އެންމެފަސް

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ފުނަދޫ ނެރުމައްޗަށް އެރި ދޯނީގެ ފަށަން ހަލާކުވެ، ދިޔަވަނީ 6 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސިފައިން ސިފައިންނަށް ވޯޓް ނުލެވޭ އިސްލާހަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ތާއިީދުކުރީ ސިފައިން: މިނިސްޓަރު 7 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ މުޅަދޫ ގޭގައި ހާދިސާ ހިނގީ ރެގިއުލޭޓަރު ރަނގަޅަށް ނުޖެހި ހުރުމުން: އެމްއެންޑީއެފް 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ "ފަހި ރޯދި" ދޯނި ފެނިއްޖެ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފަރަށް އެރުން އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ކާޑު ހިފައިގެން ދިޔަ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ 15 މީހުންނާއެކު މަހަށް ދިޔަ ދޯންޏެއް ގެއްލިއްޖެ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކަންނެލި ދޯނި ފެނިއްޖެ 2 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން comment 9
ޚަބަރު ކަންނެލި މަސްވެރިކަމަށް ނުކުތް ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް މާލޭގައި ބެހެއްޓިތާ އަހަރެއް ނުވަނީސް ކަޅުއޮށްފުންމި މަރާމާތު ކުރަން ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމްއެންޑީއެފް ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާ ހޯދުމަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅާ ކައިރިކޮށް، ސައުދީ މަނަވަރެއް ރާއްޖޭގައި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ފަތުރުވެރިޔާ ގެއްލުނު ސަރަހައްދުން ޑައިވިން ޖެކެޓަކާއި ޑައިވިން ފުޅިއެއް ފެނިއްޖެ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މިފްކޯ ގެއްލުމުގެ އަގެއް ނޭނގޭ، ކަނޑުއޮތްގިރި ހުރީ އިންޝުއާ ކޮށްފައި: މިފްކޯ 3 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ފުވައްމުލަކު ބޭރުން ގެއްލުނު މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވައިގެމަގުން ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 19 ގަޑި ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކަނޑުއޮތްގިރީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި 3 ހަފްތާ 20 ގަޑި ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ފުވައްމުލައް ކައިރީއޮތް ސަފާރީއަކުން ފީނާން ފޭބި ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ތިލަފުށީ ބޯޓްޔާޑުގައި ހުރި ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
DB released.