އެންމެފަސް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަލިފާން ރޯވުމުން ލިބުނު ގެއްލުން 8.6 މިލިއަނަށް، އެހީއަށް ހަތަރު މިލިއަން ހޭދަކުރި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ރިޕޯޓް ފަތަން ނޭނގޭ ފަޅުވެރިންނާއެކު ކަނޑުވި ދިވެއްސެއްގެ ވާހަކަ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ރޯވި ބޯޓުގައި ތިބި 10 މީހުން ކަނޑުވެފައި ތިއްބާ ސަލާމަތްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 7
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ބޭރު ކަނޑުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު ބޯޓެއްގައި ރޯވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ މ. މާޔާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެެއް ހިނގައިފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހެންވޭރުގައި ހުރި ކާޕެންޓްރީއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ރިޕޯޓް 22 އަހަރު ކުރިން އެނދި އާގު ބޯޓުގައި މަރުވި 12 ދިވެހިންގެ އާއިލާތައް ހޯދަނީ 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ޅ. ނައިފަރު ނައިފަރުގެ ރޯހައުސްއެއްގައި ރޯވެ، ދެ އާއިލާއަކަށް ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ބެޓެރިތަކެއްގައި ރޯކޮށްލާފައި ހުރުމުން އެކަން ބަލަން ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ސޯސަންފުލާވާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ހާލުގައި ނުޖެހޭ: ޑިޒާސްޓާ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ދޯނި އެނދީ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއާއެކު، ގެއްލުން މިލިއަނަކަށް ވުރެ ބޮޑު 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ޚަބަރު ގާފަރު ދޯންޏެއްގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެމްއެންޑީއެފް ގިނައީ ސަލާމަތީ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްފައި ނެތް ގުދަންތައް: އެމްއެންޑީއެފް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޕާކިސްތާން ޕާކިސްތާނުގެ ލަގްޒަރީ ހޮޓަލެއްގައި ރޯވެ 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ރޯވީ ސްކޫޕް ރެސްޓޯރެންޓުގެ ބަދިގޭގައި، އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާ އެމެރިކާގެ ގެޓްލިންބާގްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
DB released.