Sun Online

އެންމެފަސް

ފީޗަރ ޓީ ވިތު އެމްވީ ފަންނާނުން: މަރޭ މި ކުރަނީ ކޮންކަމެއް؟ 1 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން comment 4
ބޭރު ކުޅިވަރު ނައިކީ އިން އިރާން ޓީމަށް ބޫޓު ސަޕްލައި ކުރުން ހުއްޓާލައިފި 1 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު އެންމެ އުސް ބަންޖީ ޖަމްޕް ޕްލެޓްފޯމު ޗައިނާގައި ހުޅުވަނީ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ހޮލީވުޑް މޯގަން ފްރީމަންއަށް ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތު ކޮށްފި 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ނިކީ މިނާޖްއާއި އެމިނަމް ގުޅިއްޖެ؟ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސެކިއުރިޓީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ވެސް ޓްރަމްޕްގެ ފޯނު ދޫކޮށްނުލެއްވި! 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ރޮހިންގާ ކޭޕްތަކަށް ބޮލީވުޑް ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޒިޔާރަތްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ނާސް ޑެއިލީ ނާސްގެ ޒިޔާރަތާއެކު ރާއްޖެއާއި ދިވެހީންނަށް ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 10
އިނގިރޭސިވިލާތް ޝާހީ ކައިވެނި މިއަދު، އެތައް މިލިއަން މީހުން މަގުތައް މައްޗަށް 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އިނގިރޭސިވިލާތް އިމްތިހާނު ހޯލަށް ވަންނަ އިރު ގަޑި އެޅުން މަނާކޮށްފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މުހައްމަދު ސަލާހު ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް އެންމެ ވިކެނީ "މުހައްމަދު ސަލާހް ލެންޓާންސް" 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް ޝާހީ ކައިވެންޏަށް ދައުވަތު ނުލިބުމުން މޭގަންގެ ބޭބެ އާދޭސްކުރަނީ! 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު މުހައްމަދު ރަސޫލުﷲ ސިލްސިލާގެ ލަވައާ އެކު ރޯދަމަހުގެ ރަން ހަނދާންތައް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ނާސް ޑެއިލީ ނާސް ރާއްޖެ އަތުވެ، ދިވެހީންނާ އެކު ވީޑިއޯ ހަދަން ތައްޔާރުވެއްޖެ! 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު ކަންފަތުގައި ތާށިވެފައި އޮތް ކަފަބުރެއް ދެ އަހަރު ފަހުން ނަގައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕޮލެންޑް 12 ޓަނުގެ ދިޔާ ޗޮކްލެޓާ އެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ޓްރަކެއް ފުރޮޅާލައި، ޕޮލެންޑުގެ ހައިވޭއެއް ބަންދު 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު ބޯ ތަލަވުމުން ސަލާމަތްކޮށްދޭ ފަރުވާއެއް ސައިންސްވެރިންނަށް ހޯދިއްޖެ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released 01.