Sun Online

އެންމެފަސް

ރައީސް ނަޝީދު ނަޝީދު އެނބުރި ޔޫކޭއަށް ވަޑައިގެންފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ޚަބަރު ސެމީން ބަލިވިޔަސް ފައިނަލުގައި ޕީޕީއެމަށް ކުޅެވޭނެ ފޯމިއުލާއެއް ޝައިނީ ނެރުއްވައިފި!؟ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 62
ސުޕްރީމް ކޯޓް ވިލުފުށީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެންޑިޑެސީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 6
އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރައީސް ނަޝީދުގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ޖާބިރު 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 10
ޚަބަރު ލިސްޓުގައި ސޮއި ނުކުރިޔަސް އިންތިހާބު އޮންނާނެ: އިލެކްޝަންސް 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ހަސަން ލަތީފު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށްފަހު، ހަސަން ދޫކޮށްލައިފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެމްޑީޕީ ވިސާމްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވެއްޖެ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީން ސޮއި ކުރަން ދެކޮޅު ހަދައިފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 10
ސޯޝަލް މީޑިއާ ތައްޔިބު ދޫކޮށްލަން ހައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އަލީ ވަހީދު މައުމޫނު އާއިލާއިން ދެކޮޅުން "ފަރިއްކުޅުވީމާ" އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ: އަލީ ވަހީދު 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 16
މަޖިލިސް ސަބަބެއް ނާންގަވައި މެމްބަރު ނަޝީދު މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިނުގެންނެވި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމުން ސީދާ ހަރަކާތަށް ނުކުންނަން ޖޭޕީ އަދި އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބްރޯޑުކާސްޓިން ކޮމިޝަން ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ތ. ވިލުފުށި ވިލުފުށީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓަކު ހަ މަހަށް ގޭބަންދު ކުރަން ހުކުމް ކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މަސްތުވާތަކެތި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އެމްޑީޕީ އަނަސް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރީ އެމްޑީޕީގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ސުޕްރީމް ކޯޓް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
DB released.