Sun Online

އެންމެފަސް

ސާކް ސާކް ބިޒްނަސް ލީޑާސް ކޮންކްލޭވް ނޭޕާލްގައި ފަށައިފި 3 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ނޭޕާލް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ދެކޮޅު ހެއްދެވި ނޭޕާލްގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަކިކޮށްފި 3 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ނޭޕާލް ނޭޕާލަށް ބޯޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި ޒަހަމްވި ފަސިންޖަރެއް ފަރުވާއަށް ސިންގަޕޫރަށް 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓުން ބޯޓް ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި ތިން މީހަކު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި 3 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ނޭޕާލް ނޭޕާލްގެ ރައީސާ ބިދްޔާ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެއްޖެ 3 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ނޭޕާލް ނޭޕާލްގައި ބޯޓު ވެއްޓެން މެދުވެރިވި ސަބަބާ މެދު އެއާލައިނާއި އެއާޕޯޓާ ދެމެދު ދެބަސްވުންތަކެއް 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ނޭޕާލަށް ބޯޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާ، ސަލާމަތްވި މީހުންގެ ދުލުން 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓުން ދިވެހި ޑޮކްޓަރުގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން، މިވަގުތު އޮތީ އޮބްޒަވޭޝަންގައި: އާއިލާ 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ނޭޕާލް ބަންގުލަދޭޝްގެ ބޯޓެއް ކަތުމަންޑޫ އެއާޕޯޓަށް ވެއްޓިއްޖެ 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް އިންޒާރުތަކާ އެކު ސަލްމާންގެ "ދަބާންގް ޓުއާ ނޭޕާލް" ފަސްކޮށްފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ނޭޕާލް ނޭޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ކޭޕީ އޯލީ 4 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ދުނިޔެ ޗައިނާ އަށް ދިން 2.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއު ނޭޕާލުން އަތުލައިފި 7 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ނޭޕާލްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު ޓީސީގެ ކީޕަރު ލިމްބޫއަށް 9 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ ވިއްސާރަވެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ދެކުނު އޭޝިއާގައި 16 މިލިއަން ކުދިން ހާލުގައި ޖެހިފައި! 10 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ފެންބޮޑުވުން ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ، ނޭޕާލް އަދި ބަނގުލަދޭޝް އިން 1200 މީހުން މަރުވެއްޖެ 10 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަނގުލަދޭޝް ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ، ނޭޕާލް އަދި ބަނގުލަދޭޝްއިން 400 މަރު 10 މަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ނޭޕާލްގައި ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާކުދީންގެ ހާލު ރަނގަޅު: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ 10 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released 01.