Sun Online

އެންމެފަސް

އެމެރިކާ ގަދަފިންޏާއި ބަލިމަޑުކަމުގައި އެމެރިކާގެ ފަސްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފަނާވަމުންދަނީ 2 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 8
ދުނިޔެ ތުރުކީ އާއި އެމެރިކާގެ މަޝްވަރާތައް ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ 4 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ރަޝިއާ ރަޝިއާއިން އެމެރިކާގެ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާތައް ދޮގުކޮށްފި 4 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
އެމެރިކާ ފްލޮރިޑާ ސްކޫލުގައި ހަމަލާ ދިން މީހާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާއިން "ކަންބޮޑުވުން އުފެދޭ ފަދަ" ޕޯސްޓުތަކެއް 7 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެމެރިކާ ފްލޮރިޑާގެ ސްކޫލަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ 17 މީހަކު މަރާލައިފި 7 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
އެމެރިކާ ވާވޭ އަދި ޒީޓީއީގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުން ނުކުރަން އެފްބީއައި އިންވެސް ގޮވާލައިފި 7 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ރިޕޯޓް ދެކޮރެއާގެ ގުޅުންތަކުގައި އުންމީދީ ކުލަޖެހޭތަން ބަލަން އެމެރިކާއަށް ކެތެއް ނުވާނެ! 1 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އެމެރިކާއަށް މެދުއިރުމަތީގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލިއްޖެކަން އިސްރާއީލުން ގަބޫލުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ދެ ގަޑިއިރު ތެރޭ ކާއެއްޗެހި ޑެލިވަރީކޮށްދޭ ހިދުމަތެއް އެމޭޒަނުން ފަށަނީ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ޓްރަމްޕާއި މޯދީ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 9
އެމެރިކާ-ޗައިނާ ސައިންސާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޗައިނާ ކުރިމަތީގައި އެމެރިކާގެ ބާރު ކުޑަވަނީ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އެމެރިކާ ޕެންޓަގަންގެ ލޮޖިސްޓިކްސް އޭޖެންސީން 800 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަ ކުރި ގޮތުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ވެނަޒުއޭލާ ވެނެޒުއޭލާ އަށް ޗައިނާ އިން އެހީވާތީ އެމެރިކާ އިން ރުޅި ގަދަވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
މެކްސިކޯ މެކްސިކޯ އިން އެމެރިކާއަށް ދާން އޮތް ލޮރީއަކުން 200 މީހުން ފެނިއްޖެ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އެމެރިކާ ހަމާސްގެ ލީޑަރަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަަމަށް އެމެރިކާ އިން ކަނޑައަޅައިފި 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ފަލަސްތީން ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނަށް އެމެރިކާ އުނިކުރި 300 މިލިޔަން ޑޮލަރު އެހެން ގައުމުތަކުން ދެނީ 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމެރިކާ ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ ބަންދު ނުކުރުމަށް ޓްރަމްޕް އަމުރު ނެރުއްވައިފި 3 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released 01.