އެންމެފަސް

އެޗްޑީސީ ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ޓީމު ވާދަކުރި އެޗްޑީސީ ޔޫތު ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ''ބަޖިޔާ''އަށް 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު 80000 ރުފިޔާ ހޯދަން 108 ޓީމު ފެށި ރޭހުގައި މިހާރު ތިބީ 4 ޓީމު 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް ރެއިންބޯގެ އޯޝަންފްރަންޓް ރެޒިޑެންސް އަމަލީ މަސައްކަތް މި މަހު 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް އިންޑިއާ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ރެއިންބޯއިން ހުޅުމާލޭގައި 136 ފްލެޓު އަޅަނީ، ބުކް ކުރަން ހުޅުވާލައިފި 3 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން comment 4
ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން ބޭރުގެ އުޅަނދުތަކާއި ދިވެހި އުޅަނދުތަކުގެ ފީ ތަފާތުކުރަން ނިންމައިފި 4 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން
ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާ އުޅަނދުން ފީ ނެގުން ލަސްކުރުމަށް ލިވްއަބޯޑު އެސޯސިއޭޝަނުން އެދިއްޖެ 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ހުޅުމާލެ މާދަމައިން ފެށިގެން ހުޅުމާލޭ ބަނދަރުގައި އަޅާ އުޅަނދުތަކުން ފީ ނަގަނީ 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 6
އެޗްޑީސީ ޔޫތު ފުޓްސަލް ކަޕް 80،000 ރުފިޔާ ހޯދުމަށް 108 ޓީމު ވާދަކުރާ މުބާރާތް ހުޅުމާލޭގައި ފަށައިފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެއަކީ ކުރިން ނިދަންދާ ތަނެއް، މިހާރު ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ލިބޭ ތަނެއް: ސައިމަން 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޒުވާނުން އެއްހާހަށްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާ އެކު ޔޫތް ކެރިއާ އެކްސްޕޯ މާދަމާ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުން ފީ ނުނަގަން ނިންމައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ފެއާއެއް ބާއްވަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެޗްޑީސީ ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދޭ ލިންކް ރޯޑު ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަަން އިއުލާންކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ލިބޭ މީހުން ކަނޑައަޅައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ގަންނަން 350 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީވެއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ގަތުމަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުން މާދަމާ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭގައި ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް ހިންގަން ބިމެއް ދޫކުރަނީ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.