Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

މާލެ-ހުޅުމާލެ ބްރިޖް ބްރިޖު: ކަނޑުގައި ޖަހާ ތަނބުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ތަނބު ފެން މައްޗަށް! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 17
އިމިގްރޭޝަން ޖޯން 10 އަހަރަށް ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 5
އުރީދޫ - ޔޫއެންޑީޕީ އުރީދޫއާ ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ''ހުޅުމާލޭ ސްމާޓް ސިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓް''ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންގެ އިމާރާތެއް އަޅަން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ބާޓާގެ ދެވަނަ ފިހާރަ ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި 2 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އަންހެން ކުއްޖާ އަދިވެސް ހޭނާރާ: ފުލުހުން 2 ހަފްތާ 9 ގަޑި ކުރިން comment 9
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައި ރެޒިޑެންޝަލް އެޕާޓްމެންޓް އެޅުމަށް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ނުކުމެ ހުޅުމާލެ ސާފުކޮށްފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ވެމްކޯ ވެމްކޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ކުނި އުކައިދޭން ފަށައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ބީއެމްއެލް ހުޅުމާލެއަށް ބީއެމްއެލްގެ ބިޒްނަސް ސެންޓަރަކާއި އިތުރު އޭޓީއެމްތަކެއް 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބޯހިޔާވަހިކަން ކޮރެއާގެ ހިތްގައިމު ލަގްޜަރީ އެޕާޓްމަންޓްތައް ހުޅުމާލެއަށް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަނެއްކާވެސް އާސަހަރާގައި މީހުން ވަޅުލާން ނިންމައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އުރީދޫ އުރީދޫގެ އެކްސްޕީރިއެންސް ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައި 25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރު ހެދުމަށް ލޯނު ހަމަޖެހިއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 10
ޚަބަރު ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އަޅަން ހަތަރު ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ފިހާރައިގައި ރޯވީ އޭސީގައި ހުޅުހިފައިގެން، ގެއްލުން ދެ މިލިއަނަށް އަރާ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހުޅުމާލޭ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.