Sun Online

އެންމެފަސް

ޕީޕީއެމް ޕީޕީއެމް މެނިފެސްޓޯގެ 80 ޕަސެންޓް ފުރިހަމަވެއްޖެ: މެމްބަރު ރިފާއު 1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 5
މަޖިލިސް އެމްއެމްސީ އާއި ބްރޯޑްކޮމް އުވާލައި މީޑިއާ ކޮމިޝަން އުފެއްދުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ވައްދައިފި 2 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 2
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާ ކުރަނީ އައްޑޫ: މިނިސްޓަރު ސައީދު 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 3
ރީކޯ މޫސާމަނިކު އެފްޕީއައިޑީގެ ލިޔުންތައް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި މަޖިލީހުން ވަނީ ގެއްލިފައި: މޫސަ 2 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 4
އައްޑޫ ސިޓީ އައްޑޫ ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ އަކަށް ހަދައިދިނީ ރައީސް ޔާމީން: ޝާޑު 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 2
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓެކޭ ކިޔަނީ ނަޝީދު ބޭނުންވާ މީހަކު ވެރިކަމަށް ގެންނަން: ނިހާން 3 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 8
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރުމަށް ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި 3 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 13
އެމްޑީޕީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން މާލީގެ މަގާމު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ކާމިޔާބުކޮށްފި 3 ދުވަސް 17 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ޕީޕީއެމް ޕީޕީއެމް ރެލީއަކަށް ނުގޮސްގެން، ސަރުކާރު މުވައްޒަފަކަށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ: އަދުރޭ 6 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޕީޕީއެމް ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް މާދަމާ ރައީސް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ: އަދުރޭ 6 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޑރ. މުހައްމަދު މުނައްވަރު ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޑރ. މުނައްވަރު ހޯއްދަވަން އުޅުއްވާ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިއްޖެ 7 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 6
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރު އާސިމް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ ވަށާ ފާރު ވެސް އުސްކަރަން އެބަ ޖެހޭ: ރީކޯ މޫސަ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ރައީސް ޔާމީން ވޭތުވެދިޔަ ނުވަ އަހަރު ކުށް ގިނަވި ސަބަބުން ދިރާސާކޮށް، ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފިން: ރައީސް 2 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން comment 5
ރައީސް ޔާމީން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ފަނޑިޔާރުގެއަށް ފާޑެއް ނުކިޔޭނެ: ރައީސް 2 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް ރިޔާސަތު މޭޒު ވަށައިގެން ޖަހާފައިވާ ލަކުޑި ފެންސުގެ މޭސްތިރިއަކީ މޫސަ: ނިހާން 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 5
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި ނަޝީދު ވަނީ ފެއިލްވެފައި: ނިހާން 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
DB released.