Sun Online

އެންމެފަސް

ފުލުހުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކު ފުރުމަށް ހުރަސް އެޅިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި 4 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން
ހުޅުޖެހުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ދެ ގެއެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 10 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އަލީ ހުސައިން މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން މިރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ 13 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފަޅާލައިފި 13 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން
އަލީ ހުސައިން މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން ދޫކޮށްލައިފި 14 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ފުލުހުން ބައެއް ނޫސްވެރިންގެ އަމަލުތައް ހުރީ އެއްވުމުގެ ބައިވެރީންނާ އެއް ހަމައެއްގައި: ފުލުހުން 1 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 4
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ޣައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމަކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ފުލުހުން 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 3
ހުސައިން ޝަމީމް ޝަމީމްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތުހުމަތު ކުރަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ދެއްކި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން 3 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 6
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު މުއިއްޒު ބައްދަލުކުރެއްވީ އެއްވެސް އިޚްލާސްތެރި މަގްސަދެއް އޮވެގެނެއް ނޫން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 3
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަނެއްކާވެސް ޓްވީޓްތަކެއްގެ މައްސަލާގައި މަހޫލުފު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް މާދަމާގެ އެއްވުން ސުލްޙަވެރިއެއް ނުވާނެ، ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ފުލުހުން 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 11
ޚަބަރު ކަރަންޓު ކެނޑުނު ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓު ދީފި 3 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 4
ފުލުހުން ރައީސް މައުމޫނުގެ ވަކީލް ޝަމީީމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި 4 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ފުލުހުން މެމްބަރު މަހުލޫފާއި މުހައްމާ ހައްޔަރުކޮށްފި 4 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 3
އަހްމަދު މަހުލޫފް މަހްލޫފް ކުރި ޓްވީޓާ ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 3
ސީޕީ އަހްމަދު އަރީފް ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަރީފުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި 5 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 5
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނީ ބޮޑު އެއްވުމެއް ނޫން: އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް 5 ދުވަސް 51 މިނެޓް ކުރިން comment 4
DB released 01.