އެންމެފަސް

އިންޑިއާ ގަންގާ ކޯރުގައި ބޯޓެއް ބަންޑުންވެ 23 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ރިޕޯޓް ފަތަން ނޭނގޭ ފަޅުވެރިންނާއެކު ކަނޑުވި ދިވެއްސެއްގެ ވާހަކަ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ރޯވި ބޯޓުގައި ތިބި 10 މީހުން ކަނޑުވެފައި ތިއްބާ ސަލާމަތްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ޚަބަރު ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބޭރު މަސްބޯޓެއް ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ފެނިއްޖެ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ޓައިޓޭނިކް ފެތުނީ އަލިފާން ރޯވެގެން ކަމަށް ބުނާ އާ ނަޒަރިއްޔާއެއް! 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ނައިފަރަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ފަޅުވެރިއަކު ބަލިވެގެން ސްޕެއިންގެ ދާ އަޅާ މަސްބޯޓެއް ރާއްޖެއަށް 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ދޯނި އެނދީ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއާއެކު، ގެއްލުން މިލިއަނަކަށް ވުރެ ބޮޑު 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ޚަބަރު ދެ ޑިންގީ ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އައިޖީއެމްއެޗް އިތުރު ފަރުވާއަށް ފަޒީލް އިންޑިއާއަށް ފުރުވާލައިފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ފަޒީލްގެ އެތެރެހަށްޓާއި މައިބަދައަށް ވަނީ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި: އައިޖީއެމްއެޗް 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ފަޒީލްގެ ބަނޑު ވަނީ ކަފައިގެން ގޮސްފައި، އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނީ 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ އެކްސިޑެންޓްވި މީހަކު ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ސީއެމްބިއުލާންސެއް ފަރަށް އަރައިފި 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ފަރަށް އެރި ދޯންޏެއް ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޗައިނާ ޕެސިފިކް ކަނޑު ހުރަސް ކުރަނިކޮށް ގެއްލުނު ޗައިނާގެ ފަޅުވެރިޔާ ހޯދުން ހުއްޓާލައިފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ގެއްލުނު ދެ ފަތުރުވެރީން ހަ ދުވަސްވީ އިރުވެސް ނުފެނޭ، އަދިވެސް ފެނޭތޯ ބަލަނީ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ކަނޑުފޭރުން ސޯމާލިއާގެ ކަނޑުފޭރޭ މީހުން ރަހީނުކުރި 26 މީހުން ފަސް އަހަރު ފަހުން މިނިވަންކޮށްފި 3 މަސް 23 ގަޑި ކުރިން
DB released.