އެންމެފަސް

މަޖިލީހުގެ އިގްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 500 މިލިއަނެއްހާ ސިނގިރެޓް އެތެރެކުރި 1 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ހުޅުމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް ބައެއް ތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން ހަދިޔާކޮށްފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މިދިޔަ އަހަރުގެ އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ކަސްޓަމްސް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހެއް ހުޅުވަނީ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އައި ބަންގްލަދޭޝް މީހެއްގެ އަތުން 162 ގްރާމުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ޚަބަރު މުދާ ކްލިއާ ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސް އިން އަސިކުޑާ ވާލްޑް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި 4 ހަފްތާ 19 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ބޮޑެތި އަދަބުތަކަކާ އެކު، ބަނގުރަލާ ގުޅޭ ގާނޫނެއް ހަދަނީ 4 ހަފްތާ 19 ގަޑި ކުރިން comment 6
ކަސްޓަމްސް ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށް ޝަރަފްގެ ކުލަ ދީފި 1 މަސް 17 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ދުނިޔޭގެ 16 ގައުމެއްގައި ބޭނުންކުރާ ކާގޯ އޮޕަރޭޝަންސް ސިސްޓަމް ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މަސްމަރާ ބަޑިތަކެއް ހިފަހައްޓައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތައް އެއް ނިޒާމަކުން ގުޅާލައި، 31 ޑޮކިއުމެންޓެއް އުވާލަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ކަސްޓަމްސް ކަސްޓަމްސްއަށް ނޮވެމްބަރު މަހު 223 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ކަސްޓަމްސް އޮކްޓޫބަރު މަހު އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި 215 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މަހުގެ އެކްސްޕޯޓާ އެކު އޮކްޓޫބަރުގެ އެކްސްޕޯޓުތައް އިތުރުވެއްޖެ 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މަސްތުވާތަކެތި މިއަހަރު ކަސްޓަމުން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތީގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކަސްޓަމްސް ހަށިގަނޑުގައި ރައްކާކޮށްގެން އެތެރެކުރާ ތަކެތި ހޯދަން ބޮޑީސްކޭނަރެއް އެއާޕޯޓުގައި ގާއިމުކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
DB released.