1 month 2 week ago

ރާއްޖެއާ އިންޑިއާ ވަރުގަދަ، އެކަމަކު ނަތީޖާ ނެރެނީ ދަނޑުމަތީގައި: ލަންކާ ކޯޗް

2 month 2 week ago

ގްރޫޕުގައި އެންމެ ވަރުގަދައީ ބަންގާޅު، އެކަމަކު ދެވަނަ ބުރުގެ އުންމީދު އެބައޮތް: ޕާކިސްތާނު ކޯޗް

2 month 2 week ago

ކުޅުންތެރިން ތިބީ މޮޅުވާން ވަރަށް ބޮަޑަށް ބޭނުންވެފައި: ނޭޕާލް ކޯޗް

2 month 2 week ago

ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުން މާޒިޔާ އަތުން އީގަލްސްއަށް ޕޮއިންޓެއް

2 month 2 week ago

ގޯހެއް ހެދުނުކަން ގަބޫލުކޮށް ދަގަނޑޭ މާފަށް އެދުނު، އޭރު މާ ލަސްވެއްޖެ!

2 month 2 week ago

ގައުމީ ޓީމު އޮތީ މުބާރާތަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި

2 month 2 week ago

ދެކުނު ކޮރެއާ ރަން މެޑަލް ހޯދުމުން ސޮންއަށް އަސްކަރީ ޚިދުމަތަށް ނުގޮސް ސަލާމަތްވެވިއްޖެ!

2 month 2 week ago

ގްރީން ސްޓްްރީޓުން އީގަލްސް ހިފެހެއްޓި އިރު ނިއުއަށް މާޒިޔާ އަތުން މޮޅެއް

2 month 3 week ago

ލިވަޕޫލް، ޗެލްސީ އަދި ސިޓީ ވެސް ބަލިނުވެ ކުރިއަށް!

2 month 3 week ago

މޮޑްރިޗަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ލިބުމުން ރޮނާލްޑޯ ކަންކުރިގޮތް ރަނގަޅުތަ؟

2 month 3 week ago

"ޔުނައިޓެޑާއެކު ކާމިޔާބެއް ނުހޯދުނަސް އެންމެ މޮޅު ކޯޗުންގެ ތެރޭގައި އަހަރެން ހިމެނޭނެ"

2 month 3 week ago

10 އަހަރު ކުރިން ހޯދި ކާމިޔާބީ ތަކުރާރުކޮށް ދިނުމަށް އެދިއްޖެ

2 month 3 week ago

ޗެލްސީއާއެކު ޔޫރޮޕާ ލީގު ހޯދުމަކީ ސާރީގެ އަމާޒެއް!

2 month 3 week ago

ލަންކާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރު، ބަންގާޅުގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު ބަލިކޮށްފި

2 month 3 week ago

މާރިއާނޯ ޑިއާޒް އެނބުރި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް

2 month 3 week ago

ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ރަން މެޑަލު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ޓޮޓެންހަމްއަށް ގެއްލުން

2 month 3 week ago

ކްލޮޕް ބޭނުންވީ އަހަރެން ލިވަޕޫލްގައި މަޑުކުރުވަން: ކެރިއަސް

2 month 3 week ago

ޕީކޭ އަންގަނީ ދުވަހަކުވެސް ޕްރިމިއަރ ލީގަށް އެނބުރި ނުދާނެކަމަށް!

2 month 3 week ago

ހަޒާޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޗެލްސީއަށް މިފަހަރު ލީގު ހޯދޭނެ

2 month 3 week ago

ޕާކިސްތާނާއި ރާއްޖެ މިއަދު ކުޅެން ހަމަޖެހުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ކެންސަލްކޮށްފި

އިތުރު ޚަބަރު