Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

ތ. ހިރިލަންދޫ ހިރިލަންދޫ ބަލި މަޑުކަމެއްގެ ތެރޭގައި، ބެލެވެނީ "ސްވައިން ފްލޫ" ކަމަށް 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ދުވާލަކު 20 ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދާ ފެން ޕްލާންޓެއް ގަމު ހޮސްޕިޓަލުގައި ބަހައްޓަނީ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހައްޖުވެރިންގެ ސިއްހީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން އައިޖީއެމްއެޗާ ހަވާލުކޮށްފި 1 މަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ނޭޕާލުން ސްޕެޝަލިސްޓް ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ހޮވުނު ކުދިންނަށް ލިޔުން ދީފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ރިޕޯޓް އަވަސް ފަރުވާ ލިބުމަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް! 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 10
ކޮލަމް ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ވިލިތައް އުފައްދައި ބަލިމީހުންނަށް ހޭހަންކުރަން ފެށީ މުސްލިމުންނެވެ. 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އައިޖީއެމްއެޗް ސާވަރ އަޕްގްރޭޑުކުރާތީ އެމަޖެންސީ ނޫން ކަންކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު މެމޯ ނުހެދޭ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ނާސިން އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އިފްތިތާހުކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
އާސަންދަ އާސަންދަ އަދި ނުލިބޭނެ، ދެން ލިބޭނީ އެގްރިމެންޓަށް ފަހު: އޭޑީކޭ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އާސަންދަ ކުރިން ދިންގޮތަށް އަނެއްކާވެސް އާސަންދަ ދޭން ނިންމައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 34
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ސެނަހިޔާ އިން ވެސް އާސަންދަ ހުއްޓާލައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 10
އާސަންދަ އަމިއްލަ ތަންތަނުން ދޭ ޚިދުމަތަށް އާސަންދައިން ކުރަމުންދިޔަ ޚަރަދުތައް ކަނޑާލައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 21
ނަރުހުންގެ ދުވަސް ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާދަތައް ބަހައްޓާނެ ގޮތް ބުނެދޭން ނަރުހުން ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިއްހީ ދާއިރާ ރުބެއްލާ ނައްތާލުމަށް، ނުވަ މަހުގެ ކުދިންނަށް ވެސް އެމްއާރު ވެކްސިން ދެނީ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިއްހީ ދާއިރާ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ގައިޑްލައިން ހަދަން އައިޑީބީން ރާއްޖެއަށް ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ހެލްތު މިނިސްޓަރު މި އަހަރު ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެމްއާރުއައިގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނަން: މިނިސްޓަރު 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިޕޯޓް ނަފްސާނީ: ފަރުވާ އަތް ނުފޯރާފަށުގައި، އެކަށޭނަ ބޭހެއް ނެތް! 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
DB released.