އެންމެފަސް

ފީފާ ފްރެންޑްލީ ވީޑިއޯ ޓެކްނޮލޮޖީ ފްރާންސަށް ލަނޑު ދީފި 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން މަސައްކަތްކުރާނީ އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ފެންވަރަށް ނުބަލާ މޮޅުވާން: ފަލަސްތީނު ކޯޗު 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން ކުޅުންތެރިން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރި، ބަދަލުތައް ގެނެވުނުލެއް ލަސް: ސްޓެވާޓް 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 1
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން ބަދަލުތަކުގެ ބޭނުންހިފައި، ރާއްޖެ އަތުން ފަލަސްތީނު މޮޅެއް ހޯދައިފި 2 ދުވަސް 10 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން (ފުލްޓައިމް): ރާއްޖެ 0-3 ފަލަސްތީން 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އިމްރާނުގެ ދެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މިރޭގެ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ގޯލް ބަލަހައްޓާނީ ކާކު؟ 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
އެފްއޭއެމް ގައުމީ ޓީމުގެ ޖާޒީ ވިކި ހުސްވެއްޖެ، ޓިކެޓްވެސް ހުސްވަނީ! 3 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 6
އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) ގައުމީ ކެޕްޓަންގެ ފޮނި ހަނދާނެއް، މިހާރު 12 މިލިއަން ވިއުސް! 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 3
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފިނޭއާއި ނޮޅިވަރަންފަރުގެ މެޗުން ހަމަހަމަ ނިމުމެއް 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޅޮހި ޓީމުން ކެނދިކުޅުދޫ ހިފަހައްޓައިފި 3 ދުވަސް 52 މިނެޓް ކުރިން
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން މި ގުރޫޕުން ކޮލިފައިވާން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެވެސް ގޮވައިގެން: ފަލަސްތީން ކޯޗު 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން ފަލަސްތީނަކީ މޮޅު ޓީމެއް ނަމަވެސް އަމާޒަކީ ތިން ޕޮއިންޓް: ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ގައުމީ ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަނުންނަށް އުމެއިރުއާއި ޝާފީ 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 2
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ގައުމީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރަކަށް ޓީސީގެ މެނޭޖަރު މޯ ހަމަޖައްސައިފި 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 2
ކުޅިވަރު ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކަށް އަޑުބަރޭ 3 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން ޝުލާގެ ދެ ލަނޑާއެކު އަޒަރްބައިޖާން އަތުން ޖަރުމަނަށް މޮޅެއް 4 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން ސިޔާސީ މެޗުން ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް، ގައުމީ މެޗަށް ދާންވާނެ! 4 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 3
DB released.