Sun Online

އެންމެފަސް

އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ބޮޑެތި ބަލިތައް ނައްތާލެވެނީ ސަރުކާރުން ދޭ އަހައްމިއްޔަތުގެ ސަބަބުން: މިނިސްޓަރ 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރު ކަމުން މުގާބޭ ވަކިކޮށްފި 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ރޮބާޓް މުގާބޭ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރުގެ މަގާމު މުގާބޭއަށް 6 މަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 2
ސިއްހީ ދާއިރާ ސިއްހީ ދިރާސާކުރުމުގެ އޮނިގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި ދިރާސާގެ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައިފި 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އަމާޒަކީ 2020 ވަނަ އަހަރު އަންނަން ވާއިރަށް ޓީބީ ނައްތާލުން: މިނިސްޓަރު ނާޒިމް 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސިއްހީ ދާއިރާ ނޭޝަނަލް އެންސީޑީ ކެމްޕޭން ''25 އަށް 25'' އިފްތިތާހުކޮށްފި 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ރާއްޖެއަށް ހެޔޮ އަގުގައި ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަނީ 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ސިއްހީ ކުރިއެރުންތައް ފާހަގަކޮށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެކްސެލެންސް އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރާ ގައުމަކީ ރާއްޖެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ހިމަބިހި ނައްތާލާފައިވާ ކަމުގެ އެވޯޑް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ރާއްޖެއަށް ދީފި 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ކަންކަމަށް ބޮލަކަށް އަހަރަކު 810 ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރޭ: ނާޒިމް 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ރާއްޖޭގައި 80 ޕަސެންޓް މީހުން މަރުވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅުންހުރި ބަލިތަކުގައި 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އަމީތާބް ބައްޗަން އަމިތާބް ރާއްޖެ ނައުމަށް ގޮވާލައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި 8 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 10
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމަކަށް އަމީތާބު ރާއްޖެ އަންނަނީ 8 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ބޭހާއި އާލާތްތައް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި 9 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވޯލްޑް ހެލްތު ކޮންފަރެންސްގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ޖެނީވާއަށް 11 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޗްވަންއެންވަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް އެޗްވަންއެންވަންގެ 30،000 ޑޯޒު ވެކްސިން ހޯދައިދެނީ 1 އަހަރު 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released 01.