ފަހުގެ ވަސީލަތްތަކާ އެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ޓޫރިޒަމް ސްޓްރެޓެޖީއެއް ހަދަނީ

ބީބީސީއަށް އެމއެމްޕީއާރްސީގެ އެމްޑީ ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން--

ފަހުގެ ވަސީލަތްތަކާ އެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ފާތިމަތު ތައުފީގު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބީބީސީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު ތެރޭގައި މިހާރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ސްޓްރެޓެޖީތަކެއް ބިނާކުރަން އާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި ޑޭޓާ އަދި އާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ކުރިއަރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފާތިމަތު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކޮށް، ތިމާވެއްޓާއި އިގުތިސާދު ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްކަމެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ފަތުރުވެރިކަމަށް މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ޓާގެޓުގެ 25 އިންސައްތައަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހާސިލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މި އަހަރު ދެ މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމެވެ. އެހެންވެ، މިހާރު ފަސް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަމުގެ ވާހަކަ ވެސް ފާތިމަތު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިގޮތުން، ފަތުރުވެރިންނަށް ފުރިހަމަ މެހުމާންދާރީއެއް އަދާކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި އަދިވެސް އިތުރަށް ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި، ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚަބަރު ރައްޔިތުންނާއި ފަތުރުވެރިންނަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށާއި، އެކުލަވައިލާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް އެންމެން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާތިމަތު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ 80 އިންސައްތައަކީ ފަތުރުވެރިކަމުން ހޯދާ އާމްދަނީއެވެ.

އޭގެ ސަބަބުން ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އަސަރުކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ހޮޓެލްތަކުން ވެސް ސީދާ ރައްޔިތުންނާއި ރަށްރަށަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

comment ކޮމެންޓް