އެމޭޒަންގެ ރީޓެއިލް ސީއިީއޯ 23 އަހަރަށް ފަހު އިސްތިއުފާ ދެނީ

އެމޭޒަންގެ ސީއީއޯ އޮފް ވޯލްޑްވައިޑް ކޮންސިއުމާ ބިޒްނަސް, ޑޭވް ކްލާކް: އޭނާ ވަނީ އިސްތިއުފާދޭން ނިންމާފައި

އެމޭޒަން ކުންފުނީގެ ސަޕްލައި ޗެއިން ބިނާކުރުމުގައި ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކޮއްފައިވާ ސީއީއޯ އޮފް ވޯލްޑްވައިޑް ކޮންސިއުމާ ބިޒްނަސް, ޑޭވް ކްލާކް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދޭން ނިންމިކަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ޑޭވް ކްލާކް 23 އަހަރު ވަންދެން އެމޭޒަންގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު އިސްތިއުފާ ދޭން ނިންމީ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އެހެން ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށްޓަކައި ކަމަށް އޭނާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރި މެމޯއެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

"އަހަރެން އެމޭޒަން އިން ވަކިވުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަހަރެންގެ އާއިލާއާއި ގާތް އެހެން މީހުންނާ މަޝްވަރާ ކުރިން. އެމޭޒަންއާ ވަކިވުމުގެ ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެކަން އިހުސާސް ކުރެވިއްޖެ! މުސްތަގުބަލުގައި ޓީމަށް އެދެނީ ކާމިޔާބީ،" އޭނާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވެއެވެ.

ކްލާކްއަކީ 1999 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމޭޒަންގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މީހެކެވެ. މީގެ ކުރިން އޭނާ ހުރި މަގާމުތަކުގެ ތެރޭގައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެ ކުންފުނިން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ސީނިއާ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ކަމާއި ދުނިޔޭގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓްގެ މަގާމު ހިމެނެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް