Sun Online

އެންމެފަސް

މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ބޫންބޫން ކަނޑާފައި ދާ އުޅަނދުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް މައުސޫމް ރައްޔިތު މީހާ! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 22
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ރޭގެ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި އެކަކު އަދިވެސް އައިސީޔޫގައި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ސޮބާހު މަރުވި އެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލު ދުއްވި މީހާގެ އަތުގައި ލައިސަންސެއް ނެތް! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 20
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް އާކިޓެކްޗާ ކިޔަވަމުން ދިޔަ ސޮބާހުގެ ކުއްލި މަރު: ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ ފަހު އިމްތިހާނަށް! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 14
އެކްސިޑެންޓް ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 14
އެކްސިޑެންޓް ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އެކެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ފެތުންތެރިންނަށް ހާއްސަ ސްވިމިން ޕޫލާއެކު އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕެލްކްސް އޮގަސްޓް މަހު ހުޅުވަނީ 2 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން comment 2
ހިޔާ މަޝްރޫއު ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފޯމު ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް އަންގާރަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނާ އަދިވެސް ހޭނާރާ އައިސީޔޫގައި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އެކްސިޑެންޓް ހުޅުމާލޭގައި ދެވަނަ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 7
އެކްސިޑެންޓް ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަށް ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އޭސީސީ ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓު ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް: އޭސީސީ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ ޔޫތު ސިޓީ ގުރުއާން މުބާރާތް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ފިތުރު ޒަކާތް ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައި އާ މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މާލެ ނުގޮސް ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް މިފަހަރު ވޯޓު ލެވޭނެ 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.