Sun Online

އެންމެފަސް

އިމްރާން އަބްދުﷲ ޝައިޚް އިމްރާނަށް އާއިލީ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް: އަދާލަތު 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިމްރާން އަބްދުﷲ ޝައިޚް އިމްރާން މިނިވަންކޮށް، ބަދަލުދިނުމަށް ޔޫއެންޑަބްލިއުޖީއޭޑީ އިން ގޮވައިލައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އެއް ކެންޑިޑޭޓް ނެރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްވަރާގެ ޗެއާމަނަކަށް އިބޫ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އަދާލަތު ޕާޓީ ގުދުސް މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަށް އަދާލަތުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި 4 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 6
އަދާލަތު ޕާޓީ ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް، ސަރުކާރަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ގޮވާލައިފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ސުޕްރީމް ކޯޓް އިމްރާނަށް 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިއްވީ ރަނގަޅަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އަދާލަތު ޕާޓީ ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން އަދާލަތުން ނިންމައިފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އިމްރާން އަބްދުﷲ ޝައިހް އިމްރާން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި 6 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އިމްރާން އަބްދުﷲ ޝެއިޚް އިމްރާން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި 7 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 8
އަދާލަތު ޕާޓީ ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައިވެސް އަޑުއުފުލުމަށްް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި 7 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ސިޔާސީ މަޝްވަރާތައް އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މިނިވަން ނުކުރަނީސް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިނުވާން ނިންމައިފި 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 12
އަދާލަތު ޕާޓީ ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްލައިފި 8 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ޕީޖީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެދިއްޖެ 9 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 12
ފުލުހުން ތަހުގީގަށް ބަޔާން ނެގުމަށްފަހު އާޒިމް އާއި އަލީ ޒާހިރު ދޫކޮށްލައިފި 9 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ރައީސް މައުމޫން ގޮނޑި ގެއްލޭނެއޭ ބުންޏަސް ނުގެންލޭނެ، ނިމުނީއޭ ބުންޏަސް ނުނިމޭނެ: މައުމޫން 9 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 16
ސިޔާސީ ގޮނޑި ގެއްލޭ މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރަން އިދިކޮޅު ލީޑަރުން އެއްބަސްވެއްޖެ 9 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 15
DB released 01.