Sun Online
Eid Greetings - Maldives Post Eid Greetings - MRDC Eid Greetings - Allied Eid Greetings - Stelco

އެންމެފަސް

އެމްއާރުޑީސީ އެމްއާރްޑީސީގެ އެމްޑީ، ނިމާލް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި 6 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 4
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައޫދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަލުން މުހަންމަދު، ވަލީއަހުދުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފި 6 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 2
ސަރުކާރު އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިފިނަމަ ފިލާފާނެ: ސަރުކާރު 7 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 11
ޚަބަރު މަގާމަށް އެކަށީގެން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ޒުހޫރު ރައްދު ދެއްވައިފި 1 ހަފްތާ 21 ގަޑި ކުރިން comment 5
ރައީސް މައުމޫން ފާރިސްއަށް ވެރިކަން ހޯދަައިދޭކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރަން: މައުމޫނު 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 14
ޔޫއޭއީ ޔޫއޭއީ އިން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓު ކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމަކަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެލްޖީއޭ އެލްޖީއޭ ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ނަންތައް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޗްއާރްސީއެމް އެޗްއާރްސީއެމުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޒާހިދު އައްޔަން ކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ޒިމްބާބުވޭ ޒިމްބާބުވޭގެ ރައީސް، އެގައުމުގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޖަޕާން ޖަޕާނުގެ އެމްޕެރަރ އިސްތިއުފާ ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޭ ގާނޫނެއް ހަދައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް އިނގިރޭސި އާންމު އިންތިޚާބުގައި ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީއަށް ޕާލަމެންޓްގެ އަޣްލަބިއްޔަތެއް ނުލިބުނު 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އަހްމަދު މަހުލޫފް 10 މަހާ 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުވެ ނިމުމުން މަހްލޫފު މިނިވަންވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ކާނަލް ތައިލެންޑަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރު ކަމަށް ކާނަލް އައްޔަން ކުރަން ކޮމެޓީން ރުހުން ދީފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކްރިމިނަލް ކޯޓް އާޒިމްގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް ޖަހައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޚަބަރު އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީ ހައްޔަރުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 7
އަޙްމަދު އަދީބު އަދީބުގެ ސިޓީއެއް: "އަޅުގަނޑު ދުށް ހަގީގަތަކީ ހަގީގަތެއް ނޫން" 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 18
މަޖިލިސް މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު މާދަމާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released.