Sun Online

އެންމެފަސް

ސިނަމާލެ ބްރިޖު ބްރިޖު މަތީ ކައިވެނިކުރަން ދޫކުރި ފޯމަށް ބަދަލު ގެނެސްފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފްރާންސް ފްރާންސްގެ ސްކޫލުތަކުގައި ސްމާޓް ފޯނާ ޓެބްލެޓު މަނާކުރަނީ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ލުބްނާން ފަރެއް އުފައްދަން ލުބުނާނުން މެޑިޓޭރިއަން ކަނޑަށް ޓޭންކަރެއް ފައްތައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު އައިސްކްރީމްގެ އާ ފްލޭވާއަކަށް މެޔޮނައިސް 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ހަނދުކޭތަ ގަރުނުގެ އެންމެ ދިގު ހަނދު ކޭތައަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ސިއްހީ ދާއިރާ އިންސާނެއްގެ ކުލަ އެކްސްރޭއެއް ފުރަތަމަ ފަރަހަށް! 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ސުޕައިޑަމޭން އުފެއްދި ސްޓީވް މަރުވެއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިހާނާއާ ވައްތަރު މީހެއް ފެނިއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ޕްރިޔަންކާގެ ފޮލޮވަރުންގެ އަދަދު 25 މިލިއަނަށް އަރައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީގެ އޮޑިޓަރުންނަށް ބޯނަހެއް ދޭން ރަސްގެފާނު ނިންމަވައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ ނިޕާ ވައިރަސް ނައްތާލެވުނުކަން އިއުލާނު ކުރީ ލަވައަކުން! 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީގައި ކާއެއްޗެހި އިސްރާފުކުރާ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ! 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ދެކުނު އެފްރިކާ ދެކުނު އެފްރިކާގައި އެކްސިޑެންޓުވި އަންހެނަކު މަރުނުވާކަން އެނގުނީ މޯޗަރީގެ ފްރިޖަށްލީ ފަހުން 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ތައިލޭންޑް ތައިލޭންޑުގެ ހޮހޮޅައިގައި ތިބި ކުދިން، ހޮހޮޅައިން ނެރެން އަދި މަސްތަކެއް ނަގާފާނެ! 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިންސްޓަގްރާމްގެ ތަރިން ރިސޯޓްގައި ހިލޭ ތިބެވޭތޯ ދުވާލަކު ހަ ކޯލް ލިބޭ: ދުސިތުތާނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ރެސްޓޯރެންޓު އިޓަލީގައި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ދިޔުމުން، ދަރިފުޅާ ދުރުކުރީ: އެމެރިކާއަށް ދިޔަ ގުއާޓަމާލާ މީހެއްގެ ވާހަކަ! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.