Sun Online

އެންމެފަސް

އަބްދުﷲ ޖިހާދު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފޯރަމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް ޔޫއޭއީއަށް 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ދިވެހި ސަރުކާރު ޔޫއޭއީގެ ރައީސަށް ރައީސް ޔާމީން ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޔޫއޭއީ ޔޫއޭއީގެ މަދަދު ލިބޭ ގުރޫޕަކުން ޔަމަނުގައި ބަޣާވާތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ގަތަރު ގަތަރުގެ ޝާހީ އާއިލާގެ މެމްބަރަކު ޔޫއޭއީގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސޫދާން ސޫދާނުން އެރިތުރިއާގެ ބޮޑަރު ކައިރީ ސިފައިން ރުކުރުވާލައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީ އާއި ޔޫއޭއީން އަލަށް މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
މާފަރު އެއާޕޯޓް ނ. އަތޮޅުގައި ބިޔަ މަޝްރޫއުއެއް ހިންގުމަށް 60 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި 2 މަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރާއްޖެއަކީ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ވާދަވެރި އިންވެސްޓްމެންޓް ޑެސްޓިނޭޝަން: ސައީދު 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޔޫއޭއީ އިންސާނީ ހައްގުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ޔޫއޭއީން އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ބައްދަލުވުމުން ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޔަމަނު ހަނގުރާމަ އަބޫދާބީގެ ނިއުކުލިއާ ޕްލާންޓަކަށް ހޫތީން މިސައިލެއް ފޮނުވައިލައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީގެ ގުޅުން މިވަނީ އާ ހަރުފަތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައި: ރައީސް 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
މިސްރު މިސްރުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަހުމަދު ޝަފީގު ޔޫއޭއީ ދޫކޮށް ދިއުން މަނާކޮށްފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ ޔޫއޭއީގެ ގައުމީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް 1400 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައިދީންނަށް މާފު ދީފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިސްރާއީލް ސައޫދީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ގަލްފުގެ ގައުމުތަކާ ގުޅުންތައް އުފައްދާފައިވާކަން އިސްރާއީލުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 12
ލުބްނާން ޔޫއޭއީ، ސައުދީ އަދި ކުވޭތުގެ ރައްޔިތުން ލުބްނާނުން ފޭބުމަށް ގޮވާލައިފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު އެރެބިއަން ނައިޓްސްގެ އޮރިޖިނަލް ފޮތް 250،000 ޑޮލަރަށް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ރައީސް މާލެވަޑައިގެންފި 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
DB released 01.