ލީބިޔާގެ ފްލައިޓެއް ހައިޖެކް ކޮށް މޯލްޓާއަށް ޖައްސުވައިފި

ހައިޖެކްކުރި ލީބިޔާގެ އަފްރީގިޔާ އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓް މޯލްޓާ އެއާޕޯޓުގައި --- ފޮޓޯ/ ރޮއިޓާސް

ލީބިޔާގެ އަފްރީގިޔާ އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓެއް ހައިޖެކް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެމަޖެންސީގައި މޯލްޓާ އަށް ޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ހައިޖެކް ކޮށްފައިވަނީ 118 ފަސިންޖަރުންނާއެކު ލީބިޔާގެ ސެބާ އިން ޓްރިޕޮލީ އަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އެއާބަސް އޭ320 މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ކަމަށެވެ.

މޯލްޓާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖޯސެފް މުސްކަޓް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިއީ ހައިޖެކްކޮށްފައިވާ ފްލައިޓަކަށްވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ މައުލޫމާތެއް އެމަނިކުފާނަށް ލިިބިލައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ފްލައިޓް ގޮއްވާލާނޭ ކަމަށް ބުނެ ފްލައިޓް ހައިޖެކްކުރީ ދެ މީހަކު ވެގެންނެވެ.

މޯލްޓާ އެއާޕޯޓުން ބުނާގޮތުގައި، ހައިޖެކްކޮށްފައިވާ ފްލައިޓް މިހާރު ވަނީ މޯލްޓާއަށް ޖައްސާފައެވެ. ސެކިއުރިޓީ އަދި އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންތައް ފޯސްތައް އޮތީ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައެވެ.

comment ކޮމެންޓް