Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ރޮނާލްޑޯއާއި މެސީގެ ދުވަސް ދުއްވާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ބަލޮޓެލީ ބުނެފި 19 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ދަގަނޑޭ ދަގަނޑޭ ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށްފި 19 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށްފަހު އަކުރަމް އެނބުރި ގައުމީ ޓީމަށް 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިންގްލިޝް އެފްއޭ ކަޕް ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، އާސެނަލުން 13 ވަނަ ފަހަރަށް އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 3
މާލޭ ލީގު ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށް، ނިއު ކައިރީ ގްރީނުން ފެންވަރު ދައްކާލައިފި 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު ފަހު ވަގުތު ޔޫވީ އަތުން ވިކްޓަރީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިފި 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު ފޭދޫ އިއްބެގެ ހެޓްރިކާއެކު ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް، ޓީސީ ތިން ވަނައަށް 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ޔޫރޮޕާ ލީގު ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް، ޔުނައިޓެޑް ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް 4 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ލިއޮނަލް މެސީ ޓެކުހަށް މަކަރު ހެދި މައްސަލައިގައި މެސީއަށް އަދިވެސް ސަލާމަތެއް ނެތް! 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 7ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި، ތިނަދޫ ފައިނަލް ބުރަށް 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ރަސްމީ ސްޕޮންސަރަކަށް ބީއެމްއެލް 5 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ރެއާލް މެޑްރިޑް ޒިދާނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު: ޕެރޭޒް 5 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އެގްރިގޭޓުން ދޫޑިގަންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، ފޭދޫއިން ޒޯން 8ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 5 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
އާސެނަލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ނުލިބުމުން އާސެނަލުން ޓިކެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ނިންމައިފި 6 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ޗެލްސީގެ ކޮންޓޭ 6 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު ޔޫވީ ބަލިކޮށް، އީގަލްސް އަލުން ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް 6 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު ވަރުގަދަ މާޒިޔާ ބަލިކޮށް، ވިކްޓަރީން ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި 6 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
DB released.