Sun Online

އެންމެފަސް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެހެލާފައި އޮތް ބާޖެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ހިނގާ ''އޮއިވަރުތަކުން'' ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރަން އާ ސިޔާސަތުތަކެއް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައި: މިނިސްޓަރު 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ކޯސްޓް ގާޑް ހޯދަމުންދިޔަ ބަނގްލަދޭޝް މީހާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ރައީސް ޔާމީން ތިނެއް ނޮވެމްބަރުގެ ފިލާވަޅާއި އެކެއް ފެބްރުއަރީގެ ފިލާވަޅަކީ ދާދި އެއް ފިލާވަޅެއް: ރައީސް ޔާމީން 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެމްއެންޑީއެފް ސިފައިން ސާބިތުކަމާއެކު ރައީސްގެ އަރިހުގައި ތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން: ޝިޔާމް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ކޯސްޓް ގާޑް މޫދަށް ފޭބި ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ސިފައިންގެ ސިފްކޯއާއި ސިވެކް އެއްކޮށްލައިގެން އާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަނީ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ބަޑި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދޭ އާއިލީ ހަވީރެއް ސިފައިން ބާއްވަނީ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިފައިން ސިފައިންގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ގެއްލިގެން ހޯދާ ގެއްލުނު ކުދިން ހޯދުމަށް ރޮބަޓް ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
އައްޑޫ ސިޓީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ކުއްޖަކު ލައިގެން ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ސޯޓު ފެނިއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ރިސޯޓަކަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދިމާވުމުން އެރަކަށް އެރޭނެ ޚާއްސަ އުޅަނދެއް ދިވެހި ސިފައިން ތައްޔާރުކުރަނީ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ރައީސް ޔާމީން އެކެއް ފެބްރުއަރީގެ އަމުރަކީ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް، ހަމަޖެހުން ލިބުނީ ސިފައިންގެ އިހްލާސްތެރިކަމުން: ރައީސް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ރިޕޯޓް ފެހި ލަޝްކަރުގެ 126 އަހަރުވީ ގައުމީ ހިދުމަތް! 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ އާގު ބޯޓެއްގައި އޮތް ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ރިޕޯޓް ހިދުމަތްދިނުމަށް ކުރާ ހުވައަކީ ފަހު ދުވަހާ ހަމައަށް އަމާނާތެއް! 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ރިޕޯޓް ބެހެމުންދިޔަ އޮޑީގެ ކެޔޮޅު އަޖައިބުވީ ސިފައިން ކުރި މަސައްކަތަށް! 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 15
DB released 01.