އެންމެފަސް

ޚަބަރު ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި 3 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ކާށިދޫ ނެރުމަށްޗަށް އެރި ދޯންޏަކުން ލަކުޑިތަކެއް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވާން އަންގައިފި 4 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ކަނޑުމަތީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވި މައްސަލާގައި މީހަކަށް ދައުވާ އުފުލައިފި 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ކާށިދޫ ކަނޑަށް ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހައިލައިފި 6 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ފެން ހިފައިގެން ދަނިކޮށް އަޑިއަށް ދިޔަ ދޯނި ނަގައިފި 7 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ފެން ހިފައިގެން ރަށަކަށް ދިޔަ ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި 7 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގައި އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ގާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަން ފަށައިފި 1 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ގެއްލުނު ތިން މީހުން ފާސްޓް އިންޓަސެޕްޝަން ކްރާފްޓްގެ އެހީގައި ހޯދައިފި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ އޮޔާ ދަނިކޮށް ހޯދި ލޯންޗު ވެރިމީހާއާ ހަވާލުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމްއެންޑީއެފް ސިފައިން އަތޮޅުތެރޭގައި ނިޔަމި ކޯސް ހިންގަން ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމްއެންޑީއެފް ގިރާވަރު ބޭރުން އޮޔާ ދިޔަ ލޯންޗެއް ފެނިއްޖެ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ރިސޯޓަކުން ކުނި ހިފައިގެން ތިލަފުއްޓަށް ދިޔަ ދޯންޏެއްގައި ރޯވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު މަރުވެފައި ތިބި ދެ މީހަކު ކަނޑުމަތިން ފެނިއްޖެ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފަރަށް އެރުން ފެލިދުއަށް ދަތުރުކުރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ވާދޫ ފަރަށް އަރައިފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
އިންޑިއާ ގަންގާ ކޯރުގައި ބޯޓެއް ބަންޑުންވެ 23 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ރިޕޯޓް ފަތަން ނޭނގޭ ފަޅުވެރިންނާއެކު ކަނޑުވި ދިވެއްސެއްގެ ވާހަކަ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ރޯވި ބޯޓުގައި ތިބި 10 މީހުން ކަނޑުވެފައި ތިއްބާ ސަލާމަތްކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
DB released.