Sun Online

އެންމެފަސް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަލިފާން ރޯވެ ގެއްލުންވި ދޯނި އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ރީތި ބީޗް ރިޒޯޓުގެ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ހުކުރުދުވަހު ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައި: ސަލާމަތީ ބާރުތައް 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ރާއްޖެ ޓީވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން comment 8
ސިފައިން ގާނޫނީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ދިވެހި ލަޝްކަރު އޮތީ ބަދަހިކަންމަތީ: އެމްއެންޑީއެފް 2 ހަފްތާ 21 ގަޑި ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ގާނޫނީ ސަރުކާރު ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި ސާބިތުވެ ތިބޭނަން: އެމްއެންޑީއެފް 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 13
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ދިއްފުށީ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮއްވާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ތިން މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ގެއްލިއްޖެ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކަލާފާނު ސްކޫލު ކައިރީގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މިފްކޯގެ މަސްބޯޓު ދިޔަވުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މިފްކޯގެ މަސްބޯޓެއް އަޑިއަށްދާތީ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެމްއެންޑީއެފް ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 1 މަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 3
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ދޫނިދޫ ކައިރިން ދެ ދޯންޏެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ކޯސްޓް ގާޑް ލަންކާގެ މަސްބޯޓެއް ހަ މީހުންނާއެކު ރާއްޖޭ ސަރަހައްދުން އަތުލައިގެންފި 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ފަރަށް އެރުން 19 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އަތުލައިގަތް ސީޝެލްސްގެ ބޯޓު މިރޭ މާލެ ގެންނަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.