Sun Online

އެންމެފަސް

ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ފޯރިގަދަ ހަފްލާއަކާއެކު ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ގުރު ނަގައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ރިވާސް ވެންޑިން މެޝިން ބަހައްޓަނީ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ޔޫތު ސިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕް: އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަހަރު 136 ޓީމު 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފެނަކައިގެ ޓަވަރު އަޅާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އަލުން އިއުލާނުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭގައި ހެދިކާ ވިއްކަން ތިބެވޭނެ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައިފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ކާބޯތަކެތި ހުޅުމާލޭގައިވެސް މޭރީބްރައުން ހުޅުވަނީ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އެޗްޑީސީ ސިއްހަތު ދުވަހާ ދިމާކޮށް އެޗްޑީސީން އާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ 3 ހަފްތާ 9 ގަޑި ކުރިން
ހުޅުމާލެ ފެރީ ހުޅުމާލެ މުދާ ފެރީވެސް ދެން އޮންނާނީ ހަވީރުން ފެށިގެން 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެއަށް އިންވެސްޓަރުން ހޯދަން އެޗްޑީސީ އިން ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންވެސްޓަރުން ގާތަށް 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެމްޕީއެލް ބްރިޖްގައި ބަސްދަތުރުތައް ފަށަން އެމްޕީއެލް އިން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓު ކުރަނީ 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް އަޅަނީ 4 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ޓްރީޓޮޕަށް ދާ ބަލިމީހުންނަށް ފެރީ ޚިދުމަތް ފަށައިފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 6
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ މަރުވެއްޖެ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެކްސިޑެންޓް ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު ސީރިއަސް ހާލަތެއްގައި 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ސްޓެލްކޯ ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ އިންޖީނުގޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިމެނީ 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ސެންޓްރަލް ޕާކް ސެންޓްރަލް ޕާކުގެ ފައުންޓެން ޕާކު މިނިވަން ދުވަހަށް ހުޅުވަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ ވޯޓާ ތީމް ޕާކުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހުނީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން: ސައިމަން 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released 01.