Sun Online

އެންމެފަސް

ޕާކިސްތާން ޒައިނަބުގެ ގާތިލަށް އިތުރު ތިން މައްސަލައެއްގައި މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ޕާކިސްތާން ޕާކިސްތާނުގެ އަންހެންކުދިން ކިޔަވާ 12 ސްކޫލު އެއްރޭ މަތިން އަންދާލައިފި 2 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޕާކިސްތާން އިމްރާން ޚާން ހުވާކުރެއްވުން ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މިމަހުގެ 11ގައި ބާއްވަނީ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޕާކިސްތާން ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ހާލު ރަނގަޅުވުމުން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޕާކިސްތާން އިމްރާން ޚާންގެ ޕާޓީން ކޯލިޝަން ހަދައި، މަޖިލީހުގެ އަގުލަބިއްޔަތު ހޯދައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ޕާކިސްތާން ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ސިއްޙީ ހާލުކޮޅު ބޮޑުވެގެން ކުއްލި ގޮތަކަށް ޖަލުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ދުނިޔެ ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ ޕާޓީ އިން ބަލި ގަބޫލުކޮށް، އިމްރާންގެ ކާމިޔާބީ ބަލައިގެންފި 3 ހަފްތާ 20 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޕާކިސްތާން ޕާކިސްތާން ކޯލިޝަން ސަރުކާރަކާ ދިމާލަށް 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޕާކިސްތާން ޕާކިސްތާނުގެ އާއްމު އިންތިހާބުން އިމްރާން ޚާންގެ ޕާޓީ ކާމިޔާބީ އިއުލާންކޮށްފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޕާކިސްތާން ޕާކިސްތާނުގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ކުރީގައި އިމްރާން ޚާން 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޕާކިސްތާން ޕާކިސްތާނުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް ކައިރިއަށް ހަމަލާދީ 28 މީހަކު މަރާލައިފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޕާކިސްތާން ޕާކިސްތާނުގެ އާންމު އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޕާކިސްތާން ޕާކިސްތާނުގައި 'އެންމެ ގިނަ އަންހެނުން ވާދަ ކުރާ' އާއްމު އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވަނީ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޕާކިސްތާން ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ކިޑްނީ ފެއިލްވުމުގެ ނުރައްކާ އޮތް ކަމަށް ބުނެފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ޕާކިސްތާނުގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ޕާކިސްތާން ޕާކިސްތާނުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 149އަށް އަރައިފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ސިއްހީ ދާއިރާ ޕާކިސްތާނުގެ ސްޕެޝަލިސްޓު ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ގެނެސްގެން ބޭއްވި މެޑިކަލް ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.