Sun Online

އެންމެފަސް

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ގެއްލުނު ކޮޅުވެއްޓީގެ ''ސަލާމަތީ'' ނުހަދާތާ ދެ އަހަރު! 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 20
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ވިލުފުށީގެ ދެމަފިރިންނާއި ހަތަރު ބިދޭސީން އަދިވެސް ތިބީ ކޮޅުވެއްޓީގައި! 2 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 15
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މޫސުން ގޯސްވެ، ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކެއް ހިނގައިފި 2 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ކޮޅުވެއްޓި، މީހުންނާއެކު މާލެއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 6
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ގެއްލުނު ކޮޅުވެއްޓި ފެނިއްޖެ، އެންމެން ތިބީ ސަލާމަތުން 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 45
އެމްއެންޑީއެފް ކޮޅުވެއްޓި އޮޔާ ދާނެކަމަށް ބެލެވެނީ ލަންކާގެ ސާޗް ރެސްކިއު ސަރަހައްދަށް: އެމްއެންޑީއެފް 3 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިންޑިއާގެ މަނަވަރަކާއި މަތިންދާ ބޯޓެއް ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި 3 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ފެނުނު ތަކެއްޗާއި ކޮޅުވެއްޓިއާ ގުޅުމެއްނެތް، އަދިވެސް މިދަނީ ހޯދަމުން: އެމްއެންޑީއެފް 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ގެއްލިފައިވާ ކޮޅުވެއްޓީގެ މައުލޫމާތު އިންޑިއާއާ ހިއްސާކޮށްފި 4 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ކޮޅުވެއްޓި ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭނަށް އޮޔާދާ އެއްޗެހިތަކެއް ފެނިއްޖެ 4 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ކޮޅުވެއްޓި އަދިވެސް ނުފެނޭ، ވައިގެ މަގުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި 4 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ 21 މީހަކާ އެކު މަހަށް ދިޔަ ދޯންޏެއް ގިރިއަކަށް އަރައިފި 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްފޫޓުގެ ކޮޅުވެއްޓިއެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ! 5 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ކަންނެލި މަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯންޏެއް އަލިހުރަސް ކަނޑަށް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ 5 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 6
ފަރަށް އެރުން މާލެއަށް ދަތުރުކުރި އިންޑިއާ ބޯޓެއް ފަރަށް އަރައިފި 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މާލެއިން ފުރައިގެން ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް އަލިހުރަސް ކަނޑަށް އަޑިއަށްގޮސްފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ "ދޯނި ފެތުނީ ގަލެއްގައި ޖެހިގެން، މަރުވީ އެލިއާގެ މުވައްޒަފުން" 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 3
DB released.