Sun Online

އެންމެފަސް

ބޯހިޔާވަހިކަން ކޮރެއާގެ ހިތްގައިމު ލަގްޜަރީ އެޕާޓްމަންޓްތައް ހުޅުމާލެއަށް 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަނެއްކާވެސް އާސަހަރާގައި މީހުން ވަޅުލާން ނިންމައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އުރީދޫ އުރީދޫގެ އެކްސްޕީރިއެންސް ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައި 25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރު ހެދުމަށް ލޯނު ހަމަޖެހިއްޖެ 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 10
ޚަބަރު ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އަޅަން ހަތަރު ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ފިހާރައިގައި ރޯވީ އޭސީގައި ހުޅުހިފައިގެން، ގެއްލުން ދެ މިލިއަނަށް އަރާ 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހުޅުމާލޭ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް ރެއިންބޯއިން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ "ރެއިން ކްރެސްޓު"ގެ 136 އެޕާޓްމެންޓު އިފްތިތާހުކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވައްކަމާއި ފޭރުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ޑޮލަރުތަކެއް ހޯދައި ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފެންނަނީ އުންމީދީ މަންޒަރެއް: ހެލްތު މިނިސްޓަރު 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
އެޗްޑީސީ އެޗްޑީސީ އިން ހުޅުމާލެ ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ފަށައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އުރީދޫ އުރީދޫ ހެޑްކުއާޓާ އެޅުމަށް ހުޅުމާލެ އިން ބިމެއްދީފި 2 މަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 5
ރޭޕްކުރުން ހުޅުމާލޭ ރޭޕަށް ދެ ހަފްތާ ވީއިރުވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ 2 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ހުޅުވާލައިފި 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ހައިކޯޓު ސިނާއީ ބޭނުމަށް ވިލާ އަށް ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި ބިން އަތުލީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ތަފާތު ހަރަކާތްތަކާއެކު ޖަމްބަލް ސޭލެއް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް އިންޑިއާ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ރެއިންބޯއިން ހުޅުމާލޭގައި 136 ފްލެޓު އަޅަނީ، ބުކް ކުރަން ހުޅުވާލައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
DB released.