އާޝާ އާއި ޖުމާގެ "ގުނަމުން މިދާ" ބެލިންތަ؟

ލަވައިގެ ޕޯސްޓަރެއް---

ޑާކްރެއިންގެ "ގޮށްރާޅު" އިން ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ތައާރަފްވި ބަތަލާ އައިމިނަތު ރަޝްފާ (އާޝާ) އާއި އިސްމާއިލް ޖުމައިހް (ޖުމާ)ގެ ފަރި ހަރަކާތްތައް ފެނިގެންދާ ލަވަ "ގުނަމުން މިދާ" ލަވައިގެ ވީޑިއޯ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭ ޓޮނިކް ލައިވް ސްޓޫޑީއޯ އިން ވަނީ މި ލަވައިގެ އޯޑިއޯ ނެރެފަ އެވެ. ބުދަ ދުވަހު މި ލަވައިގެ ވީޑިއޯ ލަވަ ނެރުނުއިރު ލަވައަށް އާންމުންގެ ތަރުހީބު އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ. އިބްރާހީމް ޒައިދު އަލީ (ކުޑަ އިއްބެ) އާއި މަރިޔަމް އަޝްފާގެ ހިތްހައިމު އަޑުން އިވިގެންދާ މި ލަވައަކީ މަޑުމައިތިރި ލޯބީގެ ލަވައެކެވެ.

ލައިޓް އައުޓް ޕްރޮޑަކްޝަނުން މި ލަވައިގެ ވީޑިއޯ ގެނެސްދީފައިވާއިރު ލަވަ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވަނީ އައްބެއެވެ. ލަވައިގެން ފެނިގެންދާ ތަރިންގެ މޭކަޕް ސޭންޑީ ކޮށްދީފައިވާއިރު ކޮސްޓިއުމް ޑިޒައިންކޮށްދީފައި ވަނީ ލުސިޑް ޑްރީމްސް އާއި ސޭންޑީ އެވެ.

comment ކޮމެންޓް