Sun Online

އެންމެފަސް

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތައް ރޭ ކުޅެފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 18 ޓީމާއެކު އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ މާދަމާ ފަށަނީ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފުޓްސަލް ސީލައިފް ޒެޑް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ މާސިންގާއަށް 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ފުޓްސަލް މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ހަންޏާމީދޫގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ކަނދޮޅު އެފްސީއަށް 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ފަސްވަނަ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު ސެންޓާރާ ރަސްފުށި އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހުޅުވައިފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ފުޓްސަލް މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ވ. އަތޮޅުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް 4 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ޕެނަލްޓީގައި ހައުސިން ބަލިކޮށް، ގޭސް އިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ހައުސިންއާއި މޯލްޑިވް ގޭސް 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
އެފްއޭއެމް ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2017 ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އެމްޕީއެލް ބަލިކޮށް، ސިފައިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
އެފްއޭއެމް ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2017 އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އެމްޕީއެލް އަދި ސިފައިން 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ސިފައިން، އެމްޓީސީސީ، ހައުސިން އަދި މޯލްޑިވް ގޭސް ސެމީއަށް 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް މޯލްޑިވް ގޭސް އަތުން ވެސް ބަލިވެ، މުހްޔިއްދީން މުބާރާތާ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް އެމްޓީސީސީ ބަލިކޮށް، ދިރާގުން ސެމީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުކޮށްފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
އެފްއޭއެމް ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2017 ސެމީފައިނަލުގައި ސިފައިން ޓީރެކްސް އާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އަވަ އެފްޓީ އެމްޕީއެލްއާ ދެކޮޅަށް 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ހައުސިންގެ ދެވަނަ މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށް، ސެމީގެ އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް އެމްޓީސީސީއާއި ސިފައިން، ގްރޫޕް އޭގެ ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released.