Sun Online

އެންމެފަސް

ސައުދީ އަރަބިއާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއާ އެކު ސައުދީގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް 6 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 4
ލައިފްސްޓައިލް އެންމެ ގިނައިން ކޮފީ އުފައްދަނީ ބްރެޒިލްގައި، އެންމެ ގިނައިން ކޮފީ ބޮނީ ފިންލޭންޑް މީހުން 6 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ޔޫރަޕްގެ ޓޮޕް މޮޑެލް އިސްކްރާ ރާއްޖޭގައި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު "ދަ މެގް": ޖޭސަން ސްޓެތަމްގެ އެކްޝަން، މިފަހަރު ބޮޑު މިޔަރަކާ ދެކޮޅަށް 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް ޝާހީ ކައިވެނީގެ ދައުވަތު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށާއި ޑިޕްލޮމޭޓުންނަކަށް ނުދޭ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ ހައިދަރްއާބާދު ޕަބްލިކް ސްކޫލް: ބޮޑު ތިން ކުންފުންޏެއްގެ ސީއީއޯއިންގެ ތައުލީމީ ހަޔާތުގެ ބިންގާ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް ޝާހީ ކައިވެނި ޒީނަތްތެރިކުރާނީ ޕްރިންސަސް ޑަޔާނާއަށް އެންމެ ކަމުދާ މަލުން 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ސީވީ ރަޖެންދްރަން މަރުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ޗައިވާލާ އައިޑަލް އާ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި 3 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން comment 2
ތެރީސާ މޭ އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރުގެ ބްލެކްބެރީ ފޯނު ދޫކޮށްލައްވައި އައިފޯނަކަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބިއުޓީ ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ސްކިން ކެއާ ލައިނެއް ތައާރަފް ކުރަނީ 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ޓްރާންސިޓަކާ ނުލައި ދަތުރުތައް ފަށައިފި 4 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން
ފޭސްބުކް ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ފޭސްބުކްގެ އަގު ދަށަށް 4 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން
ދެކުނު ކޮރެއާ އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުން ކޮމްޕިއުޓަރުތައް ނިވެނީ 4 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގެ ރެޑް ކާޕެޓްގައި ސެލްފީ ނެގުން މަނާކޮށްފި 4 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން
ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އޭލިއަންއެއް ކަމަށް ބުނި، 'ހަ އިންޗި ހުރި ހަށިގަނޑު'ގެ ހަގީގަތް ހާމަކޮށްފި 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ފޭސްބުކް ޖޫރިމަނާކޮށްފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.