އެންމެފަސް

އެމްއެންޑީއެފް ފަލިޖެހުމުން އެއްވަނައަށް ފަޔާ ރެސްކިއު، ރިޔަލުދޯނި ދުއްވުމުން އެއްވަނައަށް އެސްޕީޖީ 2 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން
ތާރީޚު ޒަމާންތަކަކަށްފަހު މައްދިވެހިންގެ ފަންނު މާލޭގެ މަލަމައްޗަށް 2 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން comment 3
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ހާލުގައިޖެހިފައި ވަނިކޮށް ފެނުނީ ލަންކާގެ ދެ މަސްވެރިން 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބޭރު މަސްބޯޓެއް ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ފެނިއްޖެ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ރިޕޯޓް ހެލިކަޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓް: ބުރައިގެން ދިޔަ އެތިކޮޅުތައް ބަނޑަށް ހެރުނީ 400 ފޫޓު ދުރުގައި ހުއްޓާ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 10
ޚަބަރު ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާ ހާލުސީރިއަސް: އޭޑީކޭ 3 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން comment 11
ޚަބަރު ބެޓެރިތަކެއްގައި ރޯކޮށްލާފައި ހުރުމުން އެކަން ބަލަން ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އެމްއެންޑީއެފް ގެއެއްގެ ކޮޓަރިތެރޭގައި ތާށިވެފައި ހުރި މާބަނޑު އަންހެނަކު އެމްއެންޑީއެފް އިން ސަލާމަތްކޮށްދީފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމް ގާއިމްނުކުރާ ތަންތަނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވައިލަނީ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ނެޝަނަލް ކެޑޭޓް ކޯޕްސް 137 ދަރިވަރުންނާއެކު 18 ވަނަ ގައުމީ ކެޑޭޓް ކޭމްޕް ގިރިފުށީގައި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު މަސްވުތާކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދެ ފުލުހަކާއި ސިފައިންގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ޚަބަރު އަލިފާން ނިއްވަން އުޅެނިކޮށް ޒަހަމްވި ސިފައިންގެ މީހާ ފަރުވާއަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގު މޯލްޑިވިއަން ބަލިކޮށް، ސިފައިން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 2 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ނަސްރުގެ ދުވަސް ބަޑިބުރާސްފަތި: އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ނަސްރުގެ ދުވަސް ހުސެއިން އާދަމް ރައްދުދިން ބަޑި ދައްކާލައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ނަސްރުގެ ދުވަސް އުދުވާނީ ހަމަލާއެއް ދެން ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ ސިފައިންގެ ފެންވަރު ދައްކާލާނަން: ޝިޔާމް 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
DB released.