ނެޓްވޯކިން ހަރަކާތްތަކާއި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކާ އެކު ކުރިއަށްދާ މި ސަމިޓްގެ ކީ ނޯޓް ސްޕީކަރުންގެ ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތުއާއި ކްރައުން ކޮމްޕެނީގެ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ނަޒީރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ހޮޓެލިއާ ސަމިޓު ކުރިއަށްދާނީ ނުވަގަޑި ބައިން މެންދުރުފަހު އެއްގަޑި ތިރީހަށެވެ.

ހޮޓެލިއާ ސަމިޓަށްފަހު ޓީޓީއެމްގެ އިތުރު ހަރަކާތްތައް މެއި މަހުގެ 5 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ސަޕްލަޔާސް އެކްސްޕޯ، ޓުއަރިޒަމް ކެރިއާ ފެއާ، ޓީޓީއެމް ދެވަނަ ގާލާ ނައިޓް ހިމެނެއެވެ.