Sun Online

އެންމެފަސް

ސިޔާސީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަޒްރާގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އެމްޑީޕީ އިބޫ ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިބޫގެ މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި 4 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން comment 4
އެމްޑީޕީ 'ރުމާލު 2' ޖަގަހާގައި ރޯކޮށްލުމުން އެމްޑީޕީން އެކަން ކުށްވެރި ކޮށްފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 11
އިމްތިޔާޒް ފަޚްމީ މެމްބަރު އިންތިގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި 1 މަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ކުއްލި ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި އެމްޑީޕީގެ އިސް ބަޔަކު ދޫކޮށްލައިފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިބޫގެ ބަންދުގެ މައްސަލަ ވެސް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ކްރިމިނަލް ކޯޓް އަލީ އާޒިމްގެ ބަންދަށް ވެސް ނުވަ ދުވަސް ޖަހައިފި 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ކްރިމިނަލް ކޯޓް އިބޫގެ ބަންދަށް ނުވަ ދުވަސް ޖަހައިފި 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު އިބޫ ހައްޔަރުކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރައީސް ޔާމީނަކީ ގައުމަށް ކަމެއް ދިމާވާއިރަށް ރައްޔިތުން ދޫކޮށްލާފަދާނެ ވެރިއެއް ނޫން: އަދުރޭ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ފުލުހުން ރޭގެ އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން 10 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މުޒާހަރާ މަޖިލީހުގެ ތިން މެންބަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އިން ބުނެފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްޑީޕީ އެސްއޯއީގެ ދަށުން ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކާރިމްގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ދަށުން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ފުލުހުން އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ބައްދަލުވުމެއްގައި ތިއްބައި އެޕާޓީގެ އިސް ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޕީއެސްއެމް ޕީއެސްއެމްގެ ސެޓެލައިޓް ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށް ބުނުމުން މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
DB released 01.