އެންމެފަސް

ފަލަކީ އިލްމު މިމަހުގެ 14 ވަނަދުވަހުގެ ރޭގެ ހަނދު ފެންނާނީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުކޮށް، 30 ޕަސެންޓް އަލިގަދަކޮށް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސެމްސަން ސެމްސަންގުގެ 2.8 މިލިއަން ދޮންނަ މެޝިން އަނބުރާ ހޯދައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ޗާޖިން ޓެސްޓުން އައިފޯން އެންމެ ފުލުގައި! 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ފޭސްބުކް އަންނަ އަހަރު އިޝްތިހާރުތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވާނެ ކަމަށް ފޭސްބުކްއިން ބުނެފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އޫބާ އެޕް ޗައިނާގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ސައުދީގައި ނޯޓު 7 ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އައިއޯއެސްގެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓާ އެކު އައިފޯން 7 ޕްލަސްގެ ކެމެރާ ފައްކާ ވެއްޖެ 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯން 8 އަށް ކުރާ އުއްމީދާއި ފަތުރާ އެކި ވާހަކަތައް! 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓްވިޓާ އާމްދަނީ ދަށްވުމާއެކު މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމަށް ޓްވިޓާއިން ނިންމައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޓްވިޓާ މާލީ ގެއްލުމާ ހެދި ޓްވިޓާއިން ވައިން ވީޑިއޯ ސާވިސް ހުއްޓާލަނީ! 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އެޕަލްގެ އާ މެކްބުކް ޕްރޯ ބާޒާރަށް ނެރެފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން ތަރައްގީކުރަން ޖަޕާނުން 415 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ސްމާޓް ގަޑިތަކުގެ ވިޔަފާރި 51 ޕަސެންޓު ދަށަށް! 4 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ސްވިޑަން ޑްރޯން ކެމެރާ އެރުވުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމުގައި ސްވީޑެންގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި 4 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޕަލް ހެލޯ އެގެއިން - އެޕަލްގެ އާ މެކްބުކް ސީރީޒް މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ދައްކާލާނެ! 4 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
މެގަ މޯލްޑިވްސް މެގަ މޯލްޑިވްސް ފްލައިޓުތަކަށް ވެސް ނޯޓު 7 އެރުވުން މަނާކޮށްފި 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ގެލެކްސީ ނޯޓް 7ގެ ފޯނުތައް ނިއްވާފައި ބޭއްވުމަށް ސެމްސަންގުން ބުނެފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released.