Sun Online

އެންމެފަސް

ރިޕޯޓް ހިދުމަތްދިނުމަށް ކުރާ ހުވައަކީ ފަހު ދުވަހާ ހަމައަށް އަމާނާތެއް! 1 މަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 4
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ކަސްޓަމްސްއާއި ދިރާގުން ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
18/30 ވިމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ކަސްޓަމްސް އަދި ވެމްކޯއަށްވެސް ފަސޭހަ މޮޅެއް 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ކަސްޓަމްސް ރަލުގެ މާއްދާތައް ހިމެނޭ ބާވަތްތަކެއް ނަގައިފި 2 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޯޒޯން ފަށަލަ އަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތުދީފި 2 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ކަސްޓަމްސް އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ 23 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ކަސްޓަމްސް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ޕާޓީ ޑުރަގްތަކެއް އަތުލައިގަނެ ބަނގުލަދޭޝް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކަސްޓަމްސް ރާއްޖެއަށް ލިބެންޖެހޭ ރެވެނިއު ގެއްލޭ ކަންކަމަށް ފާރަވެރިވެ ތިބޭނަން: ކަސްޓަމްސް 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ކަސްޓަމްސް ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ނަން އާންމުކުރި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި 3 މަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 3
ވިލާ ގްރޫޕް ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކުން ގެންދިޔަ ބަނގުރާ ހޯދަން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި 3 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކުން ޓެކްސް ނުދައްކާތީ ތަރައްގީއަށް ހުރަސް އެޅޭ: މިނިސްޓްރީ 3 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ކަސްޓަމްސް ބަނގުރާތައް ނަގަނީ ކޯޓު އަމުރުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން: ކަސްޓަމްސް 3 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ވިލާ ގްރޫޕް ފަން އައިލެންޑްގައި ހުރި ރާފުޅިތައް ކަސްޓަމްސްގެ ދޯންޏަށް ބަރުކުރަން ފަށައިފި 3 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ވިލާ ގްރޫޕް އިތުރު ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސްއިން އަރައިފި 3 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ކަސްޓަމްސް ފާސްކުރި ހަތަރު ރިސޯޓަށް ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް: ކަސްޓަމަސް 3 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ކަސްޓަމްސް ވިލާގެ ހަތަރު ރިސޯޓެއްގައި ހުރި އޫރުމަހާއި ބަނގުރާ ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް! 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ކަސްޓަމްސް ބަލާ ފާސްކުރަނީ ހަމަ އެކަނި ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކެއް ނޫން: ކަސްޓަމްސް 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released 01.