Sun Online

އެންމެފަސް

މަސްތުވާތަކެތި ތިން ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ނޫސްވެރިކަން "އެޑިޓަރުންގެ މާއްދާ"އަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށް، ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދެނީ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހޯމް މިނިސްޓްރީ އެޑިޓަރުންގެ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވަނީ ދެރަގޮތެއް ނުވާނެކަމަށް! 3 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން އީސީން ނޫސްވެރިންނާއެކު ކޮފީ މޭޒަށް 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ހޯމް މިނިސްޓްރީ ނޫސްތަކުގެ އެޑިޓަރުން ބަދަލުކުރުމަށް ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް އަމާޒުކޮށް މަޖައްލާއެއް ނެރެފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޗެނަލް 13 ޗެނަލް13 ގެ ނޫސްވެރިއަކަށް އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން ފުރައްސާރަކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ވީޓީވީ ވީޓީވީއާއި ވީއެފްއެމް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
އަހުމަދު ރިލްވާން ރިލްވާން ގަދަކަމުން އެރުވިކަމަށް ބުނާ ކާރު ހުޅުމާލެއަށް ގެންދިޔައީ ކާކު ކަމެއް ނޭނގެ: ދޯނި ކައްޕި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ރާއްޖެ ޓީވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލި މައްސަލާގައި 2000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި 4 މަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 2
އިމިގްރޭޝަން ބިރުދެއްކިޔަސް ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރަން އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން ފަހެއް ނުޖެހޭނެ 4 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ފުލުހުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކު ފުރުމަށް ހުރަސް އެޅިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި 4 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ބްރޯޑުކާސްޓިން ކޮމިޝަން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ދަނީ އަމަލުކުރަމުން: ބްރޯޑް ކޮމް 4 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަދުރޭ ގޮވާލައްވައިފި 4 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އިމިގްރޭޝަން ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި މަސައްކަތްކުރި ބޭރުގެ ދެ ނޫސްވެރިން ޑީޕޯޓު ކޮށްލަނީ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިމިގްރޭޝަން ހައްޔަރުކުރި ބޭރުގެ ދެ ރިޕޯޓަރުން ޑީޕޯޓް ކުރަނީ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ފުލުހުން ބޭރުގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށް އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
DB released 01.