެން ފުލައިޓް ފެންނަ ހިސާބުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުމެއް ނޫން" 1 މަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 12
ޚަބަރު މަރުވެފައި ތިބި ދެ މީހަކު ކަނޑުމަތިން ފެނިއްޖެ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު: އޭޑީކޭ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ރިޔަލުގައި ދުއްވައި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެލުމަކީ ވިސްނުމެއް: މިނިސްޓަރު 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
އެމްއެންޑީއެފް ފަލިޖެހުމުން އެއްވަނައަށް ފަޔާ ރެސްކިއު، ރިޔަލުދޯނި ދުއްވުމުން އެއްވަނައަށް އެސްޕީޖީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ތާރީޚު ޒަމާންތަކަކަށްފަހު މައްދިވެހިންގެ ފަންނު މާލޭގެ މަލަމައްޗަށް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ހާލުގައިޖެހިފައި ވަނިކޮށް ފެނުނީ ލަންކާގެ ދެ މަސްވެރިން 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބޭރު މަސްބޯޓެއް ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ފެނިއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ރިޕޯޓް ހެލިކަޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓް: ބުރައިގެން ދިޔަ އެތިކޮޅުތައް ބަނޑަށް ހެރުނީ 400 ފޫޓު ދުރުގައި ހުއްޓާ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 10
ޚަބަރު ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާ ހާލުސީރިއަސް: އޭޑީކޭ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 11
ޚަބަރު ބެޓެރިތަކެއްގައި ރޯކޮށްލާފައި ހުރުމުން އެކަން ބަލަން ފަށައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
DB released.