Sun Online

އެންމެފަސް

ލައިފްސްޓައިލް ތިބާއަކީ "ތާޑް ވީލް" އެއްތަ؟ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް "ސޭންޑްކާސަލް" ޖަރުމަނުގައި ހަދައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ބޭރު ކުޅިވަރު ސެރީނަ ވިލިއަމްސް އަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އުފަން ދުވަހަށް "ސްވަރާގިނީ"ގެ ތަރި ވަރުން ކަޕޫރު ރާއްޖެގައި! 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މާކް ޒަކަބާގް މާކް ޒަކަބާގަށް ދެވަނަ ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ، ނަމަކީ އޮގަސްޓް 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ހައްޖު މިފަހަރުގެ ހައްޖުގައި 104 އަހަރުގެ އިންޑޮނީޝީއާ އަންހެނެއް! 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހައްޖު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވައިރަލްވި ހައްޖުގެ ދެ ފޮޓޯ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ބޮލީވުޑް ނަރްގިސް ބަނޑުބޮޑެއް ނޫން! 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އިންޑިއާ - ޕާކިސްތާން އިންޑިއާ މީހެއްގެ ދެ ދަރިންނަށް ދިން ނަމަކީ "ޕާކިސްތާން" އަދި "ބާރަތު"! 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ދުނިޔެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ބަންދު ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ހަތް އަހަރުގެ އިންޑިއާގެ ކުއްޖެއް 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ވެޑިން އެވޯޑާއެކު "އިކެބާނާ" ތާރީހުގެ ތެރެއަށް! 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އެންމެ ފަހުން ކާރުވެސް ވެންޑިން މެޝިންތަކަށް! 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ނާސާ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ނާސާއިން ދިން ހިތްގައިމު ޖަވާބު 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އިޓަލީ އޮންލައިންކޮށް ވިއްކާލުމަށް ޓަކައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މޮޑެލްއެއް ވަގަށްނަގައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ލުއި ޚަބަރު އެމްއެމްއޭ މުވައްޒަފު ބުނީ ކުއްޖާ ސަލާމަތްކުރަން ކެރުނީ ލިބުނު ތަމްރީނުން ކަމަށް! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 17
މުނިފޫހިފިލުވުން "ނޭދެން ވަކިވާކަށް"ގެ ފަސްޓް-ލުކް ޓްރެއިލާ ރިލީޒް ކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދިލިޕް ކުމާރު އަނެއްކާ ވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released.