ނޭޝަނަލް ރިފޯމް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ، "މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް ޕާޓީ"ގެ ނަމުގައި އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައި-- ފޮޓޯ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

"މޯލްޑިވްސް ރިޕޯމް ޕާޓީ"ގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

އީސީން މިއަދު ކުރީ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، "މޯލްޑިވްސް ރިޕޯމް ޕާޓީގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކުރާންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދީފި" ކަމަށެވެ.

އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އީސީން ހުއްދަދީފައި ވަމީ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކުރީގެ ކައުންސިލް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ސ. ފޭދޫ، އިނގުރުމާގޭ، ޝައިހު މުހައްމަދު ދީދީއަށެވެ. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރައްވައި ޕީޕީއެމްއަށް ވެސް ކުރިން އޭނާ ސޮއިކުރެއްފިއެވެ.

"މޯލްޑިވްސް ރިޕޯމް ޕާޓީ" އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

https://sun.mv/113583

މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ، ''ކަރިޝްމާ ޕާޓީ މޯލްޑިވްސް''ގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށްވެސް ހުއްދައަށް އެދިފައެވެ.

comment ކޮމެންޓް