Sun Online

އެންމެފަސް

އެމްޑީޕީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން މާލީގެ މަގާމު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ކާމިޔާބުކޮށްފި 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޑރ. މުހައްމަދު މުނައްވަރު ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޑރ. މުނައްވަރު ހޯއްދަވަން އުޅުއްވާ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިއްޖެ 6 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 6
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެމްޑީޕީއަކީ ޕާޓީއެއް ނޫން، އެއީ ނަޝީދު ވަށައިގެން އެނބުރޭ ބައެއް: އަދުރޭ 6 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 10
އެޗްއާރްސީއެމް އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ އެޗްއާރްސީއެމް އިން ތަހުގީގު ކުރަނީ 7 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 8
އެމްޑީޕީ ފައިސާ ނުދީގެން އެމްޑީޕީން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 9
އެމްޑީޕީ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ބްރޯޑުކާސްޓިން ކޮމިޝަން ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރު ޒައިނާ ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 5
މަޖިލިސް އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ އިހްތިޖާޖު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކޮމެޓީގެ ނިންމުން ފާސްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 11 މިނެޓް ކުރިން comment 7
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްޑީޕީން އަމަލު ކުރި ގޮތުން ފެނުގެ އަގު ދަށް ކުރެވޭކަށް ނެތް: މިނިސްޓަރު ޒަމީރު 2 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން comment 9
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނާޒިމް ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ދަތްއެޅި ކަމަށް ބުނެ މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ބަޔާނެއް ނަގައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެމްޑީޕީ އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބުގެ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ރީކޯ މޫސާމަނިކު ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ ފައިސާއިން ތިން މީހަކު ލަންކާއިން ގޯތި ގަތް: ރީކޯ މޫސަ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 13
ރީކޯ މޫސާމަނިކު ބޭހާ ނުކުޅުމަށް ވިދާޅުވެ މޫސަ އެމްޑީޕީ އަށް ބަހުގެ އިންޒާރެއް ދެއްވައިފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ޚަބަރު ނިކަމެތި ފަގީރަކު އެމީހަކީ ފަގީރަކަށް ވެގެން ލަދު ގަންނާކަށް ނުޖެހޭ: އަސްލަމް 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އެމްޑީޕީ ޕީޕީއެމުން ފޮނުވި ސިޓީ ސައްހަތޯ ބެލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ސިޓީއެއް މައުމޫނަށް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ޕީޕީއެމް އިދިކޮޅުގެ ބަޔާނެއްގައި ޕީޕީއެމްގެ ނަން ބޭނުންކޮށްފައި ވާތީ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 10
ސިޔާސީ މަޝްވަރާތައް އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މިނިވަން ނުކުރަނީސް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިނުވާން ނިންމައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 12
DB released.