Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓް އައިފޯނަށް 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ފޭސް ފިލްޓަރާ އެކު، އިންސްޓަގްރަމް ސްނެޕްޗެޓަށްވެ ނިމިއްޖެ! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ކަނޑުއަޑީގެ މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލުމަށް އަންޑަވޯޓާ ޑްރޯންއެއް! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޑްރޯން ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ 'ޑްރޯން ޖަމްޕް' 1،082 ފޫޓު މަތިން! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓޮޔޯޓާ އިން އުދުހޭ ކާރެއް އުފައްދަން އިންވެސްޓް ކުރަނީ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އައިޖީއެމްއެޗް ސާވަރ އަޕްގްރޭޑުކުރާތީ އެމަޖެންސީ ނޫން ކަންކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު މެމޯ ނުހެދޭ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ 99 ގައުމެއްގެ އެތައް ހާސް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ސައިބާ ހަމަލާތައް ދީފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ދިރާގު ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ދަރަވަންދުއަށް 2 ހަފްތާ 56 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ދެ ބިލިއަނަށް އަރަނީ 3 ހަފްތާ 23 ގަޑި ކުރިން comment 1
ތުރުކީ ތުރުކީގައި ވިކިޕީޑިއާ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު ވިއްކި އައިފޯނުގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ދިރާގު ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަނެއް ނަގައިގެން މެކްބުކް ޕްރޯއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު! 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ރީފްސައިޑް އަގުހުރި އިނާމުތަކަކާ އެކު ރީފްސައިޑުގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕް ސަން ޕްލޭ: މިހާރު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޗެނަލެއް ހަދައި ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެ 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އުރީދޫ އުރީދޫގެ އެކްސްޕީރިއެންސް ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި 4 ހަފްތާ 3 ގަޑި ކުރިން
ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އޮންލައިން ވީޑިއޯ ޕްލެޓްފޯމް އުރީދޫއާ ގުޅިގެން ސަން އިން ތައާރަފްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ދިރާގު ދިރާގުން އައިޕީޓީވީ ތައާރަފުކޮށްފި، ފުރަތަމަ 100 ކަސްޓަމަރުންނަށް އަހަރު ދުވަހަށް ހިލޭ! 1 މަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 20
DB released.