އެންމެފަސް

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2017 އެޗްވަންއެންވަންއާ ގުޅިގެން ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް ފަސްކޮށްފި 1 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން
ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2017 ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ސަން އޮންލައިން 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ފުޓްސަލް ބ. އަތޮޅުގެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ތަށި ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑަށް 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު އެފްއޭއެމްއިން އަންހެނުނަށް ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އެޗްޑީސީ ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ޓީމު ވާދަކުރި އެޗްޑީސީ ޔޫތު ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ''ބަޖިޔާ''އަށް 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު 80000 ރުފިޔާ ހޯދަން 108 ޓީމު ފެށި ރޭހުގައި މިހާރު ތިބީ 4 ޓީމު 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު "އެމްއީސީސީ އިންވިޓޭޝަނަލް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް" ނިންމާލައިފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ ޔޫތު ފުޓްސަލް ކަޕް 80،000 ރުފިޔާ ހޯދުމަށް 108 ޓީމު ވާދަކުރާ މުބާރާތް ހުޅުމާލޭގައި ފަށައިފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމްޕީއެލް އެމްޕީއެލް މުވައްޒަފުންނަށް ފުޓްސަލް ދަނޑެއް 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކުޅިވަރު ކްލަބް އެމްޓިސީސީ މުބާރާތް ފޯރިއާ އެކު ކުރިއަށް 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
އެމްއީސީސީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެމްއީސީސީން ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ފަށައިފި 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2017 ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި މިއަހަރު ފިރިހެން 32 ޓީމާއި އަންހެން 12 ޓީމު 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ފުޓްސަލް އައްޔަގެ ހެޓްރިކާއެކު އަދުރޭ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަންމަތި އެފްސީން ކާމިޔާބުކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ، ދެން އޮތީ ޓާފް އެޅުން 2 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ރެފްރީސް އެސޯސިއޭޝަން ރެފްރީންނަށް ވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރީންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް: ނިއު އިން ފުޓްސަލް އެކަޑަމީއެއް ގާއިމު ކުރަނީ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދަގަނޑޭ ރިކަވަރވާން ވަގުތު ބޭނުންވޭ، ރާއްޖޭގެ ކްލަބަކަށް ކުޅޭ ނަމަ ފެންނާނީ ނިއުއިން 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.