Sun Online

އެންމެފަސް

ފުލުހުން ސިއްރު ހެކިބަހާ ގުޅޭގޮތުން ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ނުދެއްކުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި 6 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެމްއެންޑީއެފް ދޯންޏެއް ދިޔަވާތީ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ 6 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރ. މާކުރަތު މާކުރަތުގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ޖަނަރޭޓަރުގައި އަލިފާން ރޯވެ ފިހުނު ބިދޭސީ މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ކ. ހިންމަފުށި ހިންމަފުށީ ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގެންފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ކުއްލި ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި ދެ އެސްއޯ ފުލުހަކަށް ވަކީލުން ހަމަޖައްސަން އަށް ދުވަސް 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ބޫންބޫން ކަނޑާފައި ދާ އުޅަނދުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް މައުސޫމް ރައްޔިތު މީހާ! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 22
ރ. އުނގޫފާރު އުނގޫފާރު ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި އެއްޗެއް ގޮވައި މީހަކު ފިހިއްޖެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ސޮބާހު މަރުވި އެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލު ދުއްވި މީހާގެ އަތުގައި ލައިސަންސެއް ނެތް! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 20
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވަރުގަދަ ކުރާނަން: ހޯމް މިނިސްޓަރު 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 10
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ސޮބާހަށް ފަރުވާދިނުމުގައި ލަހެއް ނުކުރަން، ދީފައި ވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާ: ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 4
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް އާކިޓެކްޗާ ކިޔަވަމުން ދިޔަ ސޮބާހުގެ ކުއްލި މަރު: ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ ފަހު އިމްތިހާނަށް! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 14
މާރާމާރީ ކުޑަހުވަދޫގައި މާރާމާރި އެއް ހިންގައި ބިދޭސީއަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފުލުހުން ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ވެއްދި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކަރެކްޝަންސްގެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަނީ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ފުލުހުން މިދިޔަ ރޯދަމަހަށް ވުރެ މި ރޯދަމަހު ކުށްކުރުން ވަނީ މަދުވެފައި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ފުލުހުން ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހޯދަނީ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.