Sun Online

އެންމެފަސް

ސަޓާ އެވޯޑު ސަޓާ 2017ގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށް! 3 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ލ. ބަރެސްދޫ ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު މި މަހު 25ގެ ނިޔަލަށް 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ޓޫރިޒަމް މާކެޓް ކުރުމަށް މަޓާޓޯއިން އަންނަ އަހަރު 19 އިންޓަނޭޝަނަލް ފެއާގައި ބައިވެރިވަނީ 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ވިޔަފާރި ބަރެސްދުއަށް ޓޫރިސްޓުން އުފުލުމަށް މޯލްޑިވިއަންއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި 5 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް ރާއްޖެ ދަތުރުކުރާ ހަތަރު އެއާލައިނެއްގެ ދަތުރުތައް އިތުރު ކުރަނީ 5 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް ކުރިން ރާއްޖެއައި ތިން އެއާލައިނަކާއި އާ ދެ އެއާލައިނެއްގެ ދަތުރުތަށް ފަށަނީ 6 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިޓަލީގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރޭޑް ފެއާ ގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އައިޓީބީ ފެއާ އައިޓީބީ 2018އަށް ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އަމީތާބް ބައްޗަން އަމީތާބުގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 7
އެމްއައިޓީޑީސީ ބަރެސްދޫއިން ގެސްޓްހައުސް ހިންގަން ހުށައެޅި ތިން ފަރާތަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގެސްޓްހައުސް އެޑިޝަން މިމަހު 30ގައި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު މެދު އިރުމަތީގެ ހަތަރު ގައުމެއްގައި ބާއްވާ ރޯޑް ޝޯއެއްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ސަޓާ އެވޯޑު ސަޓާގެ އިންޝުއަރެންސް ޕާޓްނަރަކަށް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ހަމަޖައްސައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ފުލުހުން ފަތުރުވެރިން ހިމާޔަތްކުރުމަށް "ޓޯލް ފްރީ" ނަމްބަރެއް އިފްތިތާހްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މަޓާޓޯ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އިތުރުވާ އެނދާ އެއްވަރަށް ފަތުރުވެރިކަން މާކެޓް ނުކުރެވޭ: މަޓާޓޯ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ރާއްޖެއަކީ ދުޅަހެޔޮ އިގްތިސާދެއް، ރާއްޖެވަނީ ބީ ޓޫ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ދަމަހައްޓައިފައި: މޫޑީސް 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރީންގެ އަދަދު 5.9 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
DB released.