Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

ވެމްކޯ ވެމްކޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ކުނި އުކައިދޭން ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ''މައިލޯ ފައިވް-ކޭ ޓީމް ރަން''ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ކަރަންޓާއި ފެން އަދި ނަރުދަމާ ގާއިމްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ 1 މަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭގައި ޝޮޕިން މޯލް އަޅަން ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި 1 މަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައި 25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރު ހެދުމަށް ލޯނު ހަމަޖެހިއްޖެ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 10
ޚަބަރު ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އަޅަން ހަތަރު ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ އެޗްޑީސީ އިން ހުޅުމާލެ ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ފަށައިފި 2 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
އުރީދޫ އުރީދޫ ހެޑްކުއާޓާ އެޅުމަށް ހުޅުމާލެ އިން ބިމެއްދީފި 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 5
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ހުޅުވާލައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
އެޗްޑީސީ ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ޓީމު ވާދަކުރި އެޗްޑީސީ ޔޫތު ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ''ބަޖިޔާ''އަށް 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު 80000 ރުފިޔާ ހޯދަން 108 ޓީމު ފެށި ރޭހުގައި މިހާރު ތިބީ 4 ޓީމު 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް ރެއިންބޯގެ އޯޝަންފްރަންޓް ރެޒިޑެންސް އަމަލީ މަސައްކަތް މި މަހު 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް އިންޑިއާ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ރެއިންބޯއިން ހުޅުމާލޭގައި 136 ފްލެޓު އަޅަނީ، ބުކް ކުރަން ހުޅުވާލައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން ބޭރުގެ އުޅަނދުތަކާއި ދިވެހި އުޅަނދުތަކުގެ ފީ ތަފާތުކުރަން ނިންމައިފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާ އުޅަނދުން ފީ ނެގުން ލަސްކުރުމަށް ލިވްއަބޯޑު އެސޯސިއޭޝަނުން އެދިއްޖެ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ހުޅުމާލެ މާދަމައިން ފެށިގެން ހުޅުމާލޭ ބަނދަރުގައި އަޅާ އުޅަނދުތަކުން ފީ ނަގަނީ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
އެޗްޑީސީ ޔޫތު ފުޓްސަލް ކަޕް 80،000 ރުފިޔާ ހޯދުމަށް 108 ޓީމު ވާދަކުރާ މުބާރާތް ހުޅުމާލޭގައި ފަށައިފި 3 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released.