Sun Online

އެންމެފަސް

ނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީ ރައީސްގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު ގާއިމްކުރާ ނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ، ތިން މަސްތެރޭ ހުޅުވަނީ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ބ. އަތޮޅުގެ ހަތް ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމަށް ސާމާނު ފޮނުވައިފި! 4 ހަފްތާ 14 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެފްއޭއެމް ނުވަ އެކަޑެމީއަކާއެކު އެފްއޭއެމް ޔޫތު ލީގު އަންނަ މަހު ފަށަނީ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ވޯލްޑް ކަޕް 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވާނީ އެމެރިކާ، މެކްސިކޯ އަދި ކެނެޑާގައި! 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ފީފާ ފީފާ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބައްސާމްއާއި ޖަވާ ރަޝިޔާއަށް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 "ފުޓްބޯލް ފޯ ފްރެންޑްޝިޕް"ގެ ހަރަކާތަށް އުވައިޝްއާއި ޒަހާން މޮސްކޯއަށް 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެފްއޭއެމް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރޭނިން ސްކޫލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަނީ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެފްއޭއެމް މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ތަރައްގީކުރި ޓާފް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ދެވަނަ މެޗުގައި ބީޖީ ވެސް ބަލިކޮށް ސިފައިންގެ ކްލަބުން އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ޕީޓާ ސެގަޓަށް ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާން އެނގޭނީ މިހެންވެ! 3 މަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 20
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ރާއްޖެއިން މޮސްކޯއަށް ދާނެ ދެ ކުދިންނަކީ އުވައިޝްއާއި ޒަހާން 3 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކުޑަ ހެންވޭރަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
އެފްއޭއެމް ދަގަނޑޭ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 13
ފީޗަރ ވަކި ކަމެއް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރަކަށް "ދަގަނޑޭ" ހަދަނީބާ! 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 12
ރިޕޯޓް ސެގަޓަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް، އޭނާ ބުނަނީ އިހުތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށް! 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 11
އެފްއޭއެމް "ފުޓްބޯލް ފޯ ފްރެންޑްޝިޕް" ހަރަކާތަށް ދިވެހި ދެ ކުއްޖަކު މޮސްކޯއަށް ދަނީ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަންހެން ފުޓްބޯޅަ އިންޓަ ސްކޫލް އަންހެން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރު 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.