2 month 3 week ago

އެމެރިކާއިން ޕާކިސްތާނަށްދޭ 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ކަނޑާލަނީ

2 month 4 week ago

ޕާކިސްތާނާއި އެމެރިކާއާ ދެމެެދު ޑިޕްލޮމެޓިކް ދެބަސްވުންތަކެއް އުފެދިއްޖެ

2 month 1 day ago

ޕާކިސްތާނުގެ އައު ލީޑާޝިޕް އޮތީ އިންޑިއާއަށް ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން

2 month 4 day ago

އިމްރާން ޚާން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

2 month 5 day ago

ޓްވިޓާ ބްލޮކް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުން އިންޒާރުދީފި

2 month 1 week ago

ރާއްޖޭގައި ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ލަލީގާ ބެލޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

3 month 2 week ago

ޒައިނަބުގެ ގާތިލަށް އިތުރު ތިން މައްސަލައެއްގައި މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި

3 month 3 week ago

ޕާކިސްތާނުގެ އަންހެންކުދިން ކިޔަވާ 12 ސްކޫލު އެއްރޭ މަތިން އަންދާލައިފި

3 month 3 week ago

އިމްރާން ޚާން ހުވާކުރެއްވުން ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މިމަހުގެ 11ގައި ބާއްވަނީ

3 month 3 week ago

ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ހާލު ރަނގަޅުވުމުން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

3 month 3 week ago

އިމްރާން ޚާންގެ ޕާޓީން ކޯލިޝަން ހަދައި، މަޖިލީހުގެ އަގުލަބިއްޔަތު ހޯދައިފި

3 month 3 week ago

ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ސިއްޙީ ހާލުކޮޅު ބޮޑުވެގެން ކުއްލި ގޮތަކަށް ޖަލުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފި

3 month 4 week ago

ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ ޕާޓީ އިން ބަލި ގަބޫލުކޮށް، އިމްރާންގެ ކާމިޔާބީ ބަލައިގެންފި

3 month 4 week ago

ޕާކިސްތާން ކޯލިޝަން ސަރުކާރަކާ ދިމާލަށް

3 month 4 week ago

ޕާކިސްތާނުގެ އާއްމު އިންތިހާބުން އިމްރާން ޚާންގެ ޕާޓީ ކާމިޔާބީ އިއުލާންކޮށްފި

3 month 4 week ago

ޕާކިސްތާނުގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ކުރީގައި އިމްރާން ޚާން

3 month 4 week ago

ޕާކިސްތާނުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް ކައިރިއަށް ހަމަލާދީ 28 މީހަކު މަރާލައިފި

3 month 4 week ago

ޕާކިސްތާނުގެ އާންމު އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފި

3 month 4 week ago

ޕާކިސްތާނުގައި 'އެންމެ ގިނަ އަންހެނުން ވާދަ ކުރާ' އާއްމު އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވަނީ

3 month 4 week ago

ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ކިޑްނީ ފެއިލްވުމުގެ ނުރައްކާ އޮތް ކަމަށް ބުނެފި

އިތުރު ޚަބަރު