Sun Online

އެންމެފަސް

މާލޭ ލީގު 2018 ނިއުގެ ކުޅުމަށް ވުރެ މާޒިޔާގެ ކުޅުން މާ ރީތި: ކިސް 6 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ށ. އަތޮޅު ބުރުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގަތައް ފުނަދުއާއި ފޯކައިދުއަށް 17 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަހަތުން އަރައި ނޮޅިވަރަންފަރު ބަލިކޮށް، ހދ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަނިމާދުއަށް 17 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ވޭވަށް ބަލިކޮށް މުލިން މ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 21 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ބްރެޒިލް ރޮމާރިއޯ ރިއޯގެ ގަވަރުނަރުކަމަށް ވާދަކުރަނީ 24 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން
އެފްއޭއެމް މައިލޯ ރޯޑް ޓު ބާސެލޯނާ: ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ކުއްޖަކު ބާސެލޯނާގެ އެކަޑެމީއަށް 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއަން ސުޕަލީގު ސުޕަލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޗެންނާއިޔެން އެފްސީއަށް، މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ޗެތުރީ 1 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
އއ. މާޅޮސް ނިސްތާރު މިފަހަރުވެސް ނުކުންނާނީ މާޅޮހާއެކު 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ޕާކިސްތާން ގައުމީ ޓީމު ކީޕަރު ސާގިބް ހަނީފް މާޅޮހަށް 2 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވީއޭއާރް ބޭނުންކުރާނެ 2 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ފުލިދޫ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރަށު ޓީމު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް 2 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ދެވަނަ ލެގުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ފ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިލަންދުއަށް 3 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަވޭ މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް ޅ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނައިފަރަށް 3 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އިންނަމާދޫ ކަޓުވާލައި އުނގޫފާރުން ފައިނަލުގެ އުންމީދު އާކޮށްފި 3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ޓޮޓެންހަމް ޑެލީ އަލީއަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ: ޕޮކެޓީނޯ 3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޔޫރޮޕާ ލީގު އަށް އަހަރަށްފަހު ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތެއްގެ ކުއާޓާއަށް އާސެނަލް ދަތުރުކޮށްފި 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އިތުރުން ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާ ކުރުމަށް ދަގަނޑޭގެ އެހީ ބޭނުންވޭ! 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.