Sun Online

އެންމެފަސް

ޚަބަރު ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ ހަތަރުވަނަ އެޑިޝަން ދުބާއީގައި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އެސްޓީއޯ ދުނިޔޭގައި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވާ ނިސްބަތުން ރާއްޖޭގައި ތެލުގެ އަގު ބޮޑެއް ނުކުރަން: އެސްޓީއޯ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ރާއްޖެއަކީ ދުޅަހެޔޮ އިގްތިސާދެއް، ރާއްޖެވަނީ ބީ ޓޫ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ދަމަހައްޓައިފައި: މޫޑީސް 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރައީސް މައުމޫން ކުރައްވަންވީ ކަމަކީ ރައީސް ޔާމީން ގެންނަވާ ތަރައްގީއަށް ސަޕޯޓްކުރުން: ސައީދު 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 7
މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2017 ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެވޯޑުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ތައި އެއާ އޭޝިއާއިން މާލެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ގެސްޓުހައުސް ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓާޓާ ނާދީއާއި އޯޑިއޯން އަތުލުމުން ޓާޓާއިން ބަދަލު ހޯދަން އާބިޓްރޭޝަނަށް! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 10
ރަން ދިހަފަހެއް މާދަމާ އާ ފަސް ރުފިޔާ ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓަލިޓީ ނެސްކެފޭ އެލެގްރިއާ: އެއް މެޝިނުން ފަސް ވައްތަރުގެ ކޮފީ! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓަލިޓީ ސްޓާބަކްސްގެ ކޮފީ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ބީއެމްއެލް ދެ އަހަރަށްފަހު ފަރީހާ ބީއެމްއެލްއިން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީން ވެސް ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކާ އެއްގޮތަށް ރިސޯޓު ހަދަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކުޅުދުއްފުށީ ''ހޮނިހިރު ބާޒާރު''ގައި އިމްޕޯޓު މުދާ ވިއްކުން މަނާކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
މޯލްޑިވިއަން ގައުމީ އެއާލައިން އެހެން ބައްރަކާ ދިމާލަށް! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ރަސްފަންނު ބްރަދާސްއާ އެކު ވި އެއްބަސްވުން އުވާލައި، ޕެވިލިއަން ހަދަން އާ ބަޔަކު ހޯދަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released.