Sun Online

އެންމެފަސް

ގްރީން ސްޓްރީޓް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 25،000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި 1 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
އޭއެފްސީ 16 އަހަރުންދަށުގެ ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވެއްޖެ 1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
ނަވާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނަވާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ރާއްޖެ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ވެސް ބަލިވެއްޖެ 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ހަމޭސްގެ ފިޓްނަސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ: އެންޗެލޯޓީ 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 1
ލިއޮނަލް މެސީ ބާސާގެ ދަނޑުގައި މެސީ 300 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި 2 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެޑެން ހަޒާޑް މޮރީނިއޯއަށް ވުރެ އަހަރެންނަށް ކޯންޓޭ މާ ރަނގަޅު: ހަޒާޑު 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ކުޑަހުވަދޫ ކޮޅަށް ހަ ލަނޑު ޖަހައި، ނިއު ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އޭއެފްސީ 16 އަހަރުންދަށުގެ ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ޓީމު ތަޖިކިސްތާނަށް 5 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 2
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ޓީސީން މާޒިޔާއަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވައިފި 6 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ޔޫރޮޕާ ލީގު އެޓެލާންޓާ އަތުން އެވަޓަން ބަލިވިއިރު، މިލާނަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް 1 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން
ޔޫރޮޕާ ލީގު ފަހަތުން އަރައި ކޮލޯން އަތުން އާސެނަލް މޮޅުވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ހުއްޓުމަކަށްދިޔަ ލީގު މެޗުގައި ގްރީން އަތުން މާޒިޔާ މޮޅުވީ ކަމަށް ނިންމައިފި 1 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން comment 3
އިސްކޯ ރެއާލްގައި އިތުރު ފަސް އަހަރު މަޑުކުރުމަށް އިސްކޯ އެއްބަސްވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ރޮނާލްޑޯ 1 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން comment 1
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ފީފާ ރޭންކިންގައި ރާއްޖެއަށް 12 ދަރަޖައިގެ ވެއްޓުމެއް 1 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން comment 1
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ޕޮގްބާ އެއް މަސް ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ލަނޑާއެކު އަޕޮއެލް އަތުން ރެއާލަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released.