Sun Online

އެންމެފަސް

ޚަބަރު ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި ގެއްލުނު މީހާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ 6 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ޒުވާނެއްގެ މެޔަށް ތޮޅިއެއް ހެރި ނޭވާލާން އުނދަގޫވެއްޖެ 6 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ދެ ލޯންޗެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެ އެކަކު ގެއްލިއްޖެ 6 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކޯސްޓް ގާޑް ނެރަށް އުރުމުގެ ދެ ހާދިސާ އަކާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން އެހީފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި 7 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ އެމްއޭސީއެލްގެ ފެރީ އަކާއި ކަންނެލި ދޯންޏެއް އެކްސިޑެންޓުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކޯސްޓް ގާޑް ލަންކާ މަސްބޯޓެއްގައި އޮތް ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންގޮސްދީފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ހަތަރު މީހުންނާއެކު މުދާބަރުކޮށްގެން ދިޔަ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކުޑަހުވަދޫގައި މޫދަށް އެރިއުޅުނު ކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ އާގު ބޯޓެއްގައި އޮތް ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެމްއެންޑީއެފް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދޯނި ފެނިއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ 25 ދިވެހީންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއް ގެއްލިއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ބޮލިފުށި ކައިރިއަށް ޓަގެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މާލެއިން ފުރައިގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ކާށިދޫ ކަނޑަށް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފީޗަރ ޖަޕާނުން ބުނީ ދިވެހި ދިދަ ނެގި ތެޔޮޓޭންކަރެއް ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ބޯޓެކޭ ނުބުނޭ! 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
މަސްވެރިކަން އެންދަމަން މޫދަށް ފޭބި މަސްވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ދިއްފުށީ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮއްވާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.