Sun Online

އެންމެފަސް

18/30 ވިމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ސިފައިން ބަލިކޮށް ފެނަކަ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 2 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން comment 1
18/30 ވިމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ވިމެން ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިނަލް މާދަމާ ހަވީރަށް ފަސްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އެމްއާރްޑީސީން ސެމީ ކަށަވަރު ކުރިއިރު އެމްއޭސީއެލްވެސް ސެމީއަށް 3 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އެމްޕީއެލް އަދި ޗެމްޕިއަން ބީއެމްއެލް ސެމީ ފައިނަލަށް 3 ހަފްތާ 17 ގަޑި ކުރިން
އެފްއޭއެމް އެފްއޭއެމް ރިސޯޓު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ސެޕްޓެމްބަރުގައި ފަށަނީ 3 ހަފްތާ 23 ގަޑި ކުރިން
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް އެމްއާރްޑީސީ، އެމްއޭސީއެލް، ހައުސިންގ އަދި އެލައިޑް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ބީއެމްއެލް، އެމްޕީއެލް، އެސްޓިއޯ އަދި ސްޓެލްކޯ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހީންނަށް އިތުރު ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހުޅުވައިފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ޗެމްޕިއަން އިމިގްރޭޝަން ކަޓައި ސެމީން ޖާގަ ހޯދި ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު އައްޑޫ ސިޓީގެ ތިން ރަށެއްގައި އިތުރު ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމް ކުރަން ނިންމައިފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ގަދަ 16 އަށް ދިޔަ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި 4 ހަފްތާ 3 ގަޑި ކުރިން
ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2017 ބީއެމްއެލް، އެމްއޭސީއެލް، ސިފައިން އަދި މޯލްޑިވިއަން ގަދަ 16އަށް 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް އިމިގްރޭޝަން ސްޓެލްކޯ އަތުން ސަލާމަތްވިއިރު ތައުލީމީ ގުޅުން ކޮޅަށް ސިފައިން 13 ލަނޑު ޖަހައިފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ފެނަކަ 24 ލަނޑާއެކު މޮޅުވިއިރު، އަވައެފްޓީއަށް ހަނި މޮޅެއް 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު 12 ރަށެއްގެ ޒުވާނުންނަށް އިތުރު 15 ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ހައުސިންއާ އެޗްޑިސީން ވެސް އިދިކޮޅު ޓީމު ގޯލަށް ފަސް ލަނޑު ޖަހައި މޮޅުވެއްޖެ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް: ސިވިލް ކޯޓާއި ކަސްޓަމްސް އަށް ވެސް މޮޅެއް 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
DB released.