Sun Online

އެންމެފަސް

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޓާޓާ ފްލެޓަށް ފައިސާ ނުދެއްކުނު މީހުންނަށް ހުޅުމާލެއިން އަގުހެޔޮ ފްލެޓް ދެނީ 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެކްސިޑެންޓް ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާ އަދިވެސް އައިސީޔޫގައި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެކްސިޑެންޓް ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، އެކެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 10
މަރުގެ މައްސަލަތައް ހާރިސް މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މީހާއާ ދެކޮޅަށް 17 ސިއްރު ހެއްކެއް 4 ހަފްތާ 20 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެ މަގުތަކުން ޑަސްބިންތައް ނަގަނީ 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އެސްޓީއޯ ހުޅުމާލޭ ފްލެޓްތަކަށް ބަދަލުވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓުގައި 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ސޯޝަލް ހައުސިންގ މާދަމާއަކީ ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލެވޭ އެންމެ ފަހު ދުވަސް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ގޭޓްވޭ ސްކޫލް ގޭޓްވޭ ކުދިންގެ ފޮތްތަކާއި ޔުނިފޯމު ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ސްކޫލުން ދީފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އައިޔޫއެމްއިން ހުޅުމާލޭގައި ވަގުފު އިމާރާތް އެޅުމަށް އެޗްޑީސީއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ފްލެޓް ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ހުޅުމާލެ ފެރީ މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭ ފެރީޓާމިނަލް ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ހިޔާ މަޝްރޫއު އެސްޓީއޯ ދެ ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ހިޔާ މަޝްރޫއު ގާބިލު ފަރާތަކުން ކުރިމަތިނުލާތީ އެމްއެންޔޫއަށް ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަލުން އިއުލާނުކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
މަރުގެ މައްސަލަތައް ހުޅުމާލޭގައި މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާ ގުޅިގެން ފަސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ބީއެމްއެލް ބީއެމްއެލްގެ އިތުރު އޭޓީއެމްއެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެއްސުމަށްފަހު ޒުވާނަކު ފިލައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.