Sun Online

އެންމެފަސް

އިމްރާން މުހައްމަދު ކެޕްޓަން އިމްރާން ވެސް ނިއުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް އެވޯޑް ނައިޓްގެ ހާއްސަ މެހެމާނެކަށް ބާސާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޕުޔޯލް 2 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ރޮނާލްޑޯ އަދި ބޭލްގެ ލަނޑާއެކު ރެއާލް ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް އެއްވަރުވި އިރު، ޔުނައިޓެޑް އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް 2 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ރެކޯޑު މޮޅަކާ އެކު ސިޓީ ފަސްބެލުމެއް ނެތި ކުރިއަށް 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ވެލިދޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ލަންދޫ ފައިނަލަށް 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އުފާފާޅުކުރިއިރު މިންގަނޑުން ބޭރަށް ދިޔަ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ގާޑިއޯލާ 3 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 2
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ސެޕްޓެމްބަރު 4 ގައި ފަށަނީ 3 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 2
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ހަޑާސްފީލްޑް ބަލިކޮށް ޗެލްސީ ޔުނައިޓެޑާ އަރާ ހަމަކޮށްފި 3 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް މާޒިޔާ ބަލިކޮށް، ޓީސީން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ފައިނަލުން ވެސް ޖާގަ ހޯދައިފި 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ކާލޯ އެންޗެލޮޓީ އެންޗެލޮޓީ އެނބުރި ލަންޑަނަށް، ޕްރިމިއަރ ލީގު ކްލަބުތައް އެލާޓަށް! 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ޗެމްޕިއަން ހޮޅުދޫ ކަޓުވާލައި، މިލަދޫ ފައިނަލަށް 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް އެންމެ މޮޅު ކީޕަރަކަށް ކިރަން، އިމްރާން، ފައިސަލް، މަހްމޫދު އަދި ކޮޗީ ވާދަކުރަނީ 4 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ލިވަޕޫލް އެފްރިކާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ސަލާހު އަށް 4 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 1
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް އެންމެ މޮޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑަށް ގަލާޑޯ، ކަންޑޭލާ، ސްޓެވާޓް، ލިމްބޫ އަދި އިލިއާ ވާދަކުރަނީ 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ވޭލްސް ވޭލްސްއަށް ކޯޗުކޮށްދޭން ގިގްސް ޝައުގުވެރިވޭ! 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ދާދު، ހަމްޕު އަދި ފޭދޫ އިއްބެ ވާދަކުރަނީ 4 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 2
DB released.