Sun Online

އެންމެފަސް

ރޮބާޓް މުގާބޭ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރުގެ މަގާމު މުގާބޭއަށް 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސިއްހީ ދާއިރާ ސިއްހީ ދިރާސާކުރުމުގެ އޮނިގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި ދިރާސާގެ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައިފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އަމާޒަކީ 2020 ވަނަ އަހަރު އަންނަން ވާއިރަށް ޓީބީ ނައްތާލުން: މިނިސްޓަރު ނާޒިމް 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސިއްހީ ދާއިރާ ނޭޝަނަލް އެންސީޑީ ކެމްޕޭން ''25 އަށް 25'' އިފްތިތާހުކޮށްފި 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ރާއްޖެއަށް ހެޔޮ އަގުގައި ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަނީ 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ސިއްހީ ކުރިއެރުންތައް ފާހަގަކޮށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެކްސެލެންސް އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރާ ގައުމަކީ ރާއްޖެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ހިމަބިހި ނައްތާލާފައިވާ ކަމުގެ އެވޯޑް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ރާއްޖެއަށް ދީފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ކަންކަމަށް ބޮލަކަށް އަހަރަކު 810 ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރޭ: ނާޒިމް 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ރާއްޖޭގައި 80 ޕަސެންޓް މީހުން މަރުވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅުންހުރި ބަލިތަކުގައި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އަމީތާބް ބައްޗަން އަމިތާބް ރާއްޖެ ނައުމަށް ގޮވާލައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 10
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމަކަށް އަމީތާބު ރާއްޖެ އަންނަނީ 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ބޭހާއި އާލާތްތައް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވޯލްޑް ހެލްތު ކޮންފަރެންސްގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ޖެނީވާއަށް 9 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޗްވަންއެންވަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް އެޗްވަންއެންވަންގެ 30،000 ޑޯޒު ވެކްސިން ހޯދައިދެނީ 11 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޗްވަންއެންވަން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން 10،000 އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ހަދިޔާކޮށްފި 11 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ބަލިމަޑުކަމަކަށާއި ސިއްހީ ނުރައްކަލަކަށް ރާއްޖެ ތައްޔާރުތޯ ބަލަނީ 12 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.