އެންމެފަސް

އެމްއީސީސީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެމްއީސީސީން ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ފަށައިފި 6 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި މިއަހަރު ފިރިހެން 32 ޓީމާއި އަންހެން 12 ޓީމު 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ފުޓްސަލް އައްޔަގެ ހެޓްރިކާއެކު އަދުރޭ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަންމަތި އެފްސީން ކާމިޔާބުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ، ދެން އޮތީ ޓާފް އެޅުން 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ރެފްރީސް އެސޯސިއޭޝަން ރެފްރީންނަށް ވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރީންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް: ނިއު އިން ފުޓްސަލް އެކަޑަމީއެއް ގާއިމު ކުރަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދަގަނޑޭ ރިކަވަރވާން ވަގުތު ބޭނުންވޭ، ރާއްޖޭގެ ކްލަބަކަށް ކުޅޭ ނަމަ ފެންނާނީ ނިއުއިން 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ "ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުން ދެން ފެނިގެންދަނީ ބޮޑު ތަފާތެއް" 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ގއ. ދާންދޫ ދާންދޫ ކައުންސިލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރިއަލް ސްޓާ ހޯދައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރ. އަލިފުށި 16 ޓީމާއެކު އަލިފުށީގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްޑީއޭ އެމްޑީއޭގެ އެމްވައިއެލް ޔޫތު ޑޭ ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ހުސްކީ އިން ހޯދައިފި 3 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
އެމްޑީއޭ 24 ޓީމަކާ އެކު އެމްޑީއޭގެ އެމްވައިއެލް ޔޫތު ޑޭ ޗެލެންޖު ފަށައިފި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަޕް ފޭދޫ ބަލިކޮށް، ތިމަރަފުށިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަޕް ސެމީގެ ޖާގަތައް ހެންވޭރާއި، ފޭދު އާއި، ތިމަރަފުށި އަދި މަޑަވެއްޔަށް 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަޕް ކުއާޓާއަށް ދަތުރުކުރި 8 ޓީމު ކަށަވަރުވެއްޖެ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަޕް މާފަންނު ބަލިކޮށް، ހެންވޭރުން ޒޯން 8ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކަޕް ތިން ޒޯނެއްގެ މެޗަކާއެކު ޒޯން ބުރު މިރޭ ފަށަނީ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.