Sun Online
މީގެކުރިން ޒައިދު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަނީ --- ސަން ފޮޓޯ/ އިހްތިޝާމް މުހައްމަދު
މީގެކުރިން ޒައިދު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަނީ --- ސަން ފޮޓޯ/ އިހްތިޝާމް މުހައްމަދު

ޒައިދުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަ ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

އަހްމަދު އާޒިފް
ލިޔުނީއަހްމަދު އާޒިފް

ބްލެކްމެއިލް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަ ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ކުރިން އިތުރުކުރި މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ވަނީ އިތުރު 15 ދުވަހަށް ޒައިދު ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް އަމުރުގައި ވަނީ "މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައި"އެވެ.

ޒައިދު ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ބްލެކް މެއިލް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގެ އިތުރުން ދެން ޒައިދުގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ކުރާ ތުހުމަތުތަކަކީ ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންތަކެއްގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރުން އަޑުއެހުމާއި ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މައުލޫމާތު ހޯދައި ހާމަކުރުމުގެ ތުހުމަތެވެ.

މީގެކުރިން ފުލުހުން ވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުއްޓައި ޒައިދު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަނެއްކާވެސް ކޯޓަށް ގެންދިޔުމުން ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކުރިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ބަދަލުކުރުމުން ޒައިދު މީގެ ކުރިން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ބްލެކްމެއިލް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާއިރު ބްލެކްމެއިލްކުރީ ކާކުކަން ފުލުހުންނަށް ބުނެދެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ މޮބައިލް ފޯނާއި ލެޕްޓޮޕް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެއިން އެއްވެސް އެއްޗަކުން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ފެނިފައިނުވާ ކަމަށް ޒައިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޒައިދު އަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ތާއިދުކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ އޭނާ ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމުން ވަކިކޮށްފައެވެ.

infinity loading...
×
DB released 01.