Sun Online

އެންމެފަސް

ނޭޕާލް ބަންގުލަދޭޝްގެ ބޯޓެއް ކަތުމަންޑޫ އެއާޕޯޓަށް ވެއްޓިއްޖެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އިންޑިއާ ދެކުނު އޭޝިއާގައި އިންޑިއާގެ ބާރުދަނީ ނިކަމެތިވަމުން: ހާލިދާ ޒިޔާގެ ދަރިފުޅު 2 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން comment 2
ރޮހިންގާ ބަނގުލަދޭޝްއާ ގުޅޭ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް މިޔަންމާއިން ސިފައިން ޖަމާކުރާ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބަނގުލަދޭޝް ބަންގުލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިއާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބަނގުލަދޭޝް ހާސްވެ، ރުޅިގަދަވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕާކެއް ބަންގާޅުގައި ހަދަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ރޮހިންގާ ރޮހިންގާ މުސްލިމުން އަނބުރާ މިޔަންމާއަށް ގެންދިޔުމާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ރޮހިންގާ ރޮހިންގާ މުސްލިމުން އަނބުރާ މިޔަންމާއަށް ގެންދިޔުމަށް ބަނގުލަދޭޝްއާ މިޔަންމާއާ ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށްފި 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ބަނގުލަދޭޝް ބަންގުލަދޭޝްގައި ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް ކައިވެނި ނުކުރެވޭ ގާނޫނަށް ކޯޓުން ތާއިދު 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ރައުދާ އާތިފް ރައުދާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ތަހުގީގު ކުރަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ރޮހިންގާ އެއް މަސް ތެރޭ މިޔަންމާގައި 6،700 ރޮހިންގާ މުސްލިމުން މަރާފައިވޭ: އެމްއެސްއެފް 3 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ރޮހިންގާ ރޮހިންގާ މުސްލިމުން އެނބުރި މިއަންމާއަށް ގެންދަން އެއްބަސްވެއްޖެ 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަނގުލަދޭޝް ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި 124 ބަންގާޅު ރައްޔިތުން އެބަތިބި: ބަނގުލަދޭޝް 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ބަނގުލަދޭޝް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތަކަށް ފަހު ބަންގުލަދޭޝްގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މަރުގެ މައްސަލަތައް ބަންގުލަދޭޝްގައި މަރުވި އައްޑޫ މީހާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެސްފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
މަރުގެ މައްސަލަތައް "މަރުގެ ޚަބަރު ދިނީ އަންހެނެއް، ވީޑިއޯއަކުން ދެއްކީ ބައްޕަގެ ހަށިގަނޑު" 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ބަނގުލަދޭޝްއަށް ދިޔަ އައްޑޫ މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިމިގްރޭޝަން ބަނގުލަދޭޝް މަސައްކަތު މީހުން އަލުން ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
DB released 01.