ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން ތިބީ މިނާގެ ފޭލިތަކުގައި، ހާލު ރަނގަޅު

ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން: އެ އެންމެން މިހާރު ތިބީ މިނާގެ ފޭލިތަކުގައި -- ފޮޓޯ/ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

ރާއްޖެއިން މި އަހަރު ޙައްޖަށް ދިޔަ މީހުން މިހާރު ތިބީ މިނާގެ ފޭލިތަކުގައި ކަމަށާއި އެންމެންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙައްޖު މިޝަނުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން 1،150 މީހުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދިޔައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން، އެކަކު އިއްޔެ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އެއީ ފާޠިމަތު ޙަފީޒާ (80އ) ހަފީޒީހިޔާ. ރ. ހުޅުދުއްފާރެވެ.

ޙައްޖު މިޝަނުން މިއަދު ބުނީ، ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދިޔަ ޙައްޖުވެރިން މިހާރު ތިބީ މިނާގެ ފޭލިތަކުގައި ކަމަށެވެ. ޖުމުލަކޮށް އެންމެންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އެ މިޝަނުން ބުންޏެވެ.

ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން މިނާގެ ފޭލިތަކުގައި: އެންމެންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު -- ފޮޓޯ/ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

ޙައްޖުވެރިން މިއަދުގެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކުރާނީ މިނާގެ ފޭލިތަކުގައެވެ. އެއަށް ފަހުގައި ދެން ދަތުރު ފަށާނީ ޙައްޖު އެންމެ މުހިންމު ރުކުން އަދާކުރުމަށެވެ. އެއީ، އަރަފާތު ބިމަށް ދިއުމެވެ.

އަރަފާތު ބިމުން އެނބުރި މިނާއަށް ޙައްޖުވެރިން އަންނާނީ ޙައްޖު ދުވަހަށް ފަހުއެވެ. މި އަހަރުގެ ޙައްޖު ދުވަހަކީ މާދަމައެވެ. އެއަށް ފަހުގައި އެނބުރި މިނާއަށް އައިސް ޙައްޖުވެރިން ޢީދު ދުވަހާއި އިތުރު ދެ ދުވަހު އެ ތަނުގައި މަޑު ކުރާނެއެވެ. މައްކާއަށް އެނބުރި ދާނީ އެ ތިން ދުވަހު ޖަމްރާއަށް ހިލަ އުކުމަށް ފަހުގައެވެ.

ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން މިނާގެ ފޭލިތަކުގައި: އެންމެންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު -- ފޮޓޯ/ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން މި އަހަރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 2.1 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ޖަމާވެފައެވެ.

މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދިޔަ 1،150 މީހުން ވެސް ޙައްޖަށް ދިޔައީ ސަރުކާރުގެ ޙައްޖު ކުންފުނި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައެވެ.

comment ކޮމެންޓް