Sun Online

އެންމެފަސް

ފިލްމީ ދާއިރާ "ބޮޑީ ޗޭންޖަކަށް ފަހު" ނޯޓީ 40ގެ ޝޫޓިންގައި ބައިވެރިވުމަށް ސީޒަން މާލެ އަތުވެއްޖެ 3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޝާޚް ރުކް ޚާން ބޮލީވުޑުގައި ޝާހުގެ 25 އަހަރު! 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ސަލްމާން ޚާން ކައިވެންޏަކީ ބޭކާރު ޚަރަދެއް: ސަލްމާން ޚާން 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 4
މުނިފޫހިފިލުވުން ނަޗް ބަލިޔޭ 8: ޝޯ ކާމިޔާބު ކުރީ ދިވްޔަންކާ އާއި ވިވެކް! 4 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 4
ބޮލީވުޑް ސަލްމާންގެ ޓިއުބްލައިޓް: ހީކުރި ވަރެއް ނޫން! 5 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދިލިޕް ކުމާރު މަރެއް ނުވޭ، އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު! 5 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އައިޝްވާރްޔާ ރާއީ އަބީޝެކް އާއެކު 'ގުލާބު ޖާމުން' ކުޅެން އައިޝްވާރްޔާ އެއްބަހެއް ނުވި! 6 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
ސަން ޕްލޭ ނަހުލާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ލޯބީގެ ފިލްމު "ކަލާޔާނުލާ" ސަން ޕްލޭ އަށް 6 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް މޯނީގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު އަކްޝޭ އާއެކު! 6 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ރަންބީރު ކަޕޫރު ރަންބީރު ބުނަނީ ކެޓްރީނާ އާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ދެކޮޅު ނޫން ކަމަށް! 1 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ރޭމޯ ވެސް ކެމެރާގެ ކުރިމައްޗަށް! 1 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަރަން ޖޯހަރު އާ ނުލައި ބޮލީވުޑް ފުރިހަމައެއް ނުވޭ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޓިއުބްލައިޓް: ސަލްމާންގެ އެންމެ ކުރު ފިލްމު 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޑޮން 3' އަށް ވާހަކައެއް ލިބިއްޖެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކެޓްރީނާ ދެން ދުވަހަކު ވެސް ރަންބީރު އާއެކު މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ހަސީނާ ޕާކަރް: ޝްރައްދާގެ މުޅިން ތަފާތު ފިލްމެއް! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް މިފަހަރު ކަރަންގެ 'ސްޓުޑެންޓް' އަކީ ޖާންވީ، ސާރާ އެއް ނޫން! 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
DB released.