Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

އުރީދޫ އުރީދޫއިން ރާއްޖެއަށް އައިޕީޓީވީ ތައާރަފު ކުރަނީ 2 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އިންޑިއާ ރިލަޔަންސްގެ ފޯނު ނެޓްވޯކުން ހިލޭ ޚިދުމަތް ދޭތީ އެއާޓެލް ކޯޓަށް 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ނާސާ ސެޓާންގެ ހަނދެއްގައި ދިރުން ހުރެދާނެ ކަމުގެ ވަރުގަދަ ނިޝާންތަކެއް ފެނިއްޖެ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އެސްޓަރސް އެސްޓާސް އިން ޗައިނާގެ މައިލިންގް ބްރޭންޑުގެ ފްރިޖު ތައާރަފުކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެލެގްރާމްއިން މިހާރު ގުޅޭނެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ސެމްސަންގުގެ ވެރިޔާގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ދޮގު ޚަބަރު ޑިލީޓު ނުކުރާނަމަ ޖަރުމަނުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ކުންފުނިތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގުން ވާވޭއަށް 11.6 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓްވީޓު ކެރެކްޓާ ލިމިޓުގެ ތެރެއަށް ރިޕްލައި ޓެގު ނުހިމެނޭ ގޮތް ހަދައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ފޭސްބުކް މިމަހަށް ފަހު ވިންޑޯސް ބައެއް ފޯނުތަކުގައި ފޭސްބުކާއި މެސެންޖާ އެޕް މަސައްކަތް ނުކުރާނެ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް8: ހޯމް ބަޓަން ގެއްލި، ސްކްރީންވެސް ބޮޑު! 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސެމްސަން ކޮރަޕްޝަނާއި ނޯޓު7ގެ މައްސަލާގައި ސެމްސަންގުން މައާފަށް އެދިއްޖެ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯން 7 އާއި 7 ޕްލަސްގެ ރަތް ކުލައިގެ ފޯނު ތައާރަފްކޮށްފި 3 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ޗާޖަށް ޖަހައިގެން އައިފޯނާ ކުޅެނިކޮށް، ކަރަންޓުގައި ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އާ އައިފޯނުގައި ތަފާތު ޗާޖިން ޕޯޓެއް؟ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ޑޭޓާ ނެތަސް އިރާގުގައި ވިކިޕީޑިއާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އުރީދޫ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ 50 ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑުތަކުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.