އެންމެފަސް

ސިއްހަތު ބުރަކަށީގެ ތަދުތަކަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް މޫދު ކަސްރަތުތައް! 1 ދުވަސް 58 މިނެޓް ކުރިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ އެމެރިކާގެ ރައީސާއި ފަސްޓްލޭޑީއަށް ފޮލޯކުރަން ޓްވިޓާގެ ޔޫޒަރުންނަށް މަޖުބޫރު! 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން ތަފާތު ބޭނުންތަކެއް! 4 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ޗައިނާ ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިޒަމް ބާނީއަކީ ޝައިތާނެކޭ ބުނުމުން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި 6 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 2
ހަނދު ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި މީހާ މަރުވެއްޖެ 6 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 7
ބޮލީވުޑް ޝޯ މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އާތިފް އަސްލަމް ދިޔައީ އަންހެނަކު ސަލާމަތްކުރަން 6 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
އެމެރިކާ ވަގަށް ނެގި ކުއްޖަކު 18 އަހަރު ފަހުން ދިރިހުއްޓާ ފެނިއްޖެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު އިންޑިއާ ދިދަ ކުރަހާފައިވާ ފައިފުހި އެމޭޒޮންގައި ވިއްކާތީ އިންޑިއާ ރަތަށް އަރައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ބޮލީވުޑް ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބާދްޝާހް އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ޕޯސްޓް ކުރި ވީޑިއޯއެއްގެ ސަބަބުން ޕަރިނީތީ ހޫނު ފެނަށް! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު ކެއްސުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާއަކީ ޗޮކްލެޓް! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސްރީ ލަންކާ ލަންކާގެ ރަސްމީ ހެދުންތަކުގެ ތެރެއިން، ސޫޓާއި ޓައީ އުނިކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހޮލީވުޑް ކިމް ކާޑޭޝިއަންގެ ގަހަނާތައް ވަގަށްނެގި މައްސަލައިގައި 16 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ދުނިޔެއާ ދިމާލަށް ދެ ގިނިހިލަ، އެކައްޗާ މެދު ޝައްކު! 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ލައިފްސްޓައިލް ކޮލެސްޓްރޯލް ދަށް ކުރުމަށް ފެހިކުލަ ގަދަ ބުއިންތައް! 2 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ހަތް މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ބޮލުން 3.7 ލީޓަރުގެ "ފެން" ނަގައިފި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ސްވިޑަން ސުވިޑެންގެ ޝާހީ ގަނޑުވަރުގައި ރޫހުތައް އުޅޭ ކަމަށް ރާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
DB released.