6 month 1 week ago

ޔަމަނަށް ބޮން އަޅަން ގެންގުޅޭ ޖެޓުތައް މޮރޮކޯއިން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންނަނީ

11 month 4 week ago

ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސް ވުމުން މޮރޮކޯގައި އިސްތިސްގާ ނަމާދު ކޮށްފި

11 month 1 day ago

މޮރޮކޯގައި އެހީ ބަހަނިކޮށް ތޮއްޖެހިގެން 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

1 year 2 month ago

މޮރޮކޯގެ ބަހެއްގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

2 year 9 month ago

ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކާ ހެދި މޮރޮކޯގައި މޫނު ބުރުގާ މަނާކޮށްފި

2 year 3 month ago

އެތެއް އެއްލި ގަލަކުން ޖެހި މޮރޮކޯގައި ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

2 year 3 month ago

30 އަހަރަށް ފަހު އަލުން އެފްރިކާ އިއްތިހާދާ ގުޅެން މޮރޮކޯ އިން އެދިއްޖެ

2 year 4 month ago

މޮރޮކޯގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އުފެއްދުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

3 year 9 month ago

މަޣުރިބުގެ އަންހެނަކު މަރުވި ކަމަށް ހީކޮށް ވަޅުލަނިކޮށް ހޭއަރައިފި

3 year 3 month ago

ނަމާދަށް ތިބި ބައެއްގެ ތެރެއިން 80 މީހުން މީދަލެއްގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވެއްޖެ!

އިތުރު ޚަބަރު