Sun Online

އެންމެފަސް

ސްރީ ލަންކާ ސްރީލަންކާގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ދެ މިނިސްޓަރުންގެ މަގާމު ބަދަލުކުރަނީ 2 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
އޭސީސީ ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން މަޑުޖައްސާލަން އަންގައިފި 2 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރިޕޯޓް ކޮޅުވެއްޓި ގެއްލުނީ ކޮޅުވެއްޓިގެން؟! 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 9
މިފްކޯ ފަސްމީރު މަސްދަޅު ކޭހެއްގެ އަގުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހެޔޮކޮށްފި 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ރޯދަ އެލަވަންސް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 5
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ކަނޑު އުޅަނދުތަކުގެ އިންޝުއަރަންސަކީ އިހްތިޔާރީކަމެއް ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 5
އެފްއެންޑްބީ ޝޯ އެފްއެންބީ ޝޯގެ އޯގަނައިޒަރަށް ހޮބްސަންސް ޗޮއިސްގެ ހަދިޔާއެއް! 2 ދުވަސް 19 މިނެޓް ކުރިން
އަމީން ފައިސަލް ރައީސް ޔާމީން ދޫނުކުރާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި: ދައުލަތް 2 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 5
ސްޓެލްކޯ ސްޓެލްކޯއަށް ގެނައި 8.9 މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރުން ކަރަންޓް ދޭން ފަށައިފި 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
މީޑިއާ ކައުންސިލް ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ހެދުން އެޅުމުގެ އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ރަނގަޅު: ފެނަކަ 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 12
ސްރީ ލަންކާ ކޮލޮމްބޯގައި ވެއްޓުނު އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެއްޖެ 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ކޮޅުވެއްޓި، މީހުންނާއެކު މާލެއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 6
ރޯދަމަސް އައިސްލޭންޑް އަދި ގްރީންލޭންޑުގައި 21 ގަޑިއިރު ރޯދައަށް ތިބެންޖެހޭ! 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 4
މުނިފޫހިފިލުވުން ޝަލަބީގެ ވަރުގަދަ ޝޯއެއް މާފުށީގައި: އޭނާ ބުނަނީ ކްރައުޑް ވަރަށް ސަޅި ކަމަށް 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 5
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ގެއްލުނު ކޮޅުވެއްޓި ފެނިއްޖެ، އެންމެން ތިބީ ސަލާމަތުން 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 45
ޚަބަރު މެލޭޝިއާގައި އުޅޭ ދިވެހިން އެއްވެ މާހެފުމެއް ބާއްވައިފި 3 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 2
DB released.