Sun Online

އެންމެފަސް

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން ހުޅުމާލޭގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގެ ގޮތްޕެއް ހުޅުވަނީ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ތިމަރަފުށީ ފްރެންޑްލީ ޕްލޭޔާސްއާއި އިނގުރައިދޫވެސް ތިންވަނަ ބުރަށް 3 ހަފްތާ 14 ގަޑި ކުރިން
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ހުޅުމާލޭގައި ކާގޯ ވިލެޖެއް އަޅަން ނިންމައިފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ރެނާޓަސް "ރެނާޓަސް އިތާމުތް" އިން އެޕާޓްމެންޓް ގަތް މީހުންނަށް ރަމްޒީކޮށް ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށްފި 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ދާއެޅުމާއި ބަލިވީ ކެޓީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް 1 މަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ޒުވާނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް، ޒުވާނުންގެ ސަހަރުގައި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރާއެކު ފަށައިފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް ޕްރިވިއު 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 މޫސުން ތަންނުދޭތީ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފެށުން ފަސްކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ފްލެޓް ޓާޓާ ފްލެޓުތައް ވިކި ހުއްސްވެއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ފޯރިގަދަ ހަފްލާއަކާއެކު ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ގުރު ނަގައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް: އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަހަރު 136 ޓީމު 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭގައި ހެދިކާ ވިއްކަން ތިބެވޭނެ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ބޯހިޔާވަހިކަން ޓާޓާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ނުވިކި ހުރި ފްލެޓްތައް އަލުން ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެޗްޑީސީ ސިއްހަތު ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެޗްޑިސީން ބޭޭއްވި އާއިލީ ހަވީރަށް ހޫނު ތަރުހީބެއް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެޗްޑީސީ ސިއްހަތު ދުވަހާ ދިމާކޮށް އެޗްޑީސީން އާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެއަށް އިންވެސްޓަރުން ހޯދަން އެޗްޑީސީ އިން ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންވެސްޓަރުން ގާތަށް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް އަޅަނީ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released 01.