Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ ކަނޑުއަޑީގެ މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލުމަށް އަންޑަވޯޓާ ޑްރޯންއެއް! 6 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ޑްރޯން ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ 'ޑްރޯން ޖަމްޕް' 1،082 ފޫޓު މަތިން! 6 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓޮޔޯޓާ އިން އުދުހޭ ކާރެއް އުފައްދަން އިންވެސްޓް ކުރަނީ 1 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
އައިޖީއެމްއެޗް ސާވަރ އަޕްގްރޭޑުކުރާތީ އެމަޖެންސީ ނޫން ކަންކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު މެމޯ ނުހެދޭ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ 99 ގައުމެއްގެ އެތައް ހާސް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ސައިބާ ހަމަލާތައް ދީފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ދިރާގު ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ދަރަވަންދުއަށް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ދެ ބިލިއަނަށް އަރަނީ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ތުރުކީ ތުރުކީގައި ވިކިޕީޑިއާ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު ވިއްކި އައިފޯނުގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ދިރާގު ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަނެއް ނަގައިގެން މެކްބުކް ޕްރޯއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު! 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ރީފްސައިޑް އަގުހުރި އިނާމުތަކަކާ އެކު ރީފްސައިޑުގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕް ސަން ޕްލޭ: މިހާރު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޗެނަލެއް ހަދައި ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އުރީދޫ އުރީދޫގެ އެކްސްޕީރިއެންސް ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އޮންލައިން ވީޑިއޯ ޕްލެޓްފޯމް އުރީދޫއާ ގުޅިގެން ސަން އިން ތައާރަފްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ދިރާގު ދިރާގުން އައިޕީޓީވީ ތައާރަފުކޮށްފި، ފުރަތަމަ 100 ކަސްޓަމަރުންނަށް އަހަރު ދުވަހަށް ހިލޭ! 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 20
ދިރާގު އެންމެ ފަހުގެ ސެމްސަންގް ފޯނުތައް ދިރާގުން ދައްކާލައިފި، އަންނަ މަހު ފަހެއްގައި ބާޒާރަށް 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޑީޑޮސް ހަމަލާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަމުން: އަޝްމަލީ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
DB released.