އެންމެފަސް

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓްގައި ހާލުބޮޑުވި މީހާ މާލެ ގެނެސްފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ފަރަށް އެރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާޑު ހިފައިގެން ދަތުރުކުރަނިކޮށް ފަރަށް އެރި ދޯނި ފުންކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ "ފަހި ރޯދި" ދޯނި ފެނިއްޖެ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފަރަށް އެރުން އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ކާޑު ހިފައިގެން ދިޔަ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި މީހެއްގެ ބޮލަށް ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކެއް ވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 29 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ 15 މީހުންނާއެކު މަހަށް ދިޔަ ދޯންޏެއް ގެއްލިއްޖެ 2 ހަފްތާ 3 ގަޑި ކުރިން comment 3
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކަންނެލި ދޯނި ފެނިއްޖެ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ޚަބަރު ކަންނެލި މަސްވެރިކަމަށް ނުކުތް ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާ ހޯދުމަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ފަތުރުވެރިޔާ ގެއްލުނު ސަރަހައްދުން ޑައިވިން ޖެކެޓަކާއި ޑައިވިން ފުޅިއެއް ފެނިއްޖެ 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ފުވައްމުލައް ކައިރީއޮތް ސަފާރީއަކުން ފީނާން ފޭބި ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ރިޕޯޓް ގެއްލެނީއެއް ނޫން، މަސްވެރިން ގަވައިދާ ހިލާފުވަނީ 1 މަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 6
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ "އަހަރެމެން ނުގެއްލޭ، ތިބީ 150 މޭލް ބޭރުގަ މަސްވެރިކަމުގައި" 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 12
އެމްއެންޑީއެފް ގެއްލުނު މަސް ދޯނި ހޯދަން އިންޑިއާ އެއާކްރާފްޓުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކޯސްޓް ގާޑް ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދުމުގައި ލަންކާ އަދި އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަަމަށް އެދިއްޖެ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ 12 މީހުންނާއެކު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ތ. ތިމަރަފުށި ފުނައްޑޫ ފަރަށް އެރި ހިލަ ބާޖު އަދިވެސް ފުން ނުކުރެވޭ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
DB released.