އެންމެފަސް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި ޓާކިޝް އެއާލައިން ފްލައިޓަކުން ތެޔޮ ލީކުވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރުމާ އެކު ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ އާންމު އޮޕަރޭޝަންތައް މާދަމާ އޮންނާނެ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް އެމްއޭސީއެލުން ޓީސީގެ ކާމިޔާބީ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަަގަކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ފަސިންޖަރުންނާ ގުޅޭ ސާވޭ އެއް ކުރަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ގައުމީ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވުމަކީ ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުގެ އުފަން ހައްގެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު ސައީދު 2 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އިންޓައޮފީސް ނެޓްބޯޅަ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަސްޓަމްސްއަށް 2 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ދެވަނަ ރަންވޭ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށަނީ 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
އިންޓައޮފީސް ނެޓްބޯޅަ އޮފީސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ބައިގެ ފައިނަލުގައިވެސް ކަސްޓަމްސް ކުޅޭނެ 2 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
އެމްއެމްއޭ ރިޒާވް ހަމަޖެއްސުމަށް އިންޑިއާއިން 100 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު އެއާ ފްރާންސް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ރާއްޖެ އަންނަނީ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 157 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އެއާޕޯޓްގެ ރެސްކިއު ސާވިސްއަށް އާ ދެ އުޅަނދު ގެނެސްފި 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ދުނިޔޭގެ 16 ގައުމެއްގައި ބޭނުންކުރާ ކާގޯ އޮޕަރޭޝަންސް ސިސްޓަމް ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ފްރެންޗައިޒްތައް ހިންގުމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު: އޭޑީކޭ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން 70 ޕަސަންޓު ބިން ހިއްކިއްޖެ، އޭޕްރިލްގެ ކުރިން ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އާ ޓާމިނަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއާޓަރުގައި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
DB released.