Sun Online

އެންމެފަސް

ފިތުރު އީދު 1438 ރޯދައިގެ ހަގީގީ ފައިދާ ކުރާނީ ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރުން މަތީ ދެމި ތިބެގެން: އީދު ހުތުބާ 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
މެޑަމް ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ބައެއް ބަލިމީހުންނަށް މެޑަމް ފާތުން އީދު ހަދިޔާ ދެއްވައިފި 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ފިތުރު އީދު 1438 މިއަދު ހަވީރު މާލޭގެ މަގުތަކުން ބޮޑުމަސް ފެންނާނެ! 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރައީސް ޔާމީން އީދަކީ ވަހުދަތުގެ ބިންގާ ހަރުދަނާކޮށް އިތުރު އަޒުމުތައް އާކުރުމަށް ވަރަށް އެކަށީގެންވާ މުނާސަބަތެއް: ރައީސް 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ދ. ބަނޑިދޫ ބަނޑިދޫއިން ޒަކާތް ހައްގުވަނީ އެންމެ ދެ މީހުންނަށް 5 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ފިލްމީތަރި މުއާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފި 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ މާދަމާ އަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފި 5 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 4
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ބޭރުމަގުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އީސީގެ މެމްބަރު އަކުރަމަށް އަނިޔާވެ އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެނީ 5 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 5
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 24 ރަށަކަށް ސިންކްރޮނައިޒިންގް ޕެނަލް ފޮނުވަން ފަށަނީ 5 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފުލުހުން ބަނގުރާ ބުއި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ ފުލުހުން ދޫކޮށްލައިފި 5 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 1
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މެމްބަރު ޖައުފަރަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނީ ސްޕޮންސަރުދޭ އުސޫލުގެ ދަށުން: ފެނަކަ 5 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ޗައިނާގެ ރައީސަށް، ރައީސް ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި 5 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކަރަންޓުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު އީދު ބަންދަށް ފަހު އިއުލާން ކުރަނީ 5 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 2
މޯލްޑިވިއަން މޯލްޑިވިއަން ކުޑަހުވަދޫއަށް ބުދަ ދުވަހު ދަތުރުކުރަން ފަށަނީ، އެއްކޮޅު ޓިކެޓް 888ރ. އަށް 5 ދުވަސް 7 މިނެޓް ކުރިން comment 3
އުރީދޫ އުރީދޫގެ މިލްކުވެރިކަން މުޅި ރާއްޖެއަށް! 5 ދުވަސް 45 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީގައި މިއަހަރު ފިތުރު އީދު ޗުއްޓީ ވަރަށް ދިގު! 5 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 5
ކުނި މެނޭޖްކުރުން ކުނި މެނޭޖްކުރަން ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 17.5 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދެނީ 5 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
DB released.