Sun Online

އެންމެފަސް

ހިންދީ ޑްރާމާ މަރުވުމުގެ އަށް ގަޑިއިރު ކުރިން ރީމާ ވަނީ 'ނާމްކަރަން'ގެ މަންޒަރުތަކެއް ޝޫޓުކޮށްފައި 3 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ޗައިނާގެ ފެމިނިސްޓުންނަށް 'ދަންގަލް' ކަމަކު ނުދިޔަ! 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 2
އައިފާ އެވޯޑު އައިފާ 2017 ނޮމިނޭޝަންގެ ކުރީގައި 'އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް'! 3 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް '102 ނޮޓް އައުޓް' ގެ ފަސްޓް ލުކް! 3 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ފިލްމީ ދާއިރާ މަންމަގެ ރޯލުތަކުން ލޯބި ހޯދި ރީމާ ލަގޫ މަރުވެއްޖެ 5 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ތަނަވަސްކަން ނެތް ކުދިންގެ ތައުލީމީ ޚަރަދުތަކާ ސުޝާންތު ހަވާލުވަނީ 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ސަލްމާން ޚާން ޓުވިޓާގައި ސަލްމާންގެ ކެރެކްޓާ އިމޯޖީއެއް! 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އަމީތާބް ބައްޗަން އަމީތާބުގެ 'ނަމަކް ހަލާލް' އަލުން ބޮޑު ސްކްރީނަށް! 6 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ހުސްހަށިބައިވުމުން ނިދީ މަގުމަތިވެއްޖެ 7 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ޕްރިޔަންކާ އިތުރު ހޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް ސޮއި ކޮށްފި 7 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'އާޝިގީ'ގެ އެކްޓަރު ރާހުލް ރޯއި އެނބުރި އަންނަނީ! 1 ހަފްތާ 17 ގަޑި ކުރިން comment 3
ކަރަން ޖޯހަރު ކަރަން ޖޯހަރު އޭނާގެ އޮޓޯބަޔޮގްރަފީގައި ދޮގުހެދީތަ؟ 1 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން comment 3
މުނިފޫހިފިލުވުން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް ވިވެކްގެ ފަރާތުން 25 ފްލެޓް! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ރިތިކް ރޯޝަން 'ނޯ އެންޓްރީ'ގެ ދެވަނަ ބައިގައި ސަލްމާންގެ ބަދަލުގައި ރިތިކް ރޯޝަން! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ދަންގަލް' ވެސް 1000 ކުރޯޑްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދެ ސެލެބްރިޓީ ކަމަށްވާ އަރްބާޒް އާއި މަލައިކާގެ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އަދްނާން ސާމީގެ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ނަމަކަށް މަދީނާ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
DB released.