Sun Online

އެންމެފަސް

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ރާއްޖެއާ ފިލިޕީންސްއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ފަށަނީ 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
މަޓާޓޯ ޓޫރިޒަމަށް ވަމުންދާ ގެއްލުންތައް ފޫބައްދަން މަޓާޓޯއިން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ފަށަނީ 3 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ މިދިޔަ މަހު ފަތުރުވެރިން އައި އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ، އެންމެ ގިނައީ ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން 4 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 5
ފަތުރުވެރިކަން ވިލާތުން ރާއްޖެ އަންނަން އޮތް ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ކެންސަލްކޮށްފި 5 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 8
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ބެންކޮކްގައި ބޭއްވި ޓްރެވަލް ފެއާއެއްގައި އެންމެ ރޮމޭންޓިކް މަންޒިލެއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކޮށްފި 1 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން
ރާއްޖެ - އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން ސިމްޑީއާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއް! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 15
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ލޯން ޕްރޮގްރާމެއް ފައްޓަން ނިންމައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މީރާ މީރާ މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ކަސްޓަމްސް އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ 23 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ރާއްޖެ - ޗައިނާ ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކުރަނީ އެންމެ ހަތް ރިސޯޓު: ޗައިނާ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މަޓާޓޯ ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް މަޓާޓޯ މެދުއިރުމައްޗަށް 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ދިރާގު ދިރާގުން ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް 897.5 މިލިޔަން ރުފިޔާ ބަހަނީ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ލ. ބަރެސްދޫ ބަރެސްދުއަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް މި މަހުގެ ތެރޭގައި އާ ރަންވޭގައި އެސްފޯލްޓް އަޅަން ފަށަނީ 2 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން comment 4
ފަތުރުވެރިކަން އަންބަރާގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް ލަންކާ ކުންފުންޏާ ޗައިނާ ބަޔަކު ގުޅިއްޖެ 2 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ޣިޔާސުއްދީނުގެ ދަރިވަރުންނަށް މާލީ ތައުލީމުދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 17 ގަޑި ކުރިން
ގެސްޓުހައުސް ކާނި ހޮޓެލްސްގެ އޮފީހެއް ވިލާތުގައި ހުޅުވައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released 01.