Sun Online

އެންމެފަސް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްވަރާގެ ޗެއާމަނަކަށް އިބޫ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އަދާލަތު ޕާޓީ ގުދުސް މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަށް އަދާލަތުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި 2 މަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 6
އަދާލަތު ޕާޓީ ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް، ސަރުކާރަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ގޮވާލައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ސުޕްރީމް ކޯޓް އިމްރާނަށް 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިއްވީ ރަނގަޅަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އަދާލަތު ޕާޓީ ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން އަދާލަތުން ނިންމައިފި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އިމްރާން އަބްދުﷲ ޝައިހް އިމްރާން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި 4 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އިމްރާން އަބްދުﷲ ޝެއިޚް އިމްރާން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި 5 މަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 8
އަދާލަތު ޕާޓީ ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައިވެސް އަޑުއުފުލުމަށްް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި 5 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ސިޔާސީ މަޝްވަރާތައް އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މިނިވަން ނުކުރަނީސް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިނުވާން ނިންމައިފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 12
އަދާލަތު ޕާޓީ ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްލައިފި 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ޕީޖީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެދިއްޖެ 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 12
ފުލުހުން ތަހުގީގަށް ބަޔާން ނެގުމަށްފަހު އާޒިމް އާއި އަލީ ޒާހިރު ދޫކޮށްލައިފި 7 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ރައީސް މައުމޫން ގޮނޑި ގެއްލޭނެއޭ ބުންޏަސް ނުގެންލޭނެ، ނިމުނީއޭ ބުންޏަސް ނުނިމޭނެ: މައުމޫން 7 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 16
ސިޔާސީ ގޮނޑި ގެއްލޭ މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރަން އިދިކޮޅު ލީޑަރުން އެއްބަސްވެއްޖެ 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 15
ސުޕްރީމް ކޯޓް ގޮނޑިގެއްލޭ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް އަނާރާ ހުށަހަޅުއްވައިފި 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
އިމްރާން އަބްދުﷲ ބައްދަލުކުރާ އިރު އިމްރާން ބިޑިއަޅުވާފައި ހުންނަކަމަށް ބުނެ އަދާލަތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
އިމިގްރޭޝަން ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓް އިތުރު ތިން މަހަށް ހިފަހައްޓައިފި 9 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released 01.