އެންމެފަސް

ތައުލީމީ ދާއިރާ މިއަހަރު ނިމޭއިރު ހުރިހާ ސްކޫލަކަަށް ހާއްސަ އެހީގެ ޓީޗަރުން ހަމަޖެހޭނެ: މިނިސްޓަރު 7 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ތައުލީމީ ދާއިރާ ގަނާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލައި މިހާރު ދަނީ އަމަލުކުރަމުން: މިނިސްޓަރު 7 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 9
ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ގައުމީ ތަރިކަ މަޝްރޫއުގައި ދަރިވަރުންގެ ވިސްނުން ދަނެގަތުމަށް މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަނީ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބުލީކުރުން ބުލީކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެކަށޭނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ: އެޑިއުކޭޝަން 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ތައުލީމީ ދާއިރާ ބިލަބޮންގް ސްކޫލު ހިންގާ އިމާރާތުގައި ސްކޫލް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ސްކޫލްތަކުގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް މިނިސްޓަރު ހުރިހާ ޕްރިންސިޕަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ 2 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2017 ފަހަތުން އަރައި ތައުލީމީ ގުޅުން ބަލިކޮށް އައިޖީއެމްއެޗް ހިނިތުންވެލައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ޝުޖާއު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ހަނީފް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ޓިވެޓް ކޯސްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ޔުނިވާސިޓީ ގްރޭންޓްސް ކޮމިޝަނުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި 4 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން comment 1
ތައުލީމީ ދާއިރާ ކިޔެވުން ފެށި އިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދީން ސްކޫލްތަކަށް ހާޒިރުވި 4 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު މުދައްރިސުން އަރަބިބަހަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިިފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އެޗްޕީއޭގެ އިރުޝާދާއެކު އާދީއްތަ ދުވަހު ސްކޫލްތައް ހުޅުވަނީ 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު މިހަފްތާގައި ބަންދުވަނީ އިނގުރައިދޫ، އުނގޫފާރު، ކުޅުދުއްފުށި އަދި މާލެ އޭރިއާގެ ސްކޫލްތައް 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 14
ސްވައިން ފްލޫ އިއްޔެއަށް ވުރެ މިއަދު ސްކޫލްތަކަށް ދިޔަ ކުދިންގެ އަދަދު މަދު: ސްކޫލްތައް 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އެމްޑީޕީ ރޯގާ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެންދެން ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މިއަދު ސްކޫލަށް ދިޔައީ މަދު ކުއްޖެއް، މާދަމާ ވާނީ ކިހިނެތް؟ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 10
DB released.